top of page

UZDRAWIANIE BIOENERGETYKI

UZDRAWIANIE BIOENERGETYKI (trening YIN, łagodny)

 

Zajęcia te łączą w sobie Ćwiczenia Bioenergetyczne, podstawową Gimnastykę Meridianów oraz Uzdrawiająco-Regulującą Relaksację.
Ich zadaniem jest połączenie z energetycznym aspektem naszej istoty, oczyszczając i odblokowując warstwy subtelne, pomagając też przetrwać "eterycznej" (subtelnej) części nas wymagający czas, jaki nadchodzi (wymagający pod kątem większego obciążenia energii właśnie).

Dzięki tej formie treningu, dla wytrawnych i wrażliwych adeptów, możliwe będzie również stopniowe przenoszenie świadomości do NIEfizycznej części własnego istnienia tutaj, na Ziemi, aby przygotować się do dalszej duchowej ewolucji, w której człowiek stopniowo powracać będzie do swojej pierwotnej formy - do ciała energetycznego. 

Intensywność i znaczenie treningów BIOENERGETYCZNYCH

Ćwiczenia są prowadzone w sposób głęboko intuicyjny. Każde spotkanie wygląda inaczej i dotyka różnych aspektów naszego bio-energetycznego kompleksu, ciągle jeszcze oficjalnie rozdzielanego na: organizm, aurę, układ energetyczny i aspekt świadomości.

Wiele ćwiczeń odbywa się na leżąco, czy w innej pozycji "spoczynku", gdzie uważność przenosimy do wewnątrz, scalając ruch (większy i drobniejszy, wewnętrzny i zewnętrzny) z uważną obserwacją, świadomym oddechem i samoodczuwaniem tego procesu.

 

Zajęcia często są KOREKTĄ błędnych pozycji codziennych, niewłaściwych nawyków ruchowych, czy w ogóle "cielesnych", nieuważności mentalnej na własny bioskafander, stresu i pośpiechu - które to blokują swobodny przepływ energii i samouzdrawianie naszego organizmu.

Na treningach UCZĘ CIĘ tego, jak samodzielnie korygować siebie na co dzień, jak doświadczać siebie i jasnoodczuwać to, co dzieje się w Twoim polu energii. Dlatego też nie przychodź na te zajęcia jako bierny konsument, który bezmyślnie powtarza zalecane czynności i w kółko powtarza pewne ruchy, nie ucząc się obsługi siebie samego. Tutaj musisz już zacząć być odpowiedzialną/ym za to, co dzieje się w przestrzeni Twojej bioenergetyki i ewoluować do poziomu Samouświadomienia Cielesnego.

Duże znaczenie w przepływie energii ma powięź. Ważnym jest jej ODCZUCIE i świadome odblokowanie - możesz to zrobić tylko Ty, bo ona znajduje się wewnątrz Twojego ciała, a tam ma dostęp tylko jedna istota - Ty właśnie.
Moje zalecenia i pokaz (a czasami tylko słowa) służą temu, aby nakierować Cię we właściwe rejony i zainspirować do samodzielnego czucia.
Dlatego też właśnie, jednym z elementów tych zajęć są moduły: 5 MINUT DLA CIEBIE, gdzie po wskazaniu Ci co robić, wyłączam swój obraz i zostawiam Cię w Pracy Własnej, w określonym wcześniej zakresie i formie (ruchu, mikroruchu, samoobserwacji itp).

Ogólnie ujmując - zajęcia te są łagodne fizycznie, lecz WYRAZISTE w doznaniach i efektach.
Są też grupowe, ale pomimo tego - są przede wszystkim INDYWIDUALNE, przeprowadzasz je bowiem sam/a w sobie.
Treningi są otwarte dla ludzi o różnym stanie zdrowia i kondycji, zarówno dla istot w pełni sprawnych (czy nawet zaawansowanych sportowców), jak i dla tych, którzy nigdy niczego nie ćwiczyli, lub mają dolegliwości zdrowotne, które uniemożliwiają treningi konwencjonalne.
JEST TO ŚWIADOMA, ŁAGODNA AKTYWNOŚĆ, UKIERUNKOWANA NA BIOENERGETYKĘ. 

Zajęcia te służą integracji świadomości z powłoką energetyczną, aby ją wspierać, regenerować i uzdrawiać:

- Samoświadomość własnego ciała pozwala odkryć blokady i stany emocjonalne, które ugrzęzły w ciele biologicznym i jego polu energetycznym, a które dotąd ukryte były w podświadomości.
- Świadomość PRZEPŁYWU oddechu pozwala na lepsze zarządzanie swoją energią oraz obserwowanie i samouświadamianie sobie stanu fizyczno-energetycznego organizmu.

- Odpowiednia synchronizacja i poznanie PULSÓW CIELESNYCH przynieść może rozwiązania i techniki na autoterapię, świadome uzdrawianie i harmonizację (ciała, energii i umysłu) oraz specyficzne połączenie z Energią Życia (skrótowo nazywanej przeze mnie Życiem, lub Żywym).

- Relaksacja i Regeneracja jest konieczna do zdrowego funkcjonowania w obecnym, bardzo skażonym świecie. Jest to również furtka do odbudowy swojego połączenia z biologicznym skafandrem i regulacji układu nerwowego.
- Gimnastyka Meridanów usprawni i udrożni energetyczne "rzeki" cielesne, aby czuć się lepiej, żyć zdrowiej i przygotować się do przepuszczania przez siebie większych i silniejszych strumieni energii.
- Uzdrawianie Bioenergetyki łączy z energetycznym aspektem naszej istoty, oczyszczając i odblokowując warstwy subtelne. Dzięki tej formie treningu, dla wytrawnych i wrażliwych adeptów, możliwe będzie również stopniowe przenoszenie świadomości do tej części własnego istnienia tutaj, na Ziemi, aby przygotować się do dalszej duchowej ewolucji, w której człowiek stopniowo powracać będzie do swojej pierwotnej formy - do ciała energetycznego.


 

SEMINARIA TEMATYCZNE ONLINE
Lekarstwo "Praktyki Cielesnej" winniśmy zażywać codziennie, lecz w obecnym trybie życia człowieka cywilizowanego, jest to często niemożliwe, lub poważnie utrudnione (brakiem czasu, siły, zasobów energii). Dlatego też postanowiłam was zmobilizować do pracy nad bioenergetyką i sprawnością w określonych cyklach, łatwych do wprowadzenia w życie, a zarazem dosyć intensywnie zarysowanych w codziennym życiu: regularnych treningach online oraz weekendowych seminariach, w czasie których pogłębiamy określoną praktykę.
 

Jednodniowe Seminaria Online BIOENERGETYKI są dedykowane określonym tematom, które w obecnych czasach wymagają uzdrawiania, odbudowy i regeneracji.

Zajęcia trwają ok. 2,5-3 godzin i zawierają głównie ćwiczenia praktyczne oraz krótki moduł teoretyczny, zawierający dodatkowe wskazania w danym temacie (takie jak żywienie, suplementacja, inne formy regeneracji itd.)

Szczegółowe informacje o Seminarium znajdziesz tutaj: 

https://www.maloka.pl/seminaria-i-kursy

Z każdym rokiem ćwiczenia będą coraz doskonalsze, głębsze i bardziej świadome, ale już teraz na pewno przyniosą Ci wiele korzyści, więc zapraszam do Szkoły Wyzwolenia, na wspólną pracę z bioenergetyką.
Indi Iannai

************************************

REZERWACJA MIEJSCA

STRÓJ I AKCESORIA

bottom of page