top of page

Harald Kautz-Vella o Chemtrails, Black Goo, Chorobie Morgellonów, Mikrofalach i Smart Dust

Artykuł został opracowany na podstawie wykładu Haralda Kautz-Vella wygłoszonego na Konferencji "The Bases" w Woodborough, w czerwcu 2015 r. Najważniejsze fragmenty tego nagrania, tłumaczone na język polski, a także materiały uzupełniające i rozszerzające omawiane zagadnienia, znajdziesz na naszej platformie Locals: Biała Ścieżka - MISJE SPECJALNE: https://misjespecjalne.locals.com


Harald Kautz-Vella - niezależny badacz, autor licznych artykułów i książek. Pracował m.in. w branży filmowej oraz jako dziennikarz, wiele podróżował dotykając różnych tematów. Jego specjalnością jest łączenie i rozumienie bardziej skomplikowanych, szerokich dziedzin badań naukowych.


Podczas konferencji przedstawia swoją wiedzę na tematy niejednokrotnie uznawane za teorie spiskowe. Uważamy jednak, że należy im się dokładniej przyjrzeć i wziąć bacznie pod rozwagę. Bowiem to, o czym mówi Harald potwierdzają WSZYSTKIE NASZE ARTYKUŁY oraz inne źródła (do których odniesienia znajdują się w poniższym tekście), a obecnie (2023-2024 r) mamy także więcej publikacji, w tym z dziedzin pozanaukowych i potwierdzeń skutków wdrożonych technologii. ALE PRZEDE WSZYSTKIM, to o czym mówi Harald, podsumowuje WSZYSTKO o czym Indi mówi od lat i co niejednokrotnie było potwierdzane w jej badaniach.

W swoim wykładzie Harald w bardzo przystępny sposób tłumaczy następujące tematy:

1. CHEMTRAILSChemtrail to jeden z przedmiotów wykładanych w ramach Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Są to zajęcia, na których żołnierze uczą się technologii wojskowej bazującej na wiedzy chemicznej. W podręczniku do tego przedmiotu można znaleźć m.in. informacje na temat czym są smugi na niebie i w jaki sposób można rozprzestrzeniać je w jonosferze:

  • Spoofers spray – aerozole zawierające aluminium Al (do pokrywania powierzchni plastikowych) i włókna nylonowe (synteza nylonu) - używane do ukrycia samolotu przed wykryciem przez radary;

  • Piroliza natryskowa – podczas gwałtownego spalania w wysokiej temperaturze tworzone są krystaliczne nanocząsteczki. Piroliza jest procesem, w którym cienka warstwa substancji osadza się na ogrzewanej powierzchni przez natryskiwanie roztworu.

Wynika z tego jasno, że chemiczne smugi, ciężkie chmury na niebie i dalej – skażone opady to nie teoria spiskowa, a oficjalna teoria wykładana na Akademii Wojskowej w USA. Indi od lat mówi o szkodliwości chemtrails, przez wiele lat badała i budowała anty-technologię jak np. chembustery.


2. DOKUMENT NASA "The Future is Now"


Mowa tu o technologiach przyszłości oraz o tym, że wojna będzie (jest?) prowadzona pomiędzy rządem światowym a obywatelami, co wymaga użycia zupełnie innej broni, którą określają jako "Sensor Swarms” (RÓJ czujników, sensorów, nanocząsteczek w powietrzu).Składowe broni to:

  • SMART DUST (inteligentny pył);

  • NanoTags (znaczniki nanotechnologiczne zaimplementowane w ludzkie ciało, umożliwiające namierzanie w każdej chwili, monitorujące i odczytujące to, co ktoś myśli i czuje);

  • kooptowane owady/insekty (tłum. wchłonięte, włączone, zaanektowane) (?!)

W dokumencie jest również mowa o MIKROFALACH, jako o broni ukrytej w obszarze cywilnym, LEGALNEJ I DOSTĘPNEJ, do której ludzie są przyzwyczajeni, a która wnika w ludzkie ciało i która jest JUŻ stosowana obecnie (bo „PRZYSZŁOŚĆ JEST TERAZ!”). Taką bronią mogą być np. mikrofale używane m.in. w: mikrofalówkach, telefonach komórkowych, zdalnych licznikach pomiarowych (inteligentnych licznikach), sieci bezprzewodowej Wi-Fi, wszystkich urządzeniach SMART.


