top of page

SEMINARIUM: "Strategia Przetrwania w Czasach Przełomu"
(ochrona i przygotowanie do nadchodzących wydarzeń)

"Dopóki nie połączy ich świadomość, nigdy się nie zbuntują; dopóki się nie zbuntują, nie staną się świadomi."

George Orwell

 

SEMINARIUM dla świadomych ludzi, prezentujące najważniejsze informacje i Wiedzę na temat obecnej sytuacji globalnej, biorąc pod uwagę wszystkie płaszczyzny istnienia istoty ludzkiej (Ciało, Umysł, Dusza).
Jednym z tematów, jakie są poruszane, to niezwykle istotny (być może kluczowy) temat zaplanowanego RESETU obecnej cywilizacji oraz istot ludzkich (w cz. I Seminarium prezentowany jest zarys historyczny, możliwe opcje oraz jak się przygotować na różne wersje potencjalnego globalnego kataklizmu/eksterminacji).

Seminarium podzielone jest na IV części:
- cz.I, PODSTAWOWE INFORMACJE
 jest dostępna już WYŁĄCZNIE w wersji elektronicznej (jest to podstawowa wiedza na temat sposobów przygotowania organizmu i modelu życia na kluczowe wydarzenia, jakie będą się odbywać w latach 2021-2023);
- cz.II, SPOTKANIE DLA ZAAWANSOWANYCH również będzie wkrótce dostępna WYŁĄCZNIE w wersji elektronicznej;
cz.III, NAJWAŻNIEJSZE UJAWNIENIE: podczas tego spotkania przekażę bardzo ważne informacje i Przekaz na temat tego, co wydarza się NAPRAWDĘ... Opowiem wam o tym, jakie siły są ukryte za kurtyną, dokąd te siły zmierzają, jakie mają plany wobec ludzkości. Jednym słowem - opowiem wam o nadrzędnym planie sił mroku.

- cz.IV, POMIĘDZY ŚWIATAMI - JAK PRZEJŚĆ DALEJ: jest ostatnią, końcową częścią tego cyklu. Jej zadaniem jest przygotowanie ludzkości do zbliżającego się RESETU obecnej cywilizacji, który dotknie nasz świat zarówno ze strony "systemu", czyli matriksowej rzeczywistości, jak i ze strony Sił Uniwersalnych, które prawdopodobnie doprowadzą do oczyszczenia Ziemi i transformacji świadomości i modelu życia istot człowieczych.
 

************************************

Część I, PODSTAWOWE INFORMACJE:

- CIAŁO: zdrowie, protekcja przed technologią degradującą organizm i energetykę człowieka, konieczne modyfikacje diety i trybu życia, zagrożenia związane ze szczepionką;

- UMYSŁ: kontrola stanów emocjonalnych, detoks mentalny, ochrona pola mentalnego, zagrożenia płynące ze strony 5G i szczepionki;

- DUSZA: co się dzieje obecnie na planie duchowym, jak kształtuje się duchowa ewolucja ludzkości (oraz indywidualna), jak "system" próbuje zablokować naszą ewolucję i czy mamy na to jakiś wpływ.

 

Spotkanie dla ludzi budzących się z hipnozy, dostrzegających nadchodzącą zmianę paradygmatu, poszukiwaczy Prawdy Obiektywnej oraz dla tych, którzy odczuwają wewnętrzną potrzebę duchowego przebudzenia.

Znajdziesz tu informacje, które pomogą Ci przejść przez aktualny CZAS PRZEŁOMU, w którym mierzą się dwie przeciwstawne Siły: mroku - reprezentowanego przez system totalitarnej kontroli i zarządzania ludzkością oraz Światła Świadomości - budzącego się w naszym Sercu zewu Jaźni Boskiej, wzywającego nas do zrzucenia blokad świadomości, aby nasz Duchowy Pierwiastek miał możliwość zamanifestować się Tu i Teraz.

Wiele tematów może być "kontrowersyjnych", ponieważ całe zachodnie społeczeństwo od urodzenia jest poddawane programowaniu umysłu. Dlatego też Seminarium jest dostępne jedynie dla osób, które posiadają już podstawową wiedzę i rozumienie obecnej sytuacji na planecie, nie ograniczonych "racjonalnym" prymitywnym umysłem, wytresowanym przez systemową edukację.

Zapis Seminarium - cz.I można nabyć TUTAJ
 

************

Część II, SPOTKANIE DLA ZAAWANSOWANYCH:

- CIAŁO: zmiana wibracji organizmu, w celu przetrwania nadchodzących i obecnych zaburzeń energetycznych na Ziemi; samouzdrawianie w czasach ataku na zdrowie i energetykę człowieka; zdrowie Człowieka Nowej Epoki.

