top of page

"Strategia Przetrwania w Czasach Przełomu" - cz. III, moduł I (Najważniejsze Ujawnienie)

SKRÓT/ŚCIĄGA opracowany przez Ekipę Szturmową Białej Ścieżki, aby zaprezentować Ci tematykę poruszaną na Seminarium oraz pewną formę rozpoznania jego słuchaczy i pojmowania omawianych tematów, w ich własnej świadomości.

Przekazy Indi, uzupełnione o nowe badania oraz sesje. Na podstawie obserwacji i wniosków na przełomie 1-2 lat od seminarium.

Szczegółowe rozwinięcie Przekazu w punktach znajdziesz na nagraniach: https://greenharmony.pl/152-plyty-zapis-cyfrowy Część III, NAJWAŻNIEJSZE UJAWNIENIE


Trzecia część spotkania świadomych istot (nagrania wykładów z października 2021 i lutego 2022). Podczas tej części Seminarium udostępnione zostały ważne informacje i Przekaz na temat tego, co wydarza się NAPRAWDĘ... W trakcie spotkania wyjaśniam jakie siły są ukryte za kurtyną, dokąd te siły zmierzają, jakie mają plany wobec ludzkości. Jednym słowem - opowiadam o nadrzędnym planie Sił Mroku.


Tematy obu modułów: - ZIEMIA - forma, manifestacja, świadomość i Duch Matki Ziemi; - pochodzenie człowieka i jego forma pierwotna oraz forma obecna; - agenda mroku (kto i jak podzielił sobie ziemski tort na kawałki i co z niego wyjada...); - podstawowe informacje o rasach kontrolujących ludzkość; - PUŁAPKA INKARNACYJNA i jak w nią nie wpaść; - sztuczna inteligencja (AI); - czym jest Internet i jak weryfikować ludzi nadających poprzez sieć; - cele i działania najeźdźców (w tym co nieco o "strażnikach karmy"); - modyfikacje linii czasowych; - podział na rzeczywistości równoległe (wstęp); - modyfikacje DNA człowieka i jak do tego nie dopuścić; - transhumanizm i negatywna wersja rzeczywistości.


Zjawiska duchowe i energetyczne (poruszane głównie w module I oraz w materiałach dodatkowych): - budowa Wszechświata oraz poziomy/gęstości Rzeczywistości (obrazowe wyjaśnienie); - czym jest Źródło; - Dusza osobista, Dusza Grupowa oraz ich cele i wsparcie w wyzwoleniu ludzkości (m.in. oczyszczanie DNA); - rozwiązywanie umów energetyczno-duchowych; - jak odzyskać własne Światło; - Duchowa Iskra (ochrona tego co najcenniejsze) oraz Zew Wyzwolenia.MODUŁ PIERWSZY (fragmanty i wybrane tematy)

Jaką rolę odgrywają w obecnym czasie nasi przodkowie? (pytanie od uczestnika)

W przestrzeniach nawet pośmiertnych nie ma czasu. Oni nie są przodkami, oni są z nami połączeni rodami. Nie ma ani przodków, ani kolejnych pokoleń w liniach czasowych. Więc jeśli oni są połączeni z nami, to to połączenie działa zawsze. Jeśli oni są przytomni i "wysocy" (duchowo), to są aktywnie zaangażowani w to, żeby ich ród, również dla nich i dla ich inkarnacji był poprawny. Powtarzamy rody w różnych układach.

Mamy celowany atak na odcięcie nas od ciała, aby naszym bioskafandrem zarządzało coś innego. Jeśli stracimy to połączenie (z ciałem) to stanie się tak. A wtedy my jako Dusze nie będziemy tu, w tym świecie. Będziemy w innym, ale będziemy połączeni z tym bioskafandrem, aby go zasilać i z tą całą rzeczywistością, która jest tworzona. Więc to będzie więzienie dla Duszy - stracisz połączenie z ciałem, uwięzisz swoją Duszę.