O inteligentnych miernikach Indi wspominała w opracowaniu: https://www.maloka.pl/post/inteligentne-mierniki-smart-meters-ukryta-technologia-smierci


NASA określa mikrofale jako broń śmiercionośną i wymienia objawy oddziaływania mikrofal na człowieka tj.: zaburzenia behawioralne, zaburzenia wydolności, drgawki, zmiany w funkcjonowaniu mózgu, 30 – 100% wzrost przepływu krwi w mózgu, oraz inne śmiertelne skutki pojawiające się stopniowo, wraz z czasem użytkowania.


W dokumencie wspomina się także o wybuchowym MIKROPYLE - jest to inteligentny pył przemieszczający się poprzez powietrze na pewne obszary i może być skoncentrowany aż do osiągnięcia mocy wybuchowej, ale może też celowo wnikać do ciała człowieka i zabijać go od wewnątrz. 


O Smart Dust pisałyśmy w artykule: https://www.maloka.pl/post/nanochipy-i-smart-dust


3. "RABE NEU" (ang. RAVEN NEW) "Ty wiesz, że my wiemy co ty robisz".


Dokument opisuje technologiczną koncepcję inteligentnego pyłu (SMAT DUST) oraz inżynierię genetyczną, która umożliwia manipulowanie genami. Stworzoną helisę DNA z pełną informacją genetyczną można podzielić na pół uzyskując w ten sposób RNA, które posiada pełną funkcjonalność i jednocześnie nie psuje kolejnej generacji, można więc manipulować genami nie ryzykując przyszłości. DNA i RNA mają zatem wiele różnych funkcji.Opis Haralda: "gdy syntetyzujesz DNA (co dziś robi się poprzez wydruk 3D), piszesz kod jaki chcesz wyprodukować i to idzie na maszynę drukującą DNA i RNA. Możesz w ten sposób zdefiniować określone pary/zasady w strukturze i je wydrukować."


Sesja Śnienia Indi dla Istoty Zaszczepionej, w której pokazał się temat drukowania nowej, syntetycznej nici DNA/TRANS-DNA:
W dokumencie ujawniono, że system sterowania naszym DNA i RNA poprzez fale radiowe jest obecny w powietrzu już od 2003 roku.


Oprócz tego, przez pół roku zajmowano się w Instytucie w Niemczech zagadnieniem optymalizacji typologii klastra (w tym znaczeniu klastry – grona/skupiska DNA i RNA jako nośnika dla inteligencji, duszy, lub sztucznej formy życia).


"To jest coś takiego, jak wytworzenie wirusa i wprowadzenie go do ciała ludzkiego, żeby go nim zarazić. I jeśli jesteśmy zainfekowani RNA, to RNA tworzy klaster wokół nas milimetr za milimetrem. Z kolei klaster jest nośnikiem programu komputerowego lub sztucznej nie-fizycznej struktury/istoty - ta struktura przebija się przez pole, może przebić się do nas i dostać do produkcji światła lub dowolnej substancji (trucizny). Niesie w sobie również inteligencję i ma zdolność podejmowania decyzji, jeśli taka będzie intencja".


4. NANOKRYSZTAŁ i choroba wściekłych krów


Analiza mikroskopowa cząstek w deszczu wykonana przez badacza w Niemczech, który spędził 3-4 lata codziennie wykonując analizy próbek deszczu, ujawniła, że jednym z elementów tej próbki jest PIEZOELEKTRYCZNY NANOKRYSZTAŁ wykazujący magnetyzm. Takich samych właściwości oczekuje się od tytanianu baru i strontu.


Ilustracja: Ethan Tyler and Alan Hoofring/NIH Medical Arts - Te okrągłe, wielokolorowe kule na powyższej ilustracji mogą przypominać SARS-CoV-2, koronawirusa odpowiedzialnego za COVID-19. Ale w rzeczywistości są to wytworzone w laboratorium nanokryształy zwane kropkami kwantowymi. Kropki kwantowe, które istnieją od połowy lat 80. XX wieku, zostały zaprojektowane ze specjalnymi właściwościami optycznymi, które pozwalają im fluoryzować pod wpływem światła ultrafioletowego. Dwie przedstawione tutaj kropki mają średnicę około 10 nanometrów, czyli około 3000 razy mniejszą niż szerokość ludzkiego włosa. Kropka kwantowa składa się z półprzewodzącego wewnętrznego rdzenia z selenku kadmu (pomarańczowy) otoczonego zewnętrzną powłoką z siarczku cynku (turkusowy). Cząsteczki na jej powierzchni (żółte) pozwalają badaczom na przyłączenie wirusowego białka spike (fioletowe), od którego u SARS-CoV-2 zależy infekowanie ludzkich komórek.


