top of page

ODOSOBNIENIE Szkoły Wyzwolenia "Biała Ścieżka Indi"

"Nigdzie nie znajdziesz spokojniejszego miejsca odosobnienia niż w swojej własnej duszyMarcus Aurelius

"Prawda jest potomstwem ciszy i medytacji" Isaac NewtonPraktyka Odosobnienia jest niezwykle cennym elementem własnej Ścieżki Wyzwolenia. Stanowi pewien punkt zwrotny w ewolucji, ukierunkowując naszą duchowość jeszcze mocniej, oczyszczając Jaźń oraz bioenergetykę, ale przede wszystkim - pozwala spotkać się bezpośrednio z naszymi wewnętrznymi słabościami, zanieczyszczeniami oraz wewnętrznym najeźdźcą.

Ponieważ Odosobnienie, jakie zapewnia Maloka, jest elementem Szkoły Wyzwolenia Białej Ścieżki - koniecznym jest wcześniejsze, dokładne Poznanie jej Przekazu i podążanie w tym samym kierunku (dlatego najpierw należy odbyć 3-miesięczny staż Białej Ścieżki).
Kolejnym warunkiem uczestnictwa w Odosobnieniu jest odbycie terapii u Indi (minimum 1 sesja), ponieważ terapia osobista jest kluczowym elementem Białej Ścieżki (wielopoziomowe oczyszczanie i uzdrawianie).

Praktyka Odosobnienia Białej Ścieżki jest podzielona na kilka etapów (dwa podstawowe-ogólnodostępne oraz dwa zaawansowane-szamańskie).

W trakcie Odosobnienia przebywamy w samotności i ciszy:
nie używamy przez cały ten okres słów (zasada milczenia)
- nie używamy muzyki (nie śpiewamy i nie gramy) i głośnych dźwięków (kontrolujemy dźwięki jakie z nas wychodzą).
Oddajemy się wówczas tylko własnej Praktyce:
medytacja, relaksacja, kontemplacja
- samoobserwacja, samoweryfikacja, obserwacja Snów
- zatrzymanie umysłu, opanowanie zmysłów, introspekcja
- połączenie z Duszą, Osobistym Wielkim Duchem, Źródłem, Naturą, Życiem.

Odosobnienie służy również oczyszczeniu:

mentalnemu (uczymy się istnieć BEZ umysłu; nie robimy żądnych notatek; niczego nie czytamy)
- emocjonalnemu (poprzez introspekcję i wewnętrzny Wgląd oraz Praktykę Wewnętrznego Dziecka)
- bioenergetycznemu (poprzez ograniczenie posiłków do minimum, zatrzymanie aktywności fizycznej - NIE ĆWICZYMY! oraz proste procedury oczyszczania i przepłukiwania Żywą Wodą).
Elementem całego Procesu jest również pewna forma uzdrowienia bioenergetycznego:

- w Etapie I stosujemy lekki post, a w kolejnych etapach post jest pogłębiony
- w Etapie I przeprowadzamy łagodne i średnie oczyszczanie, a w kolejnych etapach oczyszczanie jest bardziej zaawansowane

- ograniczając pokarm zewnętrzny - inicjujemy w ciele procesy "zjadania" wewnętrznych zanieczyszczeń (w tym np egzoszkieletu najeźdźcy)
- odpoczywamy fizycznie (poprzez zaniechanie aktywności cielesnej, pozwalamy ciału na regenerację komórkową; jeśli ciało tego potrzebuje - możemy dużo spać, szczególnie na początku).Spotkania z Indi w Etapie Iopcjonalne i służą pogłębieniu procesów i wewnętrznej Pracy własnej - samodzielnie określasz, czy ich potrzebujesz.

Jeśli wybierasz Odosobnienie bez nich - wówczas Opiekun wprowadza Cię tylko w szczegóły techniczne i energetyczne na początku, a na koniec zamyka Proces krótkim spotkaniem z zaleceniami na dalsze dni.