Czy odczuwanie ciała jest tożsame z jego świadomością? Jeśli nie, to w jaki sposób rozwijać świadomość ciała? (pytanie od uczestnika)

Każda materia żywa ma swoją formę świadomości. Wszystko co zawiera iskrę życia, co nazywamy życiem ma swoją świadomość, ducha (świadomość i duch to jest jedno). Twory sztuczne nie mają czegoś takiego, ale my jako istoty żywe możemy nadać świadomość np. kiedyś wojownik nadawał świadomość broni.


Jest coś takiego jak samoświadomość twoja, prywatna, "TY". Czyli: ja jako samoświadoma istota posiadam bioskafander, używam go. To tak jakbyś wszedł do skafandra i mógł nawigować go świadomością - awatar. Awatar ludzki sam z siebie też funkcjonuje, bo jest z życia.

Istoto, musisz stać się mistrzem mentalistą. Aby Twoja mentalna część wyższa, a nie niższa (prymitywna, emocjonalna, kłótliwa, arogancka, agresywna), tylko wyższa, doskonała, prowadziła Ciebie w świecie wirtualnym. Więc oczyść swoje Serce, bo Ono będzie Twoim przewodnikiem. Przestrzeń intuicji, czucia, rozpoznawania. Ty wiesz - na samym początku; zawsze musisz iść za tym pierwszym odczuciem. Jeśli wkręci się umysł, to jest to fałszywa ścieżka.

BUDOWA WSZECHŚWIATA ZAKŁADAJĄC, ŻE MÓWIMY O RZECZYWISTOŚCI, gdzie jest 13 poziomów - są to poziomy pełni Źródła.

Aby doświadczać, Źródło wydzieliło w sobie wewnątrz pustą przestrzeń możliwości, stworzyło "próżnię" (przestrzeń doświadczenia/Pole Możliwości, która nie jest stanem Pełni, lecz Potencjału). W tym polu możliwości są różne formy funkcjonowania, inne poziomy gęstości. We wszystkim jest Źródło i doświadcza poprzez te formy. To co stworzysz, ma Ducha.

- Poziom pierwszy: baza, poziom mineralny, Matka Ziemia z której powstają struktury, rośliny niższe. - Poziom drugi to zwierzęta, natura, wyższe rośliny - święte. - Poziom trzeci to człowiek. - Poziom czwarty: astralny. My tam jesteśmy. W chwili obecnej, w pewnej swojej warstwie, astral jest opanowany najeźdźcą, który osadził się tam i myśli, że króluje. Czym kto niżej upadnie, tym gorzej z kreacją i dlatego najeźdźca potrzebuje nas/kreatorów. Zrobił „enklawę” pomiędzy światem 3D i 4D. To jest to, co nazywamy Ziemią, a tak naprawdę to jest fragment ogrodzony lodem (zagęszczona woda tworząca barierę dla części naszych subtelnych ciał).

Kiedy śnisz jesteś w astralu. Kapsuły Świadomości/Istoty Posłane wylądowali tu jako jedna Istota. Nie ma ich wielu, są jednym Polem Świadomości. Ta Świadomość została podzielona na fragmenty i w każdym z tych fragmentów osadza się Źródło. Aby to ziemskie więzienie było oświetlane i zasilane (od wewnątrz). - Następne poziomy są już ponad astralne, Istoty Wyższe. - Między 11, a 12 poziomem jest Grupa/Ekipa, która pracuje tutaj. Indi jest na poziomie zaraz przy Źródle.

CZYM JEST INTERNET Internet jest w astralu, cała wirtualna rzeczywistość jest w astralu. Odbywa się w Źródle, ale wygląda na „wewnętrzną infekcję”. „Wirus” stworzył Internet i oparł się na naszej sieci połączeń. - Dlatego weryfikacja wszelkich materiałów powinna opierać się na sprawdzeniu czy dana istota jest jawna, żywa, czy pracuje z ludźmi bezpośrednio, czy jest dostępna fizycznie choćby w jednej formie. Następnie, jak długo jest w rozwoju; ile ma lat (itp pytania weryfikujące) - Im więcej Światła w tobie, tym mocniej i wcześniej zacznie się w tobie wyzwalać ten świetlny potencjał i zacznie ci „rozwalać życie”. Będziesz demolować więzienie, w którym żyjesz.