- UMYSŁ: pogłębiony detoks mentalny; zarządzanie umysłem/świadomością; wiedza na temat konstrukcji rzeczywistości.

- DUSZA: prowadzenie we właściwą stronę; mądrość Przodków; jak żyć dalej; temat przygotowania do śmierci i duchowego istnienia po "drugiej stronie".

Spotkanie zaawansowane, kontynuujące tematykę seminarium podstawowego, sięgające głębiej do "króliczej nory".

Na tym spotkaniu potrzebna jest już Wiedza i głębsze rozumienie. Zapraszam ludzi, którzy od jakiegoś czasu zajmują się tematem Przebudzenia, Uwolnienia Świadomości, Przywrócenia Starej Wiedzy, Wyzwolenia (na wielu poziomach) i poszukiwaczy Ducha (czyli czystej spirytualnośći w życiu codziennym).

Mam nadzieję, że wasze rozumienie, wiedza i informacje, do których macie dostęp, uzupełnią nasze spotkanie o cenne detale.

Zapis Seminarium - cz.II można nabyć TUTAJ

************


Część III, NAJWAŻNIEJSZE UJAWNIENIE (moduł I i moduł II):

Podczas tego spotkania udostępnię ważne informacje i Przekaz na temat tego, co wydarza się NAPRAWDĘ... Opowiem wam o tym, jakie siły są ukryte za kurtyną, dokąd te siły zmierzają, jakie maja plany wobec ludzkości. Jednym słowem - opowiem wam o nadrzędnym planie sił mroku.

Tematy obu modułów:
- ZIEMIA - forma, manifestacja, świadomość i Duch Matki Ziemi;
- pochodzenie człowieka i jego forma pierwotna oraz forma obecna;
- agenda mroku (kto i jak podzielił sobie ziemski tort na kawałki i co z niego wyjada...);
- podstawowe informacje o rasach kontrolujących ludzkość;
- PUŁAPKA INKARNACYJNA i jak w nią nie wpaść;
- sztuczna inteligencja (AI);
- czym jest Internet i jak weryfikować ludzi nadających poprzez sieć;
- cele i działania najeźdźców (w tym co nieco o "strażnikach karmy");
- modyfikacje linii czasowych;
- podział na rzeczywistości równoległe (wstęp);

- modyfikacje DNA człowieka i jak do tego nie dopuścić;
- transhumanizm i negatywna wersja rzeczywistości.

Zjawiska duchowe i energetyczne (poruszane głównie w module I oraz w materiałach dodatkowych):
- budowa Wszechświata oraz poziomy/gęstości Rzeczywistości (obrazowe wyjaśnienie);
- czym jest Źródło;
- Dusza osobista, Dusza Grupowa oraz ich cele i wsparcie w wyzwoleniu ludzkości (m.in. oczyszczanie DNA);
- rozwiązywanie umów energetyczno-duchowych;
- jak odzyskać własne Światło;
- Duchowa Iskra (ochrona tego co najcenniejsze) oraz Zew Wyzwolenia.

Poza tematami nadrzędnymi poruszymy również dużo równoległych aspektów, które wynikną w trakcie spotkania, w oparciu o pytania uczestników.
W trakcie spotkań grupowych często zdarza się, że niosę ważny Przekaz od Sił Wyższych, warto więc uczestniczyć w tym doświadczeniu świadomie, zadając w ramach tego "połączenia spirytualnego" istotne pytania.

 

Zapis Seminarium - cz.III można nabyć TUTAJ

 

 

 

 

 

 


 

************

Część IV, POMIĘDZY ŚWIATAMI - JAK PRZEJŚĆ DALEJ:

Ostatnia część cyklu wykładów dotyczących niezwykłych zmian jakie następują na Ziemia w obecnym czasie.
 

Tematyka spotkania:
- obecna sytuacja na świecie;
- CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ JESIENIĄ 2022;
- kilka planów sił mroku i potencjalne możliwości ich realizacji;
- jak się przygotować do ewentualnych wydarzeń;
- rozdzielenie rzeczywistości (Linia Upadku i Linia Ewolucji);
- negatywne matryce - ich działania/wpływ na nasz świat, istoty z tych poziomów, rodzaje ingerencji i cele;
- Matka Ziemia i jej Przebudzenie;
- Linie Czasu/Warstwy Wibracyjne Ziemi;
- PRZENIKANIE POMIĘDZY WARSTWAMI (zmiana świata docelowego);
- transformacja ludzkiej świadomości (upgrade z Wyższych Światów);
- przebudzenie do połączenia z Duszą i NadDuszą;
- pochodzenie różnych typów ludzi;
- formy ingerencji w ludzki genotyp (poziomy hybrydyzacji);
- jak system przygotował się do przejęcia Ziemi i ataku na rasę ludzką (rozpoznanie wroga warunkiem skutecznej obrony);
- dokąd zmierza każdy z nas indywidualnie (różne poziomy i możliwości ewolucji);
- AKTYWACJA LUDZI MOCY, w celu protekcji obszarów Ziemi i opieki nad ludźmi;
- jak nawigować świadomością (wstęp do Szkoły Ewolucji);
- czy każdy ma szansę na ewolucję?;
- rozpoznanie blokad nałożonych na osobistą ewolucję;
- kim jesteś? Dlaczego tu jesteś? Dokąd zmierzasz? 

