top of page

Wielopoziomowa Kuracja Oczyszczająca
"PRZYGOTOWANIE DO AKTYWACJI DNA"

"W nieuporządkowanym umyśle, tak jak w nieuporządkowanym ciele, zdrowie jest niemożliwe."
Marcus Tullius Cicero

Specjalna, Wielopoziomowa Kuracja Oczyszczająca, w ramach projektu "Oczyszczanie Ciała, Umysłu, Energii i Ducha" (Przygotowanie do Aktywacji DNA) - jest to regulacja bioenergetyki, świadomości, etyki i Pierwiastka Duchowego, przygotowującą nas do nowych, wyższych i silniejszych energii pojawiających się tym cyklu na Matce Ziemi, a także wzmacniającą ciało, energetykę i psychikę, przygotowując w ten sposób do wydarzeń i zmian częstotliwości, które nadejdą w latach kolejnych.

Jednym z zadań tej Kuracji jest przebudowa świadomości, percepcji oraz bioskafandra (ciała i jego energetyki) oraz oczyszczenie programów mentalnych. Wielopoziomowe oczyszczenie jest jednym z warunków przebudowy wibracyjnej, umożliwiającej istnienie w wyższych częstotliwościach, jakie będą w przestrzeni wyżej wzniesionej Ziemi. Samo przygotowanie do tego, to wielopoziomowy proces, wymagający radykalnej zmiany w naszej formie istnienia i przejawienia, a także przebudowy osobowości/tożsamości.
DLATEGO KURACJA JEST PRZEZNACZONA TYLKO DLA LUDZI, KTÓRZY MAJĄ W SOBIE GOTOWOŚĆ DO WIELOZAKRESOWEJ ZMIANY SIEBIE I SWOJEGO ŻYCIA.
 

Kuracja odbywa się pod moją opieką i prowadzeniem. Każdy z uczestników pracuje zarówno indywidualnie (zgodnie z zaleceniami podawanymi na spotkaniach), jak i grupowo.

Wspólna, Specjalna Kuracja Oczyszczająca (dla chętnych) - kilka dni po wykładzie rozpocznę z wami specjalną kurację - jest to wiosenna regulacja ciała, biopola i Pierwiastka Duchowego, przygotowującą nas do nowej energii napływającej na plan ziemski, a także wzmacniającą ciało, energetykę i psychikę, przygotowując w ten sposób do wydarzeń, które nadejdą w drugiej połowie roku 2022 i w latach kolejnych.

Jednym z zadań tej Kuracji będzie przebudowa świadomości, energetyki i organizmu oraz oczyszczenie programów mentalnych, jako "PRZYGOTOWANIE DO AKTYWACJI DNA - WSTĘP DO NOWEJ ZIEMI".
Aktywacja kolejnych nici DNA jest jednym z warunków przebudowy wibracyjnej, umożliwiającej istnienie w wyższych częstotliwościach, jakie będą w przestrzeni wyżej wzniesionej Ziemi.
Samo przygotowanie do tego, to wielopoziomowy proces, wymagający radykalnej zmiany w naszej formie istnienia i przejawienia.
DLATEGO KURACJA JEST PRZEZNACZONA TYLKO DLA LUDZI, KTÓRZY MAJĄ W SOBIE GOTOWOŚĆ DO WIELOZAKRESOWEJ ZMIANY SIEBIE I SWOJEGO ŻYCIA.

Kuracja będzie się odbywała pod moim czujnym, "jasnowidzącym okiem", wewnętrznym Widzeniem i Czuciem, dzięki któremu będę mogła "zobaczyć" wasze energetyczne i zdrowotne dolegliwości i wesprzeć was w tej 3-tygodniowej Pracy.

W przestrzeniach subtelnych wyraźnie widać plany agendy mroku, która ustanowiła sobie szczególnie ten i kolejny rok, jako czas najsilniejszej ingerencji w nasz świat. Siły Światła starają się cały czas zneutralizować te mroczne działania, ale pewne wydarzenia muszą się wydarzyć, również po to, aby wybudzić do końca rozleniwioną i bierną ludzką świadomość. 
Naszym zadaniem na ten czas, opartym o wiedzę i nauki naszych Przodków i starych tradycji - jest mądre przygotowanie siebie i swoich bliskich do wszystkich możliwych scenariuszy. Mądrość bowiem to również profilaktyka, strategia, obserwacja, uważność, przezorność i rozwaga w czynie, słowie i myśli.

Kuracja zawiera w sobie kilka elementów:
 

💚 WSPÓLNE SPOTKANIA ONLINE 1x W TYGODNIU (niedziele, godz. 19:30), na których omawiamy zarówno efekty samej kuracji, jak i wszelkie aspekty energetyczne, psychiczne, duchowe, jakie pojawią się w waszych przestrzeniach prywatnych, jak i w skali ziemskiej.
Na spotkaniach podawane są również kolejne kroki kuracji oraz udzielane są odpowiedzi na wasze pytania.
Ponieważ zawsze łączę Ciało z Duchem - często spotkanie kończy się wspólną Medytacją, Relaksacją, lub Modlitwą Uzdrawiającą.
Często w ramach spotkań przychodzą Przekazy, zarówno dla was osobiście (od waszych Dusz), jak i dotyczące całej ludzkości. Zależy to zawsze od woli Źródła, dla którego wykonuję całą swoją Pracę.

OBECNOŚĆ NA SPOTKANIACH JEST OBOWIĄZKOWA I JEST WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KURACJI.

💚 Osobiste wizyty w lesie i w przestrzeniach Natury (tereny zielone, poza miastem), zgodnie z wyznaczonym programem kuracji - JEST TO KLUCZOWY ELEMENT TEJ KURACJI, NIE PODLEGAJĄCY ODSTĘPSTWOM.