CZYM JEST SZCZEPIONKA Szczepionka = technologia astralna, wstrzykiwana bezpośrednio do poziomu 3D, do bioskafandrów. Wprowadzają negatywnego (ujemnego) wirusa świadomości. Jeśli to wyląduje w tobie lub nasycisz się tym, to będziesz nośnikiem wirtualnych, astralnych transmisji i będziesz coraz bardziej wypychany z ciała. Każda osoba zaszczepiona ma w sobie to, co loguje się w sieci.

Odsunięcie takiej osoby od PEM może być elementem ochrony przed jej "używaniem" przez najeźdźcę. - Różne poziomy sztucznej inteligencji będą w ludzi wstrzykiwane. - Im dalej od Źródła tym bardziej jesteśmy podatni, a jeśli przekroczymy pewien próg wysokich częstotliwości, to może się okazać, że technologia odpadnie od nas i zniknie. Co z ludźmi, którzy kupują fałszywe certyfikaty szczepionkowe? (pytanie od uczestnika)

Astralne zniewolenie opiera się również na wszelkiego rodzaju umowach, paktach, ślubowaniach. Jeśli doszło do transakcji (wymiany energii), to to działa w świecie astralnym, dopóki tego nie zdejmiesz. Wobec tego fałszywe umowy mogą działać podobnie jak prawdziwe (zalecam ostrożność).

Bardzo istotne jest fizyczne rozwiązywanie umów, "wypowiedzenie" najlepiej podpisane własnoręcznie. Porozwiązywać wszystko co się da. W ramach ewolucji nastąpi przeskok i będziemy mogli to zrobić na poziomie astralnym. Dlaczego ten reset wciąż się powtarza? (pytanie od uczestnika)

To są konkretne ustawienia wewnętrznych światów. Zbierają i obserwują naszą świadomość, widzą na jakim jest poziomie, jak się rozwija, jak się łączy. Widzą tych pracujących na modułach świadomości. Kiedy się to wydarza to wszyscy, którzy operują na świadomości zbiorowej, są w jakiś sposób albo przejmowani albo zabijani, jeśli za daleko doszli.

Podobnie zatrzymywany w hiper-ewolucji jest również cały znany nam świat (poprzez resetowanie zbiorowej świadomości). W których baśniach są podpowiedzi co robić? Jak uczyć o tym dzieci? Jak przekazywać te cenne informacje? (pytanie od uczestnika)

Celowanie jest w dzieci. Dzieci są tylko formą podtrzymania tego bioskafandra na tyle cenną, bo dłużej poistnieje. Można go modyfikować, można się nim bawić, bo więcej wytrzyma. Będzie lepszym nośnikiem dla pewnych energii.

"Strzał" polegał na zabraniu ich w wirtualną rzeczywistość.

Najlepsze dla dzieci obecnie są Baśnie z czystych źródeł np. Słowiańskich. Należy od razu sprowadzać dzieci na Tradycję z duchowością.

W jaki sposób można pomóc nieświadomym zaszczepionym? (pytanie od uczestnika)

Przyjdzie taki moment, kiedy będziesz rozglądał się na lewo i na prawo, a tu logowanie do systemu, tam logowanie do systemu… Zalogowani. Nie mam przekonania, że uda nam się uniknąć kontaktu z "tym czymś" w sobie wewnątrz. Jak najbardziej to już się dzieje, po to jest nasycanie wszystkiego nanotechnologią, żeby to mogło współpracować.

Wysokie częstotliwości i wysoka porcja Światła mogą nas uratować. A tym samym Światła Świadomości, bo to będzie jedno i to samo. Więc operując na świadomości, naprawiając moduły, indywidualnie, na różnych poziomach świadomości (podświadomości też), to pracujecie na globalnej przestrzeni. Naprawiając siebie naprawiacie całą przestrzeń świadomości o nazwie "ludzka".