 

Przestrzeń Maloki Staniątki, w której odbywają się Odosobnienia jest zabezpieczona energetycznie i chroniona silny Polem Indi.

Odosobnienie jest połączone z oczyszczaniem energetycznym, mentalnym, duchowym i organicznym.


❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ 

Etap I - ODOSOBNIENIE Podstawowe (ogólnodostępne):

Początkowa Praktyka dla adeptów Białej Ścieżki, którzy ukończyli 3-miesięczny staż Białej Ścieżki.
Jest ona zwieńczeniem procesu r
ozszerzania świadomości, jaki powinien zajść podczas 3 miesięcy bezpośredniej  Pracy w ramach Białej Ścieżki, a zarazem testem poziomu opanowania własnego pola mentalnego Praktyka, ujarzmienia i poznania swojej energii emocjonalnej oraz umiejętności wewnętrznej pracy własnej.
(więcej informacji znajdziesz tutaj...)

Etap II - ODOSOBNIENIE Podstawowe (ogólnodostępne):

Bardziej zaawansowana Praktyka dla adeptów Białej Ścieżki, którzy ukończyli 3-miesięczny staż Białej Ścieżki oraz Odosobnienie Podstawowe - Etap I.
Zadaniem tego etapu Odosobnienia jest skondensowana, intensywna Praca nad rozkurczeniem świadomości, pogłębione oczyszczanie jaźni, bioenergetyki i umysłu.
(więcej informacji znajdziesz tutaj...)
 

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤
 

Etap III - ODOSOBNIENIE Zaawansowane (szamańskie):

Zaawansowana Praktyka dla adeptów Białej Ścieżki, którzy ukończyli 3-miesięczny staż Białej Ścieżki, I i II Etap Odosobnienia Podstawowego.
Ten etap Odosobnienia dostępny jest dla istot, które pozostają na Ścieżce Szamanizmu Białej Ścieżki, utrzymując równolegle relacje przyjaźni z Maloką Staniątki.
Praktyka ta odbywa się w N
aturze, w Białym Lesie.
(więcej informacji wkrótce...)

Etap IV - ODOSOBNIENIE Zaawansowane (szamańskie):

BARDZO zaawansowana Praktyka dla Wędrowców Białej Ścieżki, którzy ukończyli staż Białej Ścieżki, I i II Etap Odosobnienia Podstawowego oraz III Etap Odosobnienia Zaawansowanego.

W tym etapie Pracujemy z naszymi Przyjaciółmi, którzy łączą się z nami w tradycyjnym Białym Szamanizmie i wytrwale podążają swoją Białą Ścieżką.
Praktyka ta odbywa się w Naturze, w Białym Lesie.
(więcej informacji wkrótce...)

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤
 

OPIEKA ENERGETYCZNO-DUCHOWA: Indi Iannai

OPIEKUNOWIE: Ludzie Białej Ścieżki

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ 

 

MIEJSCA:

Etap I i II - MALOKA Staniątki (małopolska)
Etap III i IV - Biały Las

CZAS TRWANIA:

Etap I - Odosobnienie Podstawowe:
- cały pobyt w Maloce: ok. 11-12 dni
- samo Odosobnienie: 10 dni


Etap II - Odosobnienie Podstawowe:
- cały pobyt w Maloce: ok. 9 dni
- samo Odosobnienie: 7 dni

Etap III - Odosobnienie Zaawansowane (szamańskie):
- cały pobyt w Białym Lesie: ok. 9 dni
- samo Odosobnienie: 7 dni

Etap IV - Odosobnienie Zaawansowane (szamańskie):
- cały pobyt w Białym Lesie: ok. 14
 dni
- samo Odosobnienie: 10 dni

ZAPISY DO SZKOŁY WYZWOLENIA oraz INFORMACJE TECHNICZNE

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://www.maloka.pl/zapisy-informacje-2

bottom of page