top of page

PLASTYCZNOŚĆ I SPRAWNOŚĆ

PLASTYCZNOŚĆ I SPRAWNOŚĆ (trening YANG, średnio-intensywny)

 

Kluczową ideą wszystkich treningów Szkoły Wyzwolenia "Biała Ścieżka" jest SamoUświadomienie siebie, swojej istoty, jaźni, Ducha, połączonego z biologią tego świata. To bezpośrednie Poznanie tego, co oznaczają takie określenie jak: "W zdrowym ciele zdrowy duch", czy "Duch, który zamieszkał w ciele".
 

Trening średnio-intensywny jest oparty o ćwiczenia ogólnorozwojowe, usprawniające, uelastyczniające i wzmacniające. Są to zajęcia dla tych istot, które w ramach własnej ewolucji i ścieżki życia łączącej Ducha i Świadomość z Ciałem, chciałyby mocniej popracować ze sprawnością bioskafandra, plastycznością jego struktury oraz stopniowym zwiększaniem wydolności i ogólną kondycją. 

Intensywność i znaczenie treningów PLASTYCZNOŚĆ I SPRAWNOŚĆ

Zajęcia te są ukierunkowane na harmonijną rozbudowę energii Yang, jej drenaż i zintensyfikowany przepływ przez cielesne struktury, pogłębienie oddechu, rozwinięcie pewnej dynamiki ruchu i sprawności zbliżonej do zwierzęcej.
W związku z celem/ideą tych zajęć, z jednej strony są one dosyć intensywne, lecz zwróć uwagę, że prowadzi je KOBIETA W WIEKU 50 lat... Dlatego nawet jeśli początkowe zajęcia mogą być dla Ciebie mocnym doznaniem, to z każdym kolejnym treningiem Twoje ciało i energia zaczną dopasowywać się do tego typu aktywności, stając się silniejszymi i sprawniejszymi.

Cały układ zajęć służy odbudowaniu naturalnej sprawności człowieka dorosłego, zarówno kobiety, jak i mężczyzny, osoby młodej, jak i dojrzałej.

Bardzo ważnym elementem zajęć jest ŚWIADOME obserwowanie siebie w czasie ruchu, doświadczanie i odczuwanie tego, jak działają określone ćwiczenia na całą bioenergetykę i stopniowa nauka zarządzania swoją Jaźnią w trakcie aktywności - czyli jednym zdaniem: ŚWIADOMY RUCH ŚREDNIO-INTENSYWNY. 

Zajęcia te mają za zadanie PONOWNIE połączyć w JEDNO Ciało i Świadomość:

- Samoświadomość własnego ciała pozwala odkryć blokady i stany emocjonalne, które ugrzęzły w ciele biologicznym i jego polu energetycznym, a które dotąd ukryte były w podświadomości.
- Świadomość PRZEPŁYWU oddechu pozwala na lepsze zarządzanie swoją energią oraz obserwowanie i samouświadamianie sobie stanu fizyczno-energetycznego organizmu.

- Praca z plastycznością i sprawnością cielesną uwolni zastoje, wyreguluje wszelkie przepływy, wzmocni i usprawni. Ta forma ruchu jest również jednym z początkowych etapów pracy z energią ochronną (Wei Chi) oraz Ciałem Ogniowym.

Z każdym rokiem ćwiczenia będą coraz doskonalsze, głębsze i bardziej świadome, ale już teraz na pewno przyniosą Ci wiele korzyści, więc zapraszam do Szkoły Wyzwolenia, na wspólną pracę z bioenergetyką.
Indi Iannai

************************************

REZERWACJA MIEJSCA

STRÓJ I AKCESORIA

bottom of page