top of page

Krąg Inicjacyjny Medycyny Tytoniu
Ochrona, Oczyszczanie, Modlitwa, Błogosławieństwo, Uzdrawianie

Spotkanie w ramach Szkoły Wyzwolenia, grupa zamknięta

"Ludzkość nie utkała sieci życia. Jesteśmy w niej tylko jedną nicią. Cokolwiek robimy sieci, robimy sobie. Wszystkie rzeczy są ze sobą powiązane. Wszystkie rzeczy łączą się."
Wódz Seattle, 1854

Jest to Krąg Inicjacyjny przede wszystkim dla moich bezpośrednich uczniów, podążających razem ze mną Białą Ścieżką duchową i szamańską, którzy pragną otrzymać mocne narzędzie spirytualne, do ochrony, wzmacniania aury i oczyszczania.

Zapraszam więc na ten warsztat istoty, które ukończyły (lub są w trakcie) Staż Białej Ścieżki - jest to bowiem praca zaawansowana i wymagająca szacunku, zarówno do samej Świętej Medycyny, jak i do Nauczyciela i Przekazu.

********************

 

Medycyna Tytoniu to potężne narzędzie duchowe, które ofiarowane zostało człowiekowi przez Stwórcę i Matkę Ziemię. 

Starożytne tradycje darzyły Tytoń wielkim szacunkiem, traktując go jako nieodłączny atrybut swojej pracy duchowej, energetycznej, uzdrowicielskiej. Odgrywał bardzo ważną rolę w mistycznych, społecznych i medycznych rytuałach rdzennych plemion obu Ameryk.

Tradycyjny Tytoń (uprawiany i przetwarzany w określony sposób, zgodny z wielowiekową tradycją) jest lekiem, który może być stosowany w określony sposób w celu poprawy zdrowia, samopoczucia, rozwoju duchowego, korekty emocjonalnej oraz jako element życia społecznego.

Może być używany jako ofiara dla Stwórcy, Matki Ziemi, miejsca lub Istoty. Prezent w postaci tradycyjnego Tytoniu jest oznaką szacunku i można go ofiarować, prosząc o pomoc, wskazówki lub ochronę.

W tradycji ludów rdzennych Medycyna Tytoniu jest też używana bezpośrednio do leczenia (w różnej postaci).

Tytoń można spalać w ogniu lub palić w fajce (nie wdycha się dymu do płuc!) - dym ze spalonego Tytoniu ma na celu niesienie myśli i modlitw do świata duchów lub do Stwórcy.

Przy odpowiednim stosowaniu tradycyjnego Tytoniu nie wiąże się to z żadnym uzależnieniami i negatywnymi skutkami dla zdrowia (a wręcz przeciwnie). Opieka i szacunek związane z przygotowywaniem i używaniem tradycyjnego Tytoniu są częścią wielowiekowej tradycji; łączy nas z dawnymi pokoleniami, które żyły w szacunku do Natury i w połączeniu ze Źródłem Kreacji.

Używanie tradycyjnego Tytoniu wspiera dobre życie i zdrową społeczność.


Dar tego Kręgu Inicjacyjnego powstał z mojej miłości do Tytoniu i wdzięczności za jego moc transformacji, ochrony, wzmocnienia i połączenia z Wyższymi Energiami.
Dzielę się z wami moją osobistą praktyką i doświadczeniem, ale też przede wszystkim - moim duchowym prowadzeniem na tej ścieżce. Medycyna Tytoniu wybrała mnie sama, abym poprzez jej Świętą Moc pomagała sobie i innym, oczyszczała i uzdrawiała przestrzeń, a przede wszystkim - dokonywała korekty energetycznej zarówno ludzi, siebie, jak i otoczenia.

Niech wam służy i pomaga.
Indi

 

************************************

Zarys spotkania:

- Aktywacja Medycyny Tytoniu oraz wstępne oczyszczenie (praca z Rapee);
- Krąg Duchowy;
- czym jest Święta Medycyna i jak z nią pracować, przechowywać i traktować;
- sposoby użycia Tytoniu (protekcja, oczyszczanie, uzdrawianie, modlitwa, błogosławieństwo);

- połączenie ze światem Spirytualnym poprzez użycie Medycyny Tytoniu;
- zasady pracy z Fajką;
- sposoby użycia Fajki i techniki pracy z Dymem;
- Tytoń jako amulet ochronny;
- oczyszczanie i uzdrawianie uczestników warsztatu;
- INICJACJA OSOBISTA;
- Medytacje łączące z Duchem Medycyny, Duszą i Opiekunami Duchowymi;
- praca własna z Medycyną Tytoniu.

Każdy z uczestników otrzyma na warsztacie osobisty podstawowy zestaw do pracy z Tytoniem (specjalna mieszanka do spalania - wykonana przeze mnie osobiście oraz fajka z drzewa różanego).

------------------------------------------
 

Prowadząca: 

Indi Paletko
Nauczycielka starych tradycji oraz sposobów pracy z ciałem, umysłem, energią i Duchem. Terapeutka grupowa i indywidualna; przewodnik w świecie Ducha i Energii (osoba z darami „widzenia” i „czucia”). Szamańska uzdrowicielka i specjalistka od ekstremalnie szybkiego „poszerzania świadomości” oraz „przebudzenia”.  Szkoli również terapeutów, instruktorów, uzdrowicieli w technikach zarządzania energią i szamańskich sposobach uzdrawiania oraz technikach ochronnych. 
Pracuje z aktywowaniem Kobiecej Mocy i właściwym ukierunkowaniem Męskiej Energii oraz połączeniem Starego Świata z Nową Epoką Ludzi Przebudzonych.
Przeczytaj więcej...

************************************

TERMINY:
wkrótce...

(spotkanie w ramach Szkoły Wyzwolenia, grupa zamknięta)

godz. 10:00-17:00

 

W trakcie szkoleń przewidziane są krótkie, 15-20 minutowe przerwy.
W czasie trwania zajęć niezbędne jest zachowanie czystości energetycznej (unikamy używek: alkoholu, kawy, środków odurzających, papierosów i mięsa). 
Szkolenie jest również czasem pracy energetycznej dla jego uczestników (mamy do czynienia z siłą oczyszczania i uwalniania zablokowanej energii).

ZAPISY DO SZKOŁY WYZWOLENIA oraz INFORMACJE TECHNICZNE

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://www.maloka.pl/zapisy-informacje-2


Jest to Krąg Inicjacyjny przede wszystkim dla moich bezpośrednich uczniów, podążających razem ze mną ścieżką duchową i szamańską, którzy pragną otrzymać mocne narzędzie spirytualne, do ochrony, wzmacniania aury, oczyszczania i samouzdrawiania,

Zapraszam więc na ten warsztat osoby, które uczestniczyły co najmniej w kilku szkoleniach u mnie (związanych z duchowością i energetyką) oraz ceremoniach, które prowadzę - jest to bowiem praca zaawansowana i wymagająca szacunku, zarówno do samej Świętej Medycyny, jak i do Nauczyciela i Przekazu.


Do zobaczenia!

************************************

bottom of page