💚 INDYWIDUALNE WSPARCIE - uczestnicy kuracji bezpośredniej (nie w postaci nagrania, lecz w trybie wspólnej pracy online), mogą kontaktować się ze mną również dodatkowo w ekstremalnych sytuacjach, jeśli zauważycie jakieś szczególne utrudnienia, silne emocje czy energie, jakie pojawiać się będą w was i wokół was.
 

💚 SIŁA GRUPOWEJ PRACY - wspólnie jednoczymy się w tym działaniu indywidualno-grupowym, aby w ten sposób wpływać na zbiorową świadomość ludzi oraz na plan energetyczny całej Ziemi, wspierając jej wzniesienie.
Siła grupy/wspólnoty jest potężna, potwierdziło się to już wielokrotnie, zarówno w mojej Pracy, jak i w działaniach wielu kultur całego świata. WSPÓLNOTA JEST NIEZWYKŁĄ SIŁĄ, KTÓRA STOI W OPOZYCJI DO ODDZIELAJĄCEGO JEDNOSTKI SYSTEMU I STWARZA ZUPEŁNIE NOWE MOŻLIWOŚCI DLA NASZEJ OSOBISTEJ I ZBIOROWEJ EWOLUCJI.

Pamiętaj, że kuracja oczyszczająca ciało, umysł, energię i Ducha jest wyzwaniem, ale i silnym narzędziem transformacji. Po jej przeprowadzeniu poczujesz się inną, czystszą i bardziej świadomą istotą, gotową do stawienia czoła wszystkiemu, co nadejdzie, zarówno ze strony niskich, jak i Wysokich Wibracji.
Przez te 14 dni będę uczestniczyć w Twojej transformacji, wspierać ją i równolegle dokonywać jej również w sobie (jak zawsze...)
Indi

************************************

💚 Wykład "Oczyszczanie Ciała, Umysłu, Energii i Ducha" (nagranie z 17 kwietnia 2022)

 

 

💚 Wielopoziomowa Kuracja Oczyszczająca (nagranie z podstawowej kuracji wiosennej 2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------
 

Prowadząca: 

Indi Paletko - zajmuje się samorozwojem poprzez pracę z ciałem, energią, umysłem i duchem ponad 30 lat. Uzyskała specjalizację w uzdrawianiu poprzez zastosowanie świadomego żywienia oraz pełnego przepływu energii, opierając się w dużej mierze na Medycynie i Filozofii Chińskiej oraz naturalnych terapiach starych tradycji i dawnych kultur. 
W pracy z ludźmi stosuje wiele technik i terapii, dobierając je odpowiednio do danej sytuacji. Traktuje człowieka holistycznie, rozumiejąc, że stanowi całość jako Ciało-Energia-Umysł-Duch.

Działa również jako Nauczycielka starych tradycji oraz sposobów pracy z ciałem, umysłem, energią i Duchem. Terapeutka grupowa i indywidualna; przewodnik w świecie Ducha i Energii (osoba z darami jasnowidzenia i jasnoczucia). Specjalistka od szybkiego „poszerzania świadomości” oraz „przebudzenia świadomości” (dla zaawansowanych poszukiwaczy).
 

************************************

TERMINY:


Podstawowa Kuracja

(kuracja ogólnodostępna)

NAGRANIE PENDRIVE, zamówienia: maloka.online11@gmail.com, lub bezpośrednio: 

https://greenharmony.pl/plyty-zapis-cyfrowy/4232-pendrive-32gb-wielopoziomowa-kuracja-oczyszczajaca-przygotowanie-do-aktywacji-dna-14-dni.html

Zaawansowana Kuracja

(kuracja w ramach Szkoły Wyzwolenia, grupa zamknięta)

Czas Trwania Kuracji: 10 dni
Spotkania online: wiosna 2024

****************

 

Kontakt techniczny:

e-mail: maloka.online11@gmail.com

Warunki uczestnictwa w Zaawansowanej Kuracji 2024:
1. każdy uczestnik musi być świadomym wegetarianinem (minimalny okres bez spożycia mięsa: 3 miesiące);
2. każdy winien minimum 1 raz w życiu odbyć co najmniej tygodniową kurację oczyszczającą;
3. uczestnicy będą podejmować różne działania, związane m.in. z pracą w terenie;
4. uczestnicy powinni mieć wolę wyzwolenia z systemu i pułapki matriksa oraz wolę ewolucji duchowej;
5. kuracja zaawansowana odbywa się wyłącznie w ramach Szkoły Wyzwolenia (kameralne grupy zamknięte);

6. elementem kuracji jest indywidualna praca terapeutyczna ze mną (minimum 1 rozmowa);

7. każdy uczestnik musi wcześniej zapoznać się z wykładem nagranym 17.04.2022 oraz przeprowadzić Podstawową Kurację (nagrania znajdują się tutaj: https://greenharmony.pl/152-plyty-zapis-cyfrowy


Wszystkiego Dobego!
Indi

 

Wykład "Oczyszczanie Ciała, Umysłu, Energii i Ducha"
Nagranie z 17.04.2022; PENDRIVE 32GB

Kontakt techniczny:
maloka.online11@gmail.com

Wielopoziomowa Kuracja Oczyszczająca
"PRZYGOTOWANIE DO AKTYWACJI DNA" (14 dni wspólnej pracy)
+
Wykład "Oczyszczanie Ciała, Umysłu, Energii i Ducha"

Nagrania z wiosny 2022; PENDRIVE 32GB

Kontakt techniczny:
maloka.online11@gmail.com

bottom of page