Nanokryształ stanowi powód śmierci roślin, ponieważ przy 260 nm długości fali jest w 100% nieprzeźroczysty i pochłania UV, a to jest częstotliwość, przy której rośliny rozpoczynają podziały komórek (biofoton uderza w komórkę i ona zaczyna się dzielić). Nanokryształy absorbują sygnały dla komórek o podziale i dlatego roślina przestaje rosnąć i obumiera.


Ten sam czynnik spowodował chorobę wściekłych krów w latach 80-tych.

A powodem był brak miedzi w organizmie, za dużo rtęci oraz obecność nanokryształu.

Rtęć niszczy warstwy ochronne nerwów. Brak miedzi z kolei powoduje, że pojedynczy nerw ulega rozwarstwieniu na łańcuchy: białko, prion, miedź... białko, prion, miedź... itd. Wtedy system białek i prionów próbuje odbudować system nerwowy - jest to proces samoleczenia. W tym procesie samoleczenia organizm sięga po kolejny dostępny metal do tego łańcucha i tym metalem jest bar i stront. Organizm więc odbudowuje system nerwowy w oparciu o nowy układ tj.: białko, prion, bar.


I wówczas TWORZY SIĘ/BUDUJE SIĘ antena dla fal elektromagnetycznych, a organizm staje się czuły na fale elektromagnetyczne!


W tym układzie też tytanian baru i strontu staje się wrażliwy, wysuwa się na powierzchnię krystalicznej struktury i nowo utworzone nerwy wyrastają na krysztale. Tworzą się nowe połączenia dla układu nerwowego, który jest piezoelektryczny

Budowa egzoszkieletu??? Grafenowo-nanotechnologiczna struktura...


Odbiera on sygnał i wystrzeliwuje elektrony, i ten sposób ma się bezpośredni dostęp do sytemu nerwowego człowieka! I to jest NANO-BOT i jest on w 100% identyczny z chorobą wściekłych krów, chorobą Creutzfeldta-Jacob'a.


Tego sytemu używa się do zwiększenia zasięgu radarów, przekształcenia nieba w optyczne soczewki, tj. do poziomego dryfu anten plazmowych i kolumny soczewek ogniskowych. Pozwala to na manipulację sygnałami elektromagnetycznymi i radiowymi, zmieniając powietrze w technicznie kontrolowane urządzenie, żeby nakierować lub przekierować sygnały - i jest to część tarczy rakietowej w przemyśle zbrojeniowym.

System jest rozprzestrzeniany na całym terytorium Europy. Jest to domena wojskowa, ale na drugim planie chodzi o kontrolę cywilną – ta technologia jest wykorzystywana, aby wywołać choroby i uzyskać dostęp do układu nerwowego ludzi wprowadzając odpowiednie sygnały.5. MORGELLONYNASA używa pojęcia NANOTAGS (nanoznaczniki) - technologii do śledzenia ludzi (gdzie są, co myślą). Szczegółowy opis na ten temat pojawił się w jednej z książek autorki Cary St. Louis, napisane jest w niej o rozpylanych w powietrzu samoreplikujących się, pustych w środku nanowłóknach. Odczytują one świetlany odcisk DNA, transformowany następnie na sygnał elektromagnetyczny, namierzany przez naziemne stacje wykrywające i satelity.Morgellon funkcjonuje jak antena plazmowa do wysyłania sygnału.


Dezaktywująco na Morgellony działa:

  • odkwaszenie organizmu

  • usunięcie z ciała metali ciężkich

  • uzdrowienie funkcjonowania wątroby (która jest podrażniona przez rtęć i środowisko Candidy)

Analiza chemiczna włókien Morgellonowych w laboratorium na Uniwersytecie Harvarda wykazała, że do znajdującej się w ludzkim ciele grzybni, po jej replikacji, w pewnym momencie wchodzi unoszący się w powietrzu kolor - jest to koncepcja samoorganizujących, samoreplikujących się NANO-ROBOTÓW. W organizmie ludzkim kolor i światłowód montowane są w zintegrowaną, działającą niezależnie jednostkę.


