top of page
  • Zdjęcie autoraAnna

Programowanie układu nerwowego - o smartfonach, patentach, grafenie i chitynie


Zaczyna się era nieorganicznego życia...


Nishant Batra, dyrektor ds. strategii i technologii firmy Nokia uważa, że smartfony znikną z rynku do 2030 roku, ponieważ zostaną one całkowicie zintegrowane z ludzkim ciałem. Zastąpić je może wirtualna i rozszerzona rzeczywistość metaverse dostępna dzięki połączeniu okularów AR oraz zestawów VR.


Z kolei Youval Noah Harari (izraelski historyk i profesor na Wydziale Historii Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie) mówi wprost o bezprzewodowym interfejsie łączącym w sposób ciągły umysł człowieka z Internetem i sztuczną inteligencją, oraz o tym, że ludzi „bezużytecznych” będzie można izolować i eliminować.


Microsoft natomiast zgłasza patent nr WO-2020-060606 na wykorzystanie ciała ludzkiego (z zaimplementowanym składnikiem) do płatności bezgotówkowych, które mają być realizowane poprzez aktywność ciała i dane biometryczne, które z kolei mają być przekazywane do serwerów i sprzętu. Patent wyjaśnia, że ​​„czujnik komunikacyjny sprzężony z urządzeniem użytkownika lub zawarty w nim może wyczuwać aktywność użytkownika”.


To są wyraźne zapowiedzi publikowane w oficjalnych mediach. Według nich zostało tylko kilka lat do czasu, kiedy mamy odłożyć smartfony, gotówkę, karty kredytowe a nawet komputery, ponieważ nowa zawartość naszych ciał oraz zewnętrzna infrastruktura techniczna mają stworzyć możliwość trwałego połączenia tych pozornie niekompatybilnych obszarów.


Youval Noah Harari otwarcie twierdzi, że posiadają technologię by hakować ludzkie istoty na masywną skalę.

"Ludzie mogliby spojrzeć 100 lat wstecz i rozpoznać epidemie C'wirusa jako moment przejęcia nowego reżimu nadzoru, zwłaszcza inwigilacji podskórnej, która jest najbardziej istotnym wynalazkiem XXI w. jako zdolność by zhakować ludzkie istoty, aby wejść pod skórę, pozyskać dane, przeanalizować i zrozumieć ludzi lepiej niż oni sami siebie rozumieją."

Oficjalnie nazywa się to konwergencją biocyfrową.


Parę słów zatem o konwergencji...


Konwergencja biocyfrowa otwiera drzwi do zmiany naszego ciała, umysłu i zachowania.


Konwergencja technologii radykalnie zmienia nasze życie i całą gospodarkę. Wszystko co naturalne, ludzkie, zdrowe odchodzