top of page

"BIAŁA ŚCIEŻKA" Szkoła Wyzwolenia
SERCE MATKI ZIEMI (Corazon de la Madre Tierra)

"Niech Twój Wewnętrzny Wielki Duch Cię prowadzi"
Indi 

 

 

Każdy z nas ma własne Dary i osobistą ścieżkę Duszy. Taka jest właśnie konstrukcja tej rzeczywistości - Dusza każdego z nas ma określoną ścieżkę i niesie ze sobą swój własny plan na duchowe przebudzenie. Nawet jeśli wydaje nam się, że życie jest przypadkową układanką nieprzewidywalnych doświadczeń, to przekonanie takie wynika wyłącznie z braku świadomości o tym, co jest naszym duchowym celem przeznaczeniem. 
W czasach nikt nie odkrywa naszych talentów, potencjału, darów i nie ułatwia nam ujawnienia naszej duchowej trasy. Musimy tego dokonać sami, nierzadko przez lata popełniając błędy i chaotycznie podążając za systemowym programowaniem umysłów.

A system chce nas jednakowych, nie wyodrębnionych, chce klonów, którymi łatwo sterować i łatwo przewidzieć ich działania.

Byłam w podobnej sytuacji. Jeszcze jako dziecko pamiętałam co tu robię, jaki jest powód moich narodzin i co jest moim celem. Ale potem, w ramach edukacji i społecznych uwarunkowań - zapomniałam o tym, wyparłam jako nierealną mrzonkę i dziecięce urojenia.
Potem narodziłam się na nowo. Po latach chaosu, cierpienia i niespełnienia, w końcu stanęłam na swojej ścieżce i spotkałam swoje przeznaczenie. Kolejne lata zajęło mi przyjęcie mojego losu i akceptacja tego, co ze sobą niesie. Teraz - staram się podążać za czuciem, aby być lepiej prowadzoną przez swoją Esencję i Wyższe Ja. 


I oto jestem. Urodziłam się jako Istota Przekazująca Wiedę, Pierwotną Informację, Wgląd, która PRZEBUDZA  Świadomość istot uwikłanych w matriks nieprzytomności. Nigdy nie miałam innego zadania i wszystkie Dary, jakie aktywują się we mnie, służą tej misji.
I ponieważ już stoję na tej ścieżce (cały czas z szacunkiem ucząc się jej przebiegu i odkrywając nowe jej poziomy), mogę pomóc innym zwrócić się w kierunku swoich własnych ścieżek duchowych.
Moja służba tutaj, w tej Przestrzeni, to Wybudzanie Świadomości Ludzkiej (w tym - własnej) z  hipnozy matriksa - co w efekcie jest w stanie przynieść SAMOUzdrowienie i Wyzwolenie.
Więc zapraszam Cię do Szkoły Wyzwolenia, aby szkolić się w poruszeniach własnej Świadomości i szlifować swoją nieskazitelność na własnej Białej Ścieżce.

Indi Iannai

 

************************************


"BIAŁA ŚCIEŻKA"

 

Jej pełna nazwa brzmi: Ścieżka Białego Szamanizmu "SERCE MATKI ZIEMI" (Corazon de la Madre Tierra). Idea ta opiera się na Przekazach i Wiedzy Duchowej, płynących z kilku źródeł:
- tradycji duchowej rdzennych ludów Ameryki Centralnej i Północnej (głównie plemion Hopi i Lakota);
- starożytnej wizji świata i rzeczywistości, tradycjach himalajów, Hyperborean (obecnie Sławian) oraz innych starych kultur;
- przekazów duchowych, jakie od urodzenia otrzymuję prosto ze Źródła oraz całej mojej ścieżki życia, ściśle połączonej z oryginalną, pierwotną spirytualnością oraz przedwieczną tradycją.

W ogólnym zarysie, jest to połączenie głębokiej duchowości, wynikającej z indywidualnego połączenia ze Źródłem, jakie powstaje w Polu Wysokich Wibracji i aktywnego Pola Serca, z miłością, szacunkiem i empatią, jakie okazujemy Matce Ziemi.

Stare tradycje nigdy nie zatraciły połączenia z Wielkim Duchem (Źródłem) oraz Sercem Ziemi. Aż do dzisiaj kultywują tę filozofię i żyją w poszanowaniu tych wspaniałych, życiodajnych Energii.

 

Szczególne zasługi w przechowaniu pierwotnej filozofii Ludów Ziemi mają plemiona Hopi i Lakota - ich głęboka Mądrość i praktyka spirytualna są wzorem godnym naśladowania, szczególnie w obecnych Czasach Przełomu.