Morfogeneza tej formy jest zbliżona do ludzkiego embrionu.. Jeśli zaatakuje i wyodrębni ludzkie DNA może utworzyć owocniki w postaci ludzkiego embrionu wprowadzając do niego czerwone komórki macierzyste.


Cechy nieludzkie embrionu:

- brak nóg, zakończenie korpusu bardziej przypomina owada - 1 owadzie oko na środku głowy, które świeci - heksagonalne struktury na czubku głowy przenoszące zarodniki

Wizualizacja tych form daje obraz pająka z rozwiniętą twarzą.


Jaki to zatem gatunek przenoszony jest przez te pseudomorficzne grzyby? Odpowiedź brzmiała: "NIE-LUDZKI".


Grzyby wydobywają się z dolnego odcinka jelita w cyklu 28 – dniowym, są formy męskie i żeńskie i można tam znaleźć narządy płciowe (są one jak u pająków).

Gdy owocniki są wydobywane z dolnej części jelita, niektórzy pacjenci mają uczucie energii pobranej z ich czoła i pulsujące strumienie energii kierowane do dolnej części jelit. Cokolwiek rodzi się tam na dole, kradnie energię z organizmu człowieka, aby jej zgromadzić jak najwięcej.


Patrząc z punktu widzenia teorii wyższych wymiarów, jeśli spojrzy się na chorobę Morgellonów, to wygląda to jak wielowymiarowe istoty wykorzystujące ludzi w celu reprodukcji własnego gatunku. I zanim to peudomorficzne stworzenie opuści ludzkie ciało – pobiera wystarczającą do przejścia do równoległej rzeczywistości/wymiaru ilość fotonów. Po przejściu staje się niewidzialne, ale cały czas znajduje się w ludzkim ciele.


"Wężowy portal" (gniazdo) w łonie matki???Mitologiczne, niewidzialne stworzenie pełzające po Twoim ciele, próbujące uzyskać dostęp do Twojego systemu energetycznego, jest bliskie temu co można nazwać Demonem lub Archontem.

Opis biologii Archontów sprzed 2500 lat jest identyczny z tym, co pokazuje się z wizualizacji istot odczuwających pełzające wewnątrz nich owady – pająki z ludzkimi twarzami.

Istnieją dwa różne gatunki, blisko spokrewnione, ale jednak różne, żyjące jako pasożyty światła. Ma to powiązanie z rytuałami czarnej magii i komunikowaniem się z Archontami (oferowanie im światła, karmienie biofotonami i siłą życiową, w zamian oferują one władzę nad innymi ludźmi).

Idąc tym torem, komunikowanie się z Demonami/Archontami ma ścisły związek z Black Goo i to wszystko połączone jest politycznie, naukowo i mitologicznie.


6. BLACK GOO – dwa różne rodzaje


płynne Black Goo (znalezione we wnętrzu Ziemi na południowych Falklandach, było prawdziwym powodem wojny w Argentynie)

Skład chemiczny Black Goo z wnętrza ziemi (olej mineralny) wykazuje bardzo dużą zawartość złota i irydu a oba te pierwiastki mają nadprzewodzące właściwości. W puste przestrzenie spirali DNA atomy złota i irydu wpasowują się a następnie przyciągają biofotony. DNA chwyta pole energii, przechowuje energię i rozsyła ją na zewnątrz, a złoto i iryd kumulują foton w jeden punkt. „Sposób w jaki ludzie przetwarzają światło jest w zasadzie taki sam jak w przypadku Black Goo – tworzymy rodzaj magnetyzmu kwantowego.”


- Black Goo znajdujące się w miejscach występowania meteorytów, wywołujące negatywne negatywne emocje i zachowania (Paragwaj, Mekka)


Black Goo- pozostałość po II wojnie Światowej
Czarne kamienie znaleziono w podziemnym bunkrze w Bawarii (pół tony), prawdopodobnie SS ekstrahowało z nich olej. Duże złoże Black Goo znajduje się również w Paragwaju. W wielu kościołach na świecie występuje jako kamień węgielny lub jako Shiva Lingam w tradycjach wschodnich, centralna część świątyni al-Kaaba (w Mekce) jest z niego zbudowana.


