top of page

KRĘGI I CEREMONIE
Szkoła Wyzwolenia "BIAŁA ŚCIEŻKA"

"Modlitwa to odwaga zbliżenia się do sacrum poprzez szept, słowo, myśl."
Zyta Rudzka

Codzienna rutyna życia często niewiele ma wspólnego z sednem naszego istnienia - z naszą Duszą... 

Biegniemy przez czas i wydarzenia, niezmiennie poszukując szczęścia w kolejnych doświadczeniach, rzeczach, osobach, miejscach. Nadajemy rozpęd życiu, snując marzenia i sny o ich spełnieniu. Śnimy też o chwilach, które odeszły i o tych, które może nam przynieść przyszłość.

Kiedy więc mamy możliwość być TU i TERAZ, w sposób pełny, prawdziwy i całkowicie przejawiony?

 

Jednym z takich momentów jest modlitwa, rytuał, ceremonia. Wtedy bowiem cała nasza energia wraca do nas z naszych snów i opowieści umysłu, z naszych zastygłych w przeszłości emocji i lęku o przyszłość.To wtedy otwieramy bramę naszego Serca, aby spotkać się z Duszą i w głębokim wewnętrznym doświadczeniu nawiązać z powrotem świadomą więź z naszą "Boską Iskrą", wewnętrznym Światłem i Świadomością Wyższą.

 

Modlitwa i duchowe głębokie doświadczenia są nam niezbędne do istnienia, tak samo jak jedzenie i powietrze. Karmimy wówczas swój duchowy pierwiastek, nie pozwalając mu obumrzeć w naszym sercu i przywracając Światło naszej Świadomości. Pomimo, że nie pamiętamy o tym (bądź nie nauczono nas tego w ramach cywilizacyjnej edukacji), nie zmienia to faktu, że każdy z nas, jako Istota Duchowa, potrzebuje pokarmu również dla tej części siebie - nieśmiertelnej, czystej i połączonej ze Źródłem Duszy.


************************************

Krąg Duchowego Wsparcia "BIAŁA ŚCIEŻKA"

(spotkanie otwarte, ogólnodostępne)


Spotykamy się zarówno w Polu Wyższej Świadomości, jak i w naradzającym się coraz bardziej POLU SERCA.
Jest to spotkanie dla Istot, które chciałyby głębiej popracować nad swoją świadomością, aspektami duchowymi, etycznymi, rozwojowymi oraz otrzymać wsparcie w osobistej ewolucji i Przebudzeniu.
Będziemy tworzyć ten krąg wspólnie, dzieląc się naszą opowieścią i wewnętrznymi doświadczeniami. Dla każdej opowieści postaramy się znaleźć spirytualne rozwiązania, rozjaśnić świadomość i oczyścić serca.
W ramach Kręgu - zaśpiewamy i zagramy dla was ze zjednoczonego Pola Serca, aby popłynęła oczyszczająca i aktywująca energia. Wspólnie też odmówimy Modlitwę Tytoniu, aby zaniosła do Źródła i Siła Najwyższych nasze zawołania, prośby i przywołanie duchowego wsparcia. 
(zobacz więcej informacji...)

TERMINY:

wkrótce...

♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡♡♡

Ceremonia "UZDRAWIAJĄCYCH WIBRACJI"

(spotkanie w ramach Szkoły Wyzwolenia, grupa zamknięta)

 

Ceremonia "UZDRAWIAJĄCYCH WIBRACJI" to doświadczenie energetyczno-duchowe, dotykające różnych poziomów naszego istnienia: ciała, energii, Świadomości, Ducha i Duszy. To wspólna modlitwa/medytacja i spotkanie w grupie Jasnych Dusz, wspierane przez głębokie i uzdrawiające frekwencje/energoinformacje, słyszalne i nie słyszalne, widzialne i niewidzialne.

W trakcie Ceremonii będziemy pracować zarówno wspólnie, jak i indywidualnie (na swoim osobistym miejscu), łącząc się jedną ideą uzdrawiania i harmonizowania poprzez częstotliwości Duchowych Światów Pierwotnej, Źródłowej Macierzy.

Nasze Wyższe Ja i Dusze spotkają się we wspólnej, bezpiecznej przestrzeni, aby dokonać osobistych transformacji w polu głębokiej fali dźwiękowej niezwykłych instrumentów z Tybetu i Nepalu. Całe doświadczenie chronione będzie Modlitwą, wypełnione Błogosławieństwem i Wolą Wyzwolenia z iluzji.​

(zobacz więcej informacji...)

