top of page

Czym Jest Terapia Holistyczna

"Wszystko na świecie ma swój cel, dla każdej choroby istnieje ziele, które je leczy i każdy człowiek ma misje do spełnienia. To jest indiańska teoria życia."
Christine Quintasket (Opłakujący Gołąb)

Zadaniem terapeuty holistycznego jest rozszyfrowanie przesłań, informacji, jakie niesie ze sobą choroba, czy dany problem. Odkrycie tego, co stanowi pierwotną przyczynę zaburzeń w polu życia danej osoby. Dokładnie tak, jak to miało miejsce dawno temu, kiedy to szamani, znachorzy, uzdrowiciele, zielarze utrzymywali całe społeczności w harmonii i zdrowiu duchowo-cielesnym.
Cytat za Marielu Lörler, który dokładnie to obrazuje:

"Cielesne symptomy choroby traktowano jako sygnały ostrzegawcze, których zwalczanie byłoby kompletnie niedorzeczne, ponieważ dopóki nie zostanie wykryta pierwotna przyczyna choroby i jej właściwe przesłanie, dopóty można ją tylko przemieszczać lub opóźniać. Jej symptomy i tak prędzej czy później powrócą, tyle, że w innym miejscu.
(...) Pierwotnym prawem, odzwierciedlającym się w każdej fizycznej dolegliwości, jest utrata połączenia jednostki z Całością; symptom oznacza, że człowiek obrał drogę, która nie pozostaje w harmonii z drogą jego losu, lecz wymyka się bokiem porządkowi, prawidłowościom kosmosu i staje się błędną ścieżką. Fakt ten manifestuje się co prawda cieleśnie jako ból lub dolegliwość fizyczna, lecz rzeczywiste źródło problemu leży w sferze duchowo-umysłowej."

PRZYKŁAD
Osoba z przewlekłym bólem może przyjść do holistycznego terapeuty, aby zbadać możliwe psychologiczne źródła cierpienia. Stres może przyczyniać się, a nawet powodować przewlekły ból. Jeśli emocjonalny problem lub przeszłe traumy są źródłem tego stresu, uzdrowienie starej historii może w tym wypadku stać się lekarstwem. Zamiast przepisywać leki przeciwbólowe, holistyczny terapeuta będzie uczyć daną osobę, aby była świadoma skąd bierze się ból w ciele, aby mogła spojrzeć na zachowania, które mogą przyczynić się do bólu (zła postawa, powtarzający się stres, nawyki żywieniowe itp.), używając w terapii rozmów, aby zidentyfikować potencjalne wyzwalacze stresu, jak i uwalniając od napięcia całe ciało, poprzez terapię manualną.

 


Terapia holistyczna prowadzi krok po kroku, do pewnej formy "przebudzenia" - terapeuta pozostając neutralnym obserwatorem i postrzegając CAŁOŚCIOWO, wskazuje powiązania, ukryte obszary, blokady w przepływie energii życiowej, niedobory, czy też mentalne programy, które odpowiadają za daną sytuację, osłabienie, czy chorobę.
Jest to możliwe dlatego, że w terapii holistycznej postrzegamy całość istoty ludzkiej, tak samo dokładnie przyglądając się organizmowi, jak i energii, aurze, powiązaniom karmiczny, rodowym, czy ostatecznie - rozpoznając ścieżkę Duszy, czyli to, jakie zadania misję, dary i potencjał posiada dana osoba.

Świat Zachodu zapomniał, że pełne zdrowie jest określeniem odnoszącym się do specyficznej formy
DOBROSTANU - odczucia jedności wewnętrznej i jedności ze światem zewnętrznym; doświadczenia spełnienia i równowagi tego, co duchowe z tym, co cielesne.
Poszukując zdrowia, zapędziliśmy się w pułapkę leczenia objawów i stymulowania ciała, ponieważ edukuje się nas w ten sposób od najmłodszych lat. Na szczęście, stare formy uzdrawiania holistycznego wracają do łask w świecie, w którym 99% społeczeństwa może nazwać siebie chorymi. Zachodnia sztuka leczenia zawiodła, dlatego tak wielu ludzi kieruje się coraz przytomniej w stronę dawnej mądrości, w której istota ludzka postrzegana i uzdrawiana jest całościowo (na wszystkim poziomach istnienia), czyli holistycznie.