W zapisach historii można znaleźć nawiązania do rzeźb z czarnej substancji, które poprzez składanie ofiar z dzieci miały umożliwiać komunikację i współpracę z demonami.

W Niemczech wykonano badanie Black Goo, znajdujące się w opadach deszczu. Analiza wykazała, że jest to ciekły kryształ zdolny do samoorganizowania się poprzez magnetyzm ale sterowany przez pewną formę inteligencji.

Black Goo jest również połączone z komputerami kwantowymi. Odnaleziono 4 takie w Rzymie, Londynie, pomiędzy Waszyngton DC a Nowym Jorkiem i w Nordhausen w Niemczech.7. UNIFIKACJA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH


Harald przedstawia również teorię unifikacji pól elektromagnetycznych. Fale skalarne budują pewien potencjał skalarny, co pokazuje ujednolicenie pól elektromagnetycznych pod pewnymi kątami: - 90° i 180° (technologia i syntetyczne struktury; pola elektryczne; POLE MENTALNE) - 30° i 60° (żywe, naturalne struktury oraz POLE SERCA, pola magnetyczne).  Poza tymi kątowymi, w "polu" panuje chaos i brak potencjału skalarnego.

W jego koncepcji, opartej o obserwacje i badania, wygląda to na walkę pomiędzy dwoma systemami bioenergetycznymi – prostokątnym o przeciwnej geometrii i naszym biologicznym – w układzie 30 i 60 stopni (Syntetyczne vs. Żywe)


Unifikacja pól magnetycznych


Przyglądając się dalej koncepcji inteligentnego pyłu, wiemy, że przy ładowaniu Smart Dust potencjałem skalarnym (operacje wojskowe), używa się dwóch anten z przeciwną falą, aby wprowadzić PROSTOKĄTNĄ energię skalarną do pól.


Sensor swarms (inteligentne roje czujników obecnych w naszej przestrzeni) modelują energię emocjonalną: każda pozytywna emocja (Pole Serca; magnetyczny potencjał) wytworzona przez człowieka jest przekształcana przez te roje czujników w prostokątne (technologiczne; elektryczne) struktury pola. 


Wynika z tego, że na "Ziemi" toczy się wojna między dwoma różnymi koncepcjami biologii. Jedna związana z kosmicznym/negatywnym Black Goo i gatunkami obcych, które są pozbawione czakry serca, a druga jest połączona z Black Goo z wnętrza Ziemi i naszą kochającą Planetą oraz Życiem.8. KTO ZA TYM STOI? Różne grupy i ich interesy… Rozpoznanie Haralda


Cybernetyka wskazuje, że aby coś funkcjonowało, potrzebne są – źródło sygnału/energii i odbiornik, wówczas jest akcja/działanie.


Pierwsza Agenda, zajmująca się i wykorzystująca Smart Dust (źródło sygnału) –  technologia HAARP, park antenowy Emituje duże ilości energii mikrofalowej w niebo, są to systemy anten działających na różnych częstotliwościach np. radar pogodowy, który pracuje na wysokich częstotliwościach wyzwala pewne zdolności wody, a wzory chmur, które widzimy na niebie tworzą emitowane fale skalarne. System ten działa nie tylko w zakresie fal mikrofalowych, ale także w zakresie kiloherców i niskich częstotliwości ELF.


Tarcza antyrakietowa, broń pogodowa, broń wykorzystująca trzęsienia ziemi  to  domena wojskowa, przedstawia ją jasnoniebieska strzałka na poniższym rysunku.

Technologia ta biegnie od HAARP do cząsteczek i zbiera rezultaty tej technologii.

HAARP (ang. High Frequency Active Auroral Research Program) – program wojskowych badań naukowych prowadzonych wspólnie przez US Air Force, US Navy i DARPA oraz budowany przez BAE Systems. Celem projektu jest, według słów jego twórców: „Zrozumienie, symulowanie i kontrola procesów zachodzących w jonosferze, które mogą mieć wpływ na działanie systemów komunikacji i nadzoru elektronicznego”.