Indianie Hopi wierzą, że Świadomość składa się z trzech części:
1. Wewnętrznego Ducha, czyli PASJI SERCA
Pasja (Ogień Serca) jest tajemnicą wszystkiego. Scal się z nią, a wszystko zostanie ci objawione. Być bez pasji to przegrać walkę o życie - tych, którzy nie mają Wewnętrznego Ognia, łatwo jest bowiem podbić i manipulować.
Pojmij i zintegruj w sobie wewnętrznego Ducha, a pojmiesz i opanujesz Fizyczność.

2. Zewnętrznej Istoty, czyli CIAŁA i MATERII
Czy jesteś ciałem? Nie, to tylko NOŚNIK Twej Jaźni. Lecz możesz go uczcić jako swą Świątynię, aby w jej wnętrzu kultywować swoje materialno-duchowe istnienie.

Tym samym jest świat - to scena dla gry Twego życia, a Macierz jest Polem Twojego doświadczenia. Tak jak i ciało winno być uświęcone, tak Matka Ziemia i jej Materia są Świętością samą w sobie.
3. Zewnętrznego Ducha (Wielkiego Ducha), czyli DUCHOWOŚCI (SPIRYTUALNOŚCI).
Najpierw musisz opanować wewnętrzną jaźń, wewnętrznego Ducha (oczyszczając, równoważąc i scalając świadomość z podświadomością oraz aktywując Pole Serca). Następnie opanować należy fizyczną istotę - ciało (doskonaląc je, oczyszczając, wzmacniając, hartując i scalając z nim swoją świadomość). I dopiero wtedy (i tylko wtedy) możliwe staje się bycie prawdziwie Duchowym (otwiera się wówczas przestrzeń na połączenie ze swoim Wyższym Ja oraz Wielkim Duchem).

BIAŁA ŚCIEŻKA to szamanizm oparty o wysokie, spirytualne Prawdy, a barwa Biała odnosi się do świetlistości i nieskazitelności Oryginalnych Dzieci Źródła, POLAN, które obecnie budzą się do swojego pochodzenia i aktywują się, by w chwale powrócić do Domu.
Inicjuję tę Ścieżkę w Polsce, aby wibracje Światła wsparły aktywację Domu Polan - Strażników Ziemi i Świętego Rdzenia, z którego się wywodzimy.

Więcej informacji o Ścieżce Białego Szamanizmu "SERCE MATKI ZIEMI" pojawi się wkrótce, kiedy energia ta będzie gotowa do aktywacji na terenie naszej pięknej ziemi Polan.

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤
 

TERMINY I MIEJSCA:
 

Odczyt Grupowy Polan (ONLINE):
9 lutego 2023 (czwartek), godz. 19:30 
9 marca 2023 (czwartek), godz. 19:30 


Link: https://zoom.us/meeting/register/tJYodO6spzIqH9JXsS3T6USzStjWu2heOm6f

Hasło: 641586
Donacja: wstęp wolny

ZASADY UCZESTNICTWA:
- zadbaj o cichą i bezpieczną oraz oczyszczoną przestrzeń;

- zadbaj o siebie (komfortowe miejsce, kocyk, wygodna pozycja, łyk ciepłej wody, świece, kadzidła);
- dołącz do naszego spotkania w harmonii, ze spokojnym umysłem, oczyszczona/y z emocji i z dobrą energią - TO WAŻNE!;
- NIE MOŻESZ UCZESTNICZYĆ W MEDYTACJI KORZYSTAJĄC Z TECHNOLOGII BEZPRZEWODOWEJ (smartfona, słuchawek bezprzewodowych itp). Zapraszam na spotkanie istoty, które będą korzystać z klasycznego komputera/laptopa, najlepiej z Internetem kablowym (staramy się unikać WiFi).

WIĘCEJ WYDARZEŃ WKRÓTCE...
 

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤

 

WIEDA BAZOWA - zanim dołączysz do Szkoły Wyzwolenia, zapoznaj się i przyswój podstawy Wiedy:
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=sna1etTZavk
2. https://www.youtube.com/watch?v=jAiQVQvdQ7E
3. https://www.youtube.com/watch?v=xBuBCJTZY24
4. https://www.youtube.com/watch?v=lBotKePLSs8
5. https://www.youtube.com/watch?v=Q3T8HRHk0rw

6. https://www.youtube.com/watch?v=ZTV_OPR3Qqo

7. https://www.youtube.com/watch?v=gNIsOTUJ4I0

https://www.facebook.com/groups/1801389846700481/

biala_sciezka
bottom of page