- AKTUALNY PRZEKAZ OD WYŻSZYCH ŚWIATÓW.

Poza tematami nadrzędnymi poruszymy również dużo równoległych aspektów, które wynikną w trakcie spotkania, w oparciu o pytania uczestników.
W trakcie spotkań grupowych zawsze niosę ważny Przekaz od Sił Wyższych, warto więc uczestniczyć w tym doświadczeniu świadomie, zadając w ramach tego "połączenia spirytualnego" istotne pytania.

Zapis Seminarium - cz.IV można nabyć TUTAJ

************

 

SUPLEMENT: "MY, POLANIE" (12.2022):

Uzupełniające spotkanie dla świadomych ludzi, prezentujące wiedzę na temat obecnej sytuacji globalnej, biorąc pod uwagę wszystkie płaszczyzny istnienia człowieka: CIAŁO+UMYSŁ+DUSZA.
Spotkanie zorganizowane przy wspóludziale Krisa Rudolfa i Przystań Nowa Ziemia. 
Patronat: Telewizja Nowej Rzeczywistości - Kris Rudolf TV.

"MY, POLANIE": jest ostatnią, końcową częścią tego cyklu. Jej zadaniem jest przygotowanie ludzkości do zbliżającego się RESETU obecnej cywilizacji, który dotknie nasz świat zarówno ze strony "systemu", czyli matriksowej rzeczywistości, jak i ze strony Sił Uniwersalnych, które prawdopodobnie doprowadzą do oczyszczenia Ziemi i transformacji świadomości i modelu życia istot człowieczych.

Tematyka spotkania (panele prowadzone przez Indi):

 

1. Droga do Realnego Przebudzenia/Wyzwolenia

- INTEGRACJA CIAŁA: kuracje oczyszczające, protekcja przed technologią degradującą organizm i energetykę człowieka, konieczne modyfikacje diety i trybu życia, zmiana wibracji organizmu, zdrowie Człowieka Nowej Epoki.
- INTEGRACJA UMYSŁU: kontrola stanów emocjonalnych, detoks mentalny, ochrona pola mentalnego, zagrożenia płynące ze strony 5G i technologii kontrolowanej przez system, zarządzanie umysłem/świadomością, WIEDA kontra wiedza/informacja.

- INTEGRACJA DUSZY, DUCHA, ŚWIADOMOŚCI: co się dzieje obecnie na planie duchowym, jak kształtuje się duchowa ewolucja ludzkości (oraz indywidualna), jak "system" próbuje zablokować naszą ewolucję i czy mamy na to jakiś wpływ. Wędrówka we właściwą stronę; mądrość Przodków; temat śmierci i duchowego istnienia po "drugiej stronie". WIEDA o strukturze Ludzkiej Świadomości (Poziomy Świadomości)
 

2. Panel JasnoWiedzenia

- informacje o nadchodzących wydarzeniach

- wskazwóki na nadchodzące 3 lata

- Mapa Polski, kontynuacja

Wstępne badanie Mapy Polski znajdziesz tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=IJUf7ePrUEY

Zapis Seminarium - SUPLEMENT (12.2022) można nabyć TUTAJ

 

 

 

------------------------------------------

 

Prowadząca: Indi Paletko
Nauczycielka starych tradycji oraz sposobów pracy z ciałem, umysłem, energią i Duchem. Terapeutka grupowa i indywidualna; przewodnik w świecie Ducha i Energii (osoba z darami „widzenia” i „czucia”). Szamańska uzdrowicielka i specjalistka od ekstremalnie szybkiego „poszerzania świadomości” oraz „przebudzenia świadomości”.  Szkoli m.in. w technikach zarządzania energią i szamańskich sposobach uzdrawiania oraz technikach ochronnych. 
Pracuje z aktywowaniem Kobiecej Mocy i właściwym ukierunkowaniem Męskiej Energii oraz połączeniem Starego Świata z Nową Epoką Ludzi Przebudzonych.