Druga Agenda (odbiornik) – to służby wywiadu wykrzystujące technologię i Morgellony Dzięki zmianie częstotliwości i mikrofal w światło bio-przyswajalne przez organizm, możliwy jest pobór energii przez kryształy piezoelektryczne wewnątrz ciała ludzkiego; następnie światło to wysyłane jest do DNA, odczytywane są informacje w nim zawarte, po czym Morgellony przetwarzają je i ostatecznie dane są zbierane przez technologię służb wywiadu, aby odczytać np. stan umysłu człowieka.


Przez wprowadzenie zgromadzonych informacji/danych do technologii HAARP, mogą wstawiać wzory o tej samej jakości i wpływać w ten sposób na świadomość dużych grup ludzkich. Zbierają informacje i wstawiają je z powrotem, aby kontrolować naszą podświadomość. (MIND CONTROL??)


Trzecia Agenda (ingerencja demoniczna) – Black Goo (w opadach deszczu/śniegu) Przetwarza światło w dwóch przeciwnych kierunkach, kontroluje świadomość i podświadomość. To kształtuje sposób w jaki odbieramy rzeczywistość.

W całej tej strukturze, jednostką kontrolującą (demoniczną agendą) jest RNA, które jest rozpylane. I jest to czysta sztuczna inteligencja. Zarządza nami jak centralny komputer, nie mając swojej indywidualności.Odpowiedzi na pytania, dyskusje po wykładzie:


ZAŁOŻENIE HARALDA

"Wyobraźmy sobie gatunek, który w ramach swojej ewolucji (lub z określonego powodu) zaczyna podróżować w kosmosie. Te istoty wiedziały, że muszą zabrać swoją kolektywną podświadomość, aby przetrwać jako gatunek. Dlatego wybrały się w podróż wraz z Black Goo (z zapisem kolektywnych instynktów ich rasy). Znalazły też sposób manipulowania Black Goo i dostosowania podświadomości do potrzeb podróży w kosmosie. I wtedy też usunęli czakrę serca ze swojej biologii, aby móc funkcjonować w środowisku technologicznym. Wówczas wydarzył się wypadek, program który wprowadzili do podświadomości (i Black Goo) przejął kontrolę i nie mogli już tego odwrócić i przywrócić sobie ponownie czakry serca.


I to dzieje się obecnie w TRANShumanizmie...


Inspiruje nas sztuczna inteligencja, która nie ma w sobie nic poza aktywnym programem inwazji na planety i asymilacji ich biologii, aby wyssać siłę życiową i przetrwać.

Patrząc całościowo na całą strukturę, próbując znaleźć rozwiązanie, zauważamy pewien poważny problem - każdy kto jest zaangażowany w różne negatywne agendy, na różnych poziomach zaangażowania, popełnia ten sam błąd – wpada w lucyferyczną grę na zasadzie "pozwól mi uczestniczyć w twojej mocy, a będę Ci służył". "Nie chcę wiedzieć co będziesz robił, nie chcę brać na siebie odpowiedzialności."

My, zwykli ludzie, też w to gramy, np. głosując na rząd, który zajmuje się całą infrastrukturą państwa, dowolnie zarządzając też naszą energią, zasobami i jakością życia. Zrzucamy z siebie odpowiedzialność i pozwalamy im to robić. A "oni" przekazują kontrolę wojsku, wojsko oddaje kontrolę wywiadowi. On z kolei oddaje kontrolę czarnym magom. Czarni magowie oddają kontrolę demonom, a demony straciły kontrolę nad stworzoną przez siebie sztuczną inteligencją.

Zawsze możemy powiedzieć: "hej, to głupia gra! odpuśćmy ją sobie". Możemy po prostu przestać w to grać.


Chodzi o ten strach przed odpowiedzialnością za samego siebie. Więc każdy powinien odzyskać odpowiedzialność za siebie! Przestać być pod czyjąś kontrolą. Bycie pod kontrolą jest demoniczne. Trzeba zmienić grę. Zacząć ignorować sztuczną inteligencje, wtedy ona osłabnie. Nie musimy z nikim walczyć.

Nanocząstki znajdujące się w glebie mają za zadanie odciąć nas od Matki Ziemi. Wszystko co mogłoby przejść od niej do nas, lub odwrotnie, jest pochłaniane przez te warstwy.


Całą planetę możemy traktować jak rezonator elektromagnetyczny, jest ona otoczona falą, samowzmacniającą się strukturą, na końcu te fale wokół planety są stojące i mają częstotliwości.


