top of page

ROZMOWA Z DUSZĄ/NadDuszą/Twoją Istotą

"Kiedy jedna dusza wznosi się, cała ludzkość wstaje."
Bernard Werber
 

Rozmowa z Duszą/NadDuszą nie jest czymś banalnym, ciekawostką, przygodą, czy jedną z wielu form terapii. Wprost przeciwnie - to jeden z ważniejszych momentów w Twoim życiu.
Obecny świat jest tak skonstruowany, że rozdzielenie z Duszą stało się bardzo wyraźne i silnie utrudnia dalszą ewolucję. Od dziecka jesteśmy wprowadzani w doświadczenia, które powodują stopniową degradację połączenia z tą Źródłową Energią i Świadomością w nas samych... A przecież to właśnie ta część w nas jest nadrzędna i to ona przybyła tutaj, aby doświadczać.

Rozdzielenie z Duszą (lub NadDuszą) objawia się na różne sposoby (zależne od poziomu zaawansowania tej separacji). Są to m.in.:
- problemy z podejmowaniem właściwych decyzji;
- nieudane relacje, praca, życie rodzinne;
- poczucie zagubienia duchowego;
- niewłaściwe wybory prowadzące do tragedii lub zastoju życiowego;
- choroby (szczególnie poważne i nie poddające się terapii);
- problemy finansowe;
- depresje i niskowibrujące stany emocjonalne i mentalne;
- odczucie zagubienia;
- niemożność odnalezienia własnej ścieżki;
- brak połączenia z własnymi Darami i niemożność ich aktywacji;
- niezrealizowane potencjały;
- długotrwała i niepoddająca się terapii otyłość;
- blokady ewolucji.
To tylko wybrane symptomy braku kontaktu z własną Duszą. Każdy człowiek jest bowiem niepowtarzalną indywidualnością, a jego Dusza wysyła komunikaty na różne sposoby - ponieważ ona zawsze stara się wspierać, chronić, prowadzić i wskazywać właściwe rozwiązania.

W trakcie sesji zapraszam do kontaktu Źródłowy Aspekt w Tobie i łączę się z Twoją Duszą lub NadDuszą poprzez swoją świadomość. Ponieważ jestem Medium - kontakt przebiega w ten sposób, że słyszę/czuję/wiem co mówi Dusza, widzę jej manifestację energetyczną (jej postać, w jakiej przejawia się również dla Ciebie) i odczuwam jej stan duchowy. Często połączenie jest na tyle głębokie, że Dusza może mówić poprzez mnie - wówczas możesz zadawać jej pytania (odpowiedzi będą takie, jakie Dusza będzie chciała Ci przekazać - nie da się wymusić na niej tego, czym ona sama nie chce się podzielić).

Przykłady informacji, jakie możesz otrzymać w ten sposób od Duszy lub NadDuszy, bądź CAŁEJ SWOJEJ ISTOTY (świadomości):
- wsparcie w danym momencie/okresie życia;
- zrozumienie obecnej sytuacji z poziomu duchowego i energetycznego;
- wskazówki dotyczące Twojego życia;
- odpowiedzi na nurtujące Cię pytania;
- wskazówki duchowe dotyczące Twojej ewolucji;
- informacje o sposobach uzdrawiania trudnych dla Ciebie sytuacji.

W trakcie Rozmowy przychodzą również niezbędne wskazówki na teraz i na najbliższy czas, a także dodatkowe informacje (często również takie, jakich się nie spodziewasz).


Kontakt z Duszą/NadDuszą/Twoją Istotą Duchową jest dostępny dla każdej istoty Esencjonalnej (z Pierwiastkiem Źródłowym), która świadomie ewoluuje od jakiegoś czasu oraz aktywuje się energetycznie i duchowo, odczuwając wewnętrzne prowadzenie i połączenie z Wyższymi Światami.

Spotkanie i rozmowa z własną Duszą/Istotą Duchową to niezwykle ważny moment życia, często wzruszający i pozostający w pamięci na zawsze...

 

Sesje są zawsze nagrywane, więc możesz do nich wracać wielokrotnie - czasami bowiem podpowiedzi ze Światów Wyższych są zrozumiałe po jakimś czasie, kiedy nasza ludzka świadomość będzie gotowa na ich odczytanie.

bottom of page