 

************************************

Co jest istotne w terapii holistycznej


W skrócie określiłabym to jako "Wola Wyzwolenia", którą winna odnaleźć w sobie dana osoba. Wola ta bowiem stanie się kluczowym Lekarstwem na wszystkie dolegliwości i problemy, gdyż inspirować będzie do porzucenia tego, co powoduje zniewolenie, ograniczenie, zablokowanie i tym samym - chorobę.
Od czego należy się wyzwolić, aby Dobrostan samoczynnie pojawił się w naszym doświadczeniu życia?
- od niezdrowych nawyków (żywienia, myślenia, aktywności, lub jej braku);
- od mentalnych ograniczających programów (kodów wgranych nam w dzieciństwie i okresie dojrzewania; uwarunkowań danej rodziny; sposobu myślenia i mówienia, jaki powstał w wyniku traum i trudów życia);
- od toksycznych relacji (co może oznaczać zarówno ich zakończenie, ale w większości wypadków będzie to tylko zmiana swojego postrzegania danego układu i wola jego transformacji);
- od roli ofiary (może się to wydawać dziwnym, ale wiele chorób staje się nieuleczalnych tylko dlatego, że dana osoba tak bardzo się utożsamia ze swoją słabością i sposobem życia z nią związanym, że każda zmiana tego stanu staje się zagrożeniem i zostaje zablokowana);
- od ignorancji (otrzymasz tu bardzo dużo wiedzy: na temat właściwego dla ciebie żywienia, myślenia i funkcjonowania - lecz to, czy skorzystasz z tej wiedzy w życiu, zależy już tylko od ciebie).

Jeśli pozwolisz mi wskazać ci, co czyni cię "zniewolonym", przyjrzysz się temu dokładnie i postanowisz pożegnać blokady - wszystko stanie się możliwe! Kiedy rozsupłamy węzły i uwolnimy przepływ energii życia w tobie - zdrowie, czyli Dobrostan, powróci do ciebie niejako samoistnie.

Szamani z plemienia Indian Hopi mawiają: "Człowiek wybrał chorobę jako drogę do nauczenia się, jak powrócić do zdrowia i Całości". Aby pomóc Ci w powrocie do zdrowia, stosuję wiele metod, aby oczyścić ciało i umysł, przywrócić przepływ energii i zaktywizować organizm do samonaprawy. Na każdym etapie tej pracy rozmawiamy i wspólnie odkrywamy to, co dzieje się w tobie, aby twoja własna świadomość stała się twoim lekarzem.

Ideą holistycznej terapii jest bowiem przekonanie, że rozwój osobisty jest ciągłym procesem, który nigdy się nie kończy, więc twoja samoświadomość jest twoim osobistym lekarstwem na całe życie.

Bardzo ważne, aby zrozumieć, że terapie naturalne, holistyczne, potrafią głęboko uzdrawiać na wielu poziomach, ale wymagają często DŁUGIEGO okresu uzdrawiania, czy stosowania określonych procedur i zaleceń. Różnią się one diametralnie od leczenia alopatycznego (czyli stosowania głównie leków chemicznych) zlecanego przez medycynę zachodnią - nie stosujemy tu szybko działających specyfików, które równocześnie degradują organizm na innych poziomach! W terapii holistycznej pracujemy na wielu poziomach, stosując naturalne, łagodniejsze środki, aby zastymulować organizm (ale też psychikę i energetykę) do samoleczenia i autoregeneracji.

Jest jeszcze jeden czynnik, który jest niezbędnym elementem procesu nazywanego Terapia Holistyczna - tutaj osoba uzdrawiana MUSI SAMODZIELNIE PRACOWAĆ, ZGODNIE ZE ZLECONYMI PROCEDURAMI I WSKAZÓWKAMI - PONIEWAŻ UZDROWIENIE JEST MOŻLIWE TYLKO W TAKIM PRZYPADKU, KIEDY WYPRACOWANE ZOSTANIE SAMODZIELNIE.
Uzdrawianie poprzez przekazanie komuś energii, czy wykonanie po prostu zabiegu, a nawet opracowanie dla kogoś diety, czy zlecenie przyjmowania ziół i suplementów jest tylko kolejnym biznesem chorób, w którym terapeuta utrzymując pacjenta w nieświadomości, stwarza z niego stałego klienta.

Terapeuta Holistyczny działa zupełnie inaczej - zaprasza człowieka do pogłębienia wiedzy i mądrości, w efekcie końcowym doprowadzając do poszerzenia świadomości, które może przynieść uzdrowienie na wielu poziomach, nawet na tych nie planowanych.

Jestem więc Terapeutką Twojej Świadomości.

Indi Paletko


 

bottom of page