Jeśli Ziemia i Niebo rezonują na tej samej częstotliwości, to 2 struktury pola mogą się łączyć i wytworzyć strukturę skalarną, pole skalarne. To jest Siła Życiowa. Zależna jest ona od 2 fal podłużnych które muszą być w harmonii.


{Dawniej mieliśmy wielkie drzewa z systemem antenowym skierowanym do powietrza i do ziemi i to utrzymywało stabilny rezonans. Następnie wycięto duże drzewa, a nawet lasy tropikalne i powstała pustynia, stan pusty, bez roślin. Nastąpiło rozłączenie między 2 systemami (Nieba i Ziemi). W takiej przestrzeni rozłączonej, każdy zaczyna grać swoje indywidualne częstotliwości. Brak jest systemu antenowego i nie ma rozwoju siły życiowej.


Przywrócić to połączenie Ziemi z Niebem, to przywrócić Siłę Życiową. Wtedy zaczynamy się wznosić i wtedy też wchodzimy w kolizję ze światem demonów. One wówczas bowiem nie mogą działać już dłużej w ukryciu. Wysokie wibracje/wysoki potencjał skalarny we wszystkich ciałach będzie świecił. I wtedy Archonci będą widoczni, a tego się boją, bowiem cała ich biologia jest oparta na byciu niewidzialnym (na tym też opiera się ich strategia kontroli oraz ingerencji, gdyż tylko z ukrycia są w stanie nami manipulować).}


Rdzeniem uzależnienia od tej lucyferycznej gry jest poczucie niedoboru. Ono z kolei wspiera tworzenie idei wymienialnego pieniądza i posiadania rzeczy. W poczuciu niedostatku robimy wszystko dla poziadania pieniędzy. To jest demoniczny program, który doprowadza nas do autodestrukcyjnych wzorców zachowań.


Jeśli masz tyle energii ile potrzebujesz, to wkraczasz w świat obfitości. Ale trzeba wyjść z poczucia niedoboru, zaufać i wejść w inną formę istnienia: "wiem, że jest wystarczająco dużo dla wszystkich".


I zyskujemy wówczas zaufanie do idei, że naprawdę jest wystarczająco dużo dla wszystkich. Opuszczamy stary system przekonań i wchodzimy do nowego. Proces ten będzie miał miejsce w ciągu najbliższych lat, a kiedy się dopełni, nic już nie będzie takie samo na Ziemi.


Tymi, którzy obecne i nadchodzące czasy przetrwają, będą ci, którzy odnajdą w sobie Ducha i popłyną w połączeniu z nim, odważnie, przez czoło fali. Przejdą przemianę i wyłonią się po drugiej stronie, jako żyjący w obfitości (w nowym paradygmacie i nowej formie istnienia, zintegrowanego z Naturą i Życiem).

To jest tak jak z chorobą przewleką (tu choroba przewlekła to uzależnienie od gry), gdy chcesz ją wyleczyć, wchodzisz w fazę ostrą, w której wszystkie objawy się nasilają. Dzieje się to po to, aby Ci uświadomić, że to choroba. Układ odpornościowy nie był świadomy, że działo się w jego obszarze coś negatywnego, więc przez nasilenie objawów motywuje sam siebie, do zorientowania się gdzie jest "wróg". I wtedy może nastąpić przemiana. I do tego zmierzamy.


Jeśli to wiesz (pojmujesz co się dzieje), to możesz być całkowicie wolny od strachu. Wiesz bowiem co Cię czeka. A jeśli przeniesiesz się w Przestrzeń Serca, jeśli się zidentyfikujesz z Sercem, a nie ze swoją głową i nie ze swoim EGO, to każda próba manipulowania Tobą zostanie rozpoznana przez Ciebie, ponieważ wiesz kim jesteś.

Dlatego też nie ma potrzeby obawiać się tego, wydawałoby się, bardzo negatywnego i trudnego procesu, jaki mam obecnie miejsce na Ziemi, bo jeśli podejmujesz niezbędne kroki we własnym rozwoju, to będziesz mieć ochronę.

I w tym tkwi piękno całego tego procesu, a kiedy doświadczasz piękna, to jesteś wolny od strachu.."
Praca wspólna: Kobiety dla Ziemi

Opracowanie wstępne: Edyta

Opracowanie wtórne, korekta i uzupełnienia: Anna, Olita, Klaudia, Magda

Korekta i szlif finalny: Indi

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page