TERMINY:

20/21 października 2023: MALOKA Staniątki

19/20 stycznia 2024: MALOKA Staniątki

Ceremonia, Dzień Pierwszy: 18:00-22:00 

Sharing w Kręgu, Dzień Drugi: 9:30-11:30

(Sharing jest tylko dla uczestników nocujących w Maloce)

♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡♡♡

Krąg Medycyny Serca "W ŚCIEŻCE TRADYCJI"

(spotkanie w ramach Szkoły Wyzwolenia, grupa zamknięta)

 

Krąg Medycyny Serca oferuje wyjątkową okazję do ponownego połączenia się z Duszą i ze swoim Wyższym Ja oraz skorzystania z wewnętrznego źródła energii, spokoju i siły woli. 

Niezależnie od tego, czy szukasz uzdrowienia fizycznego, emocjonalnego czy psychicznego, Twoja intencja/zawołanie uzdrowienia będzie dodatkowo wzmacniana przez energię Źródłowego połączenia, które przepływa przez Indi i Krąg, który razem współtworzymy.

Poprzez okazanie szacunku i uwagi świętym lekarstwom Serca, możesz uzyskać wewnętrzny wgląd i dużą wartość z tego doświadczenia.

Jedną z Medycyn, jakie uzdrawiają nasze Serca, jest Święty Tytoń - jest to starożytne Duchowe Narzędzie, pomocne m.in. w oczyszczeniu się z negatywnej energii. Co istotne - Tytoń w połączeniu z Duchem, może głęboko uleczyć Serce i oczyścić Jaźń, a także uwolnić umysł od negatywnych kodów i programów.

(zobacz więcej informacji...)

TERMINY:

29/30 września 2023: MALOKA Staniątki

SPECJALNY KRĄG ZAAWANSOWANY

Krąg, Dzień Pierwszy: 19:00-24:00 

Spotkanie Integracyjne i Sharing, Dzień Drugi: 10:30 - 12:00

----------------------

3/4 listopada 2023: MALOKA Staniątki

SPOTKANIE W RAMACH SZKOŁY WYZWOLENIA

Krąg, Dzień Pierwszy: 17:00-22:00/23:00

Spotkanie Integracyjne i Sharing, Dzień Drugi: 10:00 - 11:30

----------------------

Sylwester 2023: Grodzisko, Miejsce Mocy

SPECJALNY KRĄG ZAAWANSOWANY

Krąg, Dzień Pierwszy: 19:00-01:00 

Spotkanie Integracyjne i Sharing, Dzień Drugi: 11:00 - 12:30


♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡♡♡

Krąg Warsztatowy "Kobiety dla Ziemi"

(spotkanie otwarte, ogólnodostępne)

 

Spotkanie dla Kobiet Poszukujących Przebudzenia i Wyzwolenia. 

Nasze spotkanie podaruje Ci dużą dawkę Wied(z)y oraz silną inspirację do zmian w życiu, w sobie i swojej energetyce. Otrzymasz dużo cennych wskazówek, które możesz etapami wprowadzać w życie i odkrywać swój potencjał, uzdrawiać i aktywować siebie.
Będziemy pracować nad swobodą energii i jej świadomym kierowaniem, nad etyką żeńskiej energii i jej misją. Nasza Praca w Kręgu będzie ukierunkowana na połączenie z Matką Ziemią i scalanie swojej energii z tym oceanem życiodajnej siły...

(zobacz więcej informacji...)
 

TERMINY:

wkrótce...


♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡♡♡
 

Krąg Inicjacyjny Medycyny Tytoniu

(spotkanie w ramach Szkoły Wyzwolenia, grupa zamknięta)

 

Jest to Krąg Inicjacyjny przede wszystkim dla moich bezpośrednich uczniów, podążających razem ze mną ścieżką duchową i szamańską, którzy pragną otrzymać mocne narzędzie spirytualne, do ochrony, wzmacniania aury, oczyszczania i samouzdrawiania,

Zapraszam więc na ten warsztat osoby, które uczestniczyły co najmniej w kilku szkoleniach u mnie (związanych z duchowością i energetyką) oraz ceremoniach, które prowadzę - jest to bowiem praca zaawansowana i wymagająca szacunku, zarówno do samej Świętej Medycyny, jak i do Nauczyciela i Przekazu.

(zobacz więcej informacji...)

TERMINY:

wkrótce...


♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡♡♡

ZAPISY oraz INFORMACJE TECHNICZNE - zobacz tutaj...

Pracujemy Dla Dobra Całości!
Indi oraz Ludzie Białej Ścieżki

bottom of page