Przeczytaj więcej...

************************************

TERMINY:

Ostatnia część Seminarium odbyła się 17-18 grudnia 2022. Nagrania wszystkich części znajdziesz w linkach poniżej:
 

Część I, PODSTAWOWE INFORMACJE:

NAGRANIE PENDRIVE, zamówienia: maloka.online11@gmail.com, lub bezpośrednio: 

greenharmony.pl/plyty-zapis-cyfrowy/3916-pendrive-32gb-seminarium-strategia-przetrwania-w-czasach-przelomu-czesc-i-podstawowe-informacje.html

Część II, SPOTKANIE DLA ZAAWANSOWANYCH:

NAGRANIE PENDRIVE, zamówienia: maloka.online11@gmail.com, lub bezpośrednio: 

greenharmony.pl/plyty-zapis-cyfrowy/3964-seminarium-strategia-przetrwania-w-czasach-przelomu-czesc-2-zaawansowana-wyklad-oczyszczanie-organizmu-pendrive-32gb.html

Część III, NAJWAŻNIEJSZE UJAWNIENIE - moduł I i II:

NAGRANIE PENDRIVE, zamówienia: maloka.online11@gmail.com, lub bezpośrednio: 

greenharmony.pl/plyty-zapis-cyfrowy/4006-pendrive-32gb-seminarium-strategia-przetrwania-w-czasach-przelomu-czesc-3-najwazniejsze-ujawnienie.html

Część IV, POMIĘDZY ŚWIATAMI - JAK PRZEJŚĆ DALEJ:

NAGRANIE PENDRIVE, zamówienia: maloka.online11@gmail.com, lub bezpośrednio: 

https://greenharmony.pl/plyty-zapis-cyfrowy/4114-pendrive-32gb-seminarium-strategia-przetrwania-w-czasach-przelomu-czesc4-pomiedzy-swiatami-jak-przejsc-dalej.html
 

SUPLEMENT: "MY, POLANIE" (12.2022):

NAGRANIE PENDRIVE: https://greenharmony.pl/152-plyty-zapis-cyfrowy

https://greenharmony.pl/plyty-zapis-cyfrowy/4132-pendrive-32gb-strategia-przetrwania-w-czasach-przelomu-suplement-12-2022-my-polanie.html

SEMINARIUM: "Strategia Przetrwania w Czasach Przełomu"
(ochrona i przygotowanie do nadchodzących wydarzeń)

Część I, PODSTAWOWE INFORMACJE; PENDRIVE 32GB

--------------------------------

Nagrania wykładów z 11.2020 i 03.2021 + materiały dodatkowe w plikach PDF 
(apteczka ziołowa, plecak ewakuacyjny, kuracja oczyszczająca z metali ciężkich, dodatkowe materiały online, Twierdze-Gwiazdy z Polsce, plan kanadyjski - strategia "najeźdźcy").

SEMINARIUM: "Strategia Przetrwania w Czasach Przełomu"
(ochrona i przygotowanie do nadchodzących wydarzeń)

Część II, SPOTKANIE DLA ZAAWANSOWANYCH; PENDRIVE 32GB
--------------------------------


+
WYKŁAD "Oczyszczanie Organizmu i Regulacja Układu Nerwowego"
(usuwanie metali ciężkich, kuracje oczyszczające, regulacja ukł. nerwowego)

Nagrania wykładów z 03 i 04.2021

SEMINARIUM: "Strategia Przetrwania w Czasach Przełomu"
(ochrona i przygotowanie do nadchodzących wydarzeń)

Część III, NAJWAŻNIEJSZE UJAWNIENIE, moduł II
PENDRIVE 32GB
--------------------------------

Wersja rozszerzona:
Część III, NAJWAŻNIEJSZE UJAWNIENIE, moduł I i II + materiały dodatkowe (Rozdzielenie Światów, Hybrydyzacja Człowieka)

Nagrania wykładów: 10.2021 i 02.2022

SEMINARIUM: "Strategia Przetrwania w Czasach Przełomu"
(ochrona i przygotowanie do nadchodzących wydarzeń)

Część IV, POMIĘDZY ŚWIATAMI - JAK PRZEJŚĆ DALEJ (fragmenty); PENDRIVE 32GB

Nagranie wykładu z 10.2022 

SUPLEMENT DO SEMINARIUM "Strategia Przetrwania w Czasach Przełomu" (ochrona i przygotowanie do nadchodzących wydarzeń)

SUPLEMENT: "MY, POLANIE"; PENDRIVE 32GB

Nagranie wykładu z 12.2022 

bottom of page