top of page

Szkoła Wyzwolenia "BIAŁA ŚCIEŻKA INDI"
SERCE MATKI ZIEMI (Corazon de la Madre Tierra)

"Niech Twój Wewnętrzny Wielki Duch Cię prowadzi"
Indi 

 

 

Każdy z nas ma własne Dary i osobistą ścieżkę Duszy. Taka jest właśnie konstrukcja tej rzeczywistości - Dusza każdego z nas ma określoną ścieżkę i niesie ze sobą swój własny plan na duchowe przebudzenie. Nawet jeśli wydaje nam się, że życie jest przypadkową układanką nieprzewidywalnych doświadczeń, to przekonanie takie wynika wyłącznie z braku świadomości o tym, co jest naszym duchowym celem przeznaczeniem. 
W czasach obecnych system i społeczność w jakiej żyjemy, nie odkrywa naszych talentów, potencjału, darów i nie ułatwia nam ujawnienia naszej duchowej trasy. Musimy tego dokonać sami, nierzadko przez lata popełniając błędy i chaotycznie podążając za stadnym programowaniem umysłów.

Byłam w podobnej sytuacji. Jeszcze jako dziecko pamiętałam co tu robię, jaki jest powód moich narodzin i co jest moim celem. Ale potem, w ramach edukacji i społecznych uwarunkowań - zapomniałam o tym, wyparłam jako nierealną mrzonkę i dziecięce urojenia.
Potem narodziłam się na nowo. Po latach chaosu, cierpienia i niespełnienia, w końcu stanęłam na swojej ścieżce i spotkałam swoje przeznaczenie. Kolejne lata zajęło mi przyjęcie mojego losu i akceptacja tego, co ze sobą niesie. Teraz - staram się podążać za czuciem, aby być lepiej prowadzoną przez swoją Esencję i Wyższe Ja. 


I oto jestem. Urodziłam się jako Istota Przekazująca Wiedę, Pierwotną Informację, Wgląd, która PRZEBUDZA  Świadomość istot uwikłanych w matriks nieprzytomności. Nigdy nie miałam innego zadania i wszystkie Dary, jakie aktywują się we mnie, służą tej misji.
I ponieważ już stoję na tej ścieżce (cały czas z szacunkiem ucząc się jej przebiegu i odkrywając nowe jej poziomy), mogę pomóc innym zwrócić się w kierunku swoich własnych ścieżek duchowych.
Moja służba tutaj, w tej Przestrzeni, to Wybudzanie Świadomości Ludzkiej (w tym - własnej) z  hipnozy matriksa - co w efekcie jest w stanie przynieść SAMOUzdrowienie i Wyzwolenie.
Więc zapraszam Cię do Szkoły Wyzwolenia, aby szkolić się w poruszeniach własnej Świadomości i szlifować swoją nieskazitelność na własnej Białej Ścieżce.

Indi Iannai

 

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤


"BIAŁA ŚCIEŻKA INDI"

 

Jej pełna nazwa brzmi: Ścieżka Białego Szamanizmu "SERCE MATKI ZIEMI" (Corazon de la Madre Tierra). Idea ta opiera się na Przekazach i Wiedzy Duchowej, płynących z kilku źródeł:
- tradycji duchowej rdzennych ludów Ameryki Centralnej i Północnej (głównie plemion Hopi i Lakota);
- starożytnej wizji świata i rzeczywistości, tradycjach himalajów, Andów, prerii, Polan oraz innych starych kultur;
- przekazów duchowych, jakie od urodzenia otrzymuję prosto ze Źródła oraz całej mojej ścieżki życia, ściśle połączonej z oryginalną, pierwotną spirytualnością oraz przedwieczną Tradycją.

W ogólnym zarysie, jest to połączenie głębokiej duchowości, wynikającej z indywidualnego połączenia ze Źródłem, jakie powstaje w Polu Wysokich Wibracji i aktywnego, Czystego Pola Mojego Serca, z miłością, szacunkiem i empatią, jakie okazuję Matce Ziemi.

Stare tradycje nigdy nie zatraciły połączenia z Wielkim Duchem (Źródłem) oraz Sercem Matki (Ziemi). Aż do dzisiaj kultywują tę filozofię i żyją w poszanowaniu tych wspaniałych, życiodajnych Energii.
Podobnie dzieje się we mnie - coś wewnątrz mnie podtrzymało we mnie to połączenie z Macierzą, Rdzeniem i Jądrem i na podstawie tego działałam jakiś czas w ludzkim społeczeństwie.
Zostawiłam po sobie Ślad.
Jeśli Ci się spodoba i nim pójdziesz, to na końcu tej Ścieżki wszystko się w Tobie zmieni.
I to jest Jedyne, czego możesz się spodziewać, podążając Śladem Białej Ścieżki Indi.

 

Szczególne zwróciła moją uwagę spirytualność plemion Hopi i Lakota - ich starożytna, głęboka Mądrość i praktyka spirytualna są wzorem godnym naśladowania, szczególnie w obecnych Czasach Przełomu.

Indianie Hopi wierzą, że Świadomość składa się z trzech części:
1. Wewnętrznego Ducha, czyli PASJI SERCA
Pasja (Ogień Serca) jest tajemnicą wszystkiego. Scal się z nią, a wszystko zostanie ci objawione. Być bez pasji to przegrać walkę o życie - tych, którzy nie mają Wewnętrznego Ognia, łatwo jest bowiem podbić i manipulować.
Pojmij i zintegruj w sobie wewnętrznego Ducha, a pojmiesz i opanujesz Fizyczność.

2. Zewnętrznej Istoty, czyli CIAŁA i MATERII
Czy jesteś ciałem? Nie, to tylko NOŚNIK Twej Jaźni. Lecz możesz go uczcić jako swą Świątynię, aby w jej wnętrzu kultywować swoje materialno-duchowe istnienie.

Tym samym jest świat - to scena dla gry Twego życia, a Macierz jest Polem Twojego doświadczenia. Tak jak i ciało winno być uświęcone, tak Matka Ziemia i jej Materia są Świętością samą w sobie.
3. Zewnętrznego Ducha (Wielkiego Ducha), czyli DUCHOWOŚCI (SPIRYTUALNOŚCI).
Najpierw musisz opanować wewnętrzną jaźń, wewnętrznego Ducha (oczyszczając, równoważąc i scalając świadomość z podświadomością oraz aktywując Pole Serca). Następnie opanować należy fizyczną istotę - ciało (doskonaląc je, oczyszczając, odbudowując do oryginalnego genotypu, wzmacniając, hartując i scalając z nim swoją świadomość). I dopiero wtedy (i tylko wtedy) możliwe staje się bycie prawdziwie Duchowym (otwiera się wówczas przestrzeń na połączenie ze swoim Wyższym Ja oraz Wielkim Duchem).

BIAŁA ŚCIEŻKA INDI to szamanizm oparty o wysokie, spirytualne Prawdy, a barwa Biała odnosi się do świetlistości i nieskazitelności Oryginalnych Dzieci Źródła, które obecnie budzą się do swojego pochodzenia i aktywują się, by w chwale powrócić do Domu.
Inicjuję tę Ścieżkę wędrując przez Polskę, aby wibracje Światła wsparły aktywację Domu Polan - Strażników Ziemi i Świętego Rdzenia, z którego się wszyscy wywodzimy.

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤

 

Metody Pracy ze Świadomością w Szkole Wyzwolenia

 

Cała idea Białej Ścieżki opiera się na Czterech Filarach, które są wzmacniane, kultywowane i rozwijane w ramach działania Szkoły Wyzwolenia:

1. Wysokie duchowe wartości, etyka, lojalność, prawdomówność, czystość intencji i Dobro Serca;
2. Pasja Serca, zdrowie oraz hart ciała i Ducha oraz SamoUświadomienie Cielesne;
3. Dyscyplina mentalna, opanowanie zmysłów, emocji i energii, czyli Opanowanie Siebie;
4. Badanie Rzeczywistości, Poznanie i kontemplacja wewnętrzna, czyli Gnoza.

W pewnym sensie Szkoła Wyzwolenia to pewien etap osobistej ewolucji wewnętrznej, w której "od nowa" uczymy się siebie, świata, Ducha i oczyszczając swoją Jaźń, dojrzewając w świadomości wewnętrznej - przechodzimy pewną niezwykłą transformację, która nie podlega opisowi, nie ulega modzie, ani trendom świata współczesnego, jest prywatnym doświadczeniem ukierunkowanym na WYZWOLENIE ze wszelkich iluzji tego wewnętrznego świata, w którym odbywa się inkarnacja.

Aby móc sięgnąć do swojej własnej wewnętrznej mocy Wojownika Serca, na Ścieżce tej konieczna jest dyscyplina umysłu i siła charakteru oraz decyzja o tym, że żadne błyskotki matriksa nie odciągną Cię więcej od kierunku WYZWOLENIA.

Poniższe aktywności są pierwszymi krokami na Białej Ścieżce, a lata kolejne przyniosą ich ewolucję, gdyż wszystko co czynię tutaj jako Indi, zawsze podlega ewolucji...

 

 Formuła Szkoły Wyzwolenia i Kroki "Białej Ścieżki Indi"

❤ Kto może uczestniczyć w 3-miesięcznym Stażu Białej Ścieżki

 Kręgi i Ceremonie

 Vita Temporalis et Spiritualis - Cykl Spotkań Społeczności "Białej Ścieżki"

 ODCZYT GRUPOWY POLAN - Cykl Spotkań Społeczności "Białej Ścieżki"

 SamoUświadomienie Cielesne - treningi adeptów "Białej Ścieżki"

 Materiały Szkoły Wyzwolenia (nagrania na pendrive)

 ZAPISY oraz INFORMACJE TECHNICZNE

biala_sciezka
bottom of page