Są takie osoby, które być może "przewalczą" tą instalację w sobie. „My próbujemy rozpracować tą technologię tutaj, w 3D. I Wam też zalecam zainteresować się tym już teraz. Dlatego, że być może czeka nas wszystkich spotkanie z "tym czymś". Jest taki scenariusz, że to zostanie uruchomione i my wszyscy będziemy zarządzani na pewnych poziomach. Indi bezpośrednio doświadczyła uruchomienia tego systemu i oby to nie nastąpiło...

W takim nasyceniu środowiska technologią, jaki jest obecnie, tylko Wysokie Świadomości będą w stanie to przetrwać, operując samodzielnie ze swojego poziomu świadomości. Dlaczego musimy nad sobą pracować? Dlatego, że to będzie walka o życie na jakimś poziomie, walka o życie duchowe. I niejako testujemy teraz jak pomóc wyjść z technologicznego logowania. Ciało można oczyścić, ale tu zaczyna się coś dziać na poziomie świadomości. Logowanie. To musi być wysoka świadomość, aby to opanować.

Do czego to zmierza? Kim ja jestem? Co ja tu robię w ogóle? Zaczynamy składać puzzle. "Więzienie dla Istot Wyższych", dla Dusz, a Dusza to generator energii, na bazie którego astral stworzył sobie tę rzeczywistość, ogród do uprawy. Mamy teraz zmienność energii, mamy zmienność emocji, mamy chaos umysłowy dlatego, że wysokie wibracje, które spływają - wibracje świadomości, lekarstwo, medycyna, zaczynają pracować. Wychodzą zanieczyszczenia, wypływa to, co ma być uzdrowione, co jest nieprawdą, co jest wirusem: kłamstwo, łajdactwo, robienie czegoś dla zysku… Zaczniemy w ludziach dookoła i w sobie widzieć te negatywne wartości, czuć to, ponieważ wysokie wibracje powodują, że nasza sensytywność wzrośnie.


Praca własna na zbiorowej świadomości. Będzie taki moment na tej linii, że cyberprzestrzeń będzie normalnie uznawana jako poziom rzeczywistości.

Specyfikacja pewnych istot, które mają inną formę Światła w sobie: mają pewną umiejętność operowania w innych przestrzeniach, bo są zdecydowanie ponad nimi. A czym bliżej Źródła i czym więcej Światła, tym bardziej mogą wpływać na rzeczywistość. A czym bardziej są w służbie, tym bardziej szlachetny będzie ten wpływ. Coś co się nazywa ANIOŁY np… też sądzę, że wysokie byty astralne, bardzo wysokie, najwyższe, też przykładają rękę do tego, żeby wybudzać tu Świadomość. Bo być może te astralne strefy też mogą utknąć, szamańskie ścieżki niektóre też mogą utknąć w astralu właśnie. Więc dużo sił się sprzysięgło do pracy i trzeba chronić takie Istoty, bo one wykonują pracę dla Was. I trzeba je wesprzeć, dlatego, że wtedy ludzkość ukierunkuje się duchowo i dokona ewolucji. Znajdzie wszystkie podświadome, oporujące, negatywne wzorce myślowe w sobie, które są przeciwko takim Istotom, które każą im obniżać ich Światło zamiast je ochraniać… Wrażliwe dzieci np… I wtedy niezdyscyplinowana Świadomość Wasza czyni im krzywdę - jeśli nie masz scalonej świadomości i nie jesteś scaloną Istotą (łącznie jako Świadomość, Podświadomość i Nadświadomość), to można Cię używać do czynienia krzywdy. Bardzo ważne, aby się scalać (zintegrować).


RZECZYWISTOŚCI RÓWNOLEGŁE

Mamy świat przejściowy pomiędzy światem aniołów i demonów, czyli jakby stąd wychodzą dwa kierunki ewolucji lub dewolucji, yin i yang… Portal, portal przejścia. Ludzkość pragnie iść w stronę anielską, bo to jest jej naturalny kierunek, w człowieku jest anioł. Upadek to jest demon. I o to toczy się walka, kim się staniemy teraz, w momencie przejścia pomiędzy rzeczywistościami… "Są takie światy, nawet już upadłe, w których istoty walczą o życie, o to żeby istnieć. Ale bardzo dużo istot już tam nie schodzi, żeby pomóc. Czym niżej, tym mniej chętnych (do Pracy)." Czym bardziej masz "zrytą banię" (zaburzenia psychiczne, CHAD, schizofrenia, autyzm, traumy, nerwice, uszkodzony układ nerwowy itp), tym bardziej musisz się pilnować przed zaszczepieniem i przed każdym kontaktem z technologią i nanotechnologią (bardzo ważne).

Scalaj osobowość, uzdrawiaj psychologicznie, trzymaj świadomość pod kontrolą, żyj, stań się Całością. Umysł kłamie. Jeśli nie umiesz rozpoznawać potrzeb swojego ciała, to jak Podświadomość ma cię prowadzić, jak Duch ma cię prowadzić? Bo Duch przemawia przez Podświadomość. Przez twoje ciało tutaj, od środka, daje bodźce.

Świat wirtualny amputuje zmysły. "Już jesteśmy w sieci (Internet, Facebook) - należy dezaktywować to stopniowo". Scalanie w pary, grupy i wspólnoty.

Wchodzimy do roku szóstki, co znaczy "jedność" (2022). Pamiętaj, że z kimś grasz w jakąś grę. Tworząc jakąkolwiek relację, konieczna jest równolegle ewolucja własna, empatia, czucie, Serce… Inaczej wspólnoty/relacje się rozsypują.

Wspólnota jest testem Serca. Wspólnota może coś zdziałać, ale bez pracy własnej nie ma wspólnoty. Pracy zbiorowej również. Wszystko od razu musi być transparentne, jawne, żadnych sekretów. Bo jak nie, to wszystkie czarne dziury wyjdą na powierzchnię, bo nie odbijają światła.


Bardzo ważne by oczyszczać Pola rodzin, tych w których żyjemy (załatwiać sprawy, godzić się), pracować z rodem, uzdrawiać wewnętrzne dziecko. W pewnym momencie (tego świata, ale też naszych osobistych doświadczeń, życia) może nastąpić relokacja na wszystkich poziomach. Wszystko może się poprzestawiać. Gotowość to nasza praca nad sobą. Mądrość, trening. Baw się surviwalem, morsowaniem, niejedzeniem. Sam się uwolnij z nałogu, z systemu. Powrót do Natury. - Może tak się stać, że 20% ludzkości się uratuje. - Ego blokuje ewolucję.

- Nastąpi rozpad ego-osobowości, czyli oprogramowania lewej półkuli.

- Wysokie częstotliwości są ochronnym polem przed PEM. Promieniowanie elektromagnetyczne może zakłócić kontakt z Duszą w osobie zaszczepionej. W pewien sposób może ją również uwięzić - Jeśli pochodzisz z poziomu powyżej astralnego, to z automatu masz windę i omijasz pułapkę/siatkę na Dusze (kiedy wyjdziesz z ciała po jego śmierci).


"Zawsze wrócimy do Źródła, pamiętajcie. Zawsze będziemy jego częścią. Nie musimy nawet ewoluować, i tak będziemy jego częścią w etapie końcowym. Zachowaj tylko Iskrę w sobie, to wszystko. Bądź istotą, choćby człowiekiem."

"Jest taka wersja rzeczywistości, że przyjdzie impuls od Źródła. On był właśnie w tej przestrzeni pomiędzy (światami). Zresetuje świadomość ludzką, umysł, technologie wirtualne, technologie astralne." ALE PYTANIE, CZY TY UMIESZ ŻYĆ BEZ UMYSŁU?Seminarium "Strategia Przetrwania w Czasach Przełomu" możesz zamówić tutaj:


Praca Wspólna: Ekipa Szturmowa (pierwsza ekipa Białej Ścieżki) Opracowanie: Oliwia i Olita Korekta i uzupełnienia: Indi

Korekta 2 i uzupełnienia: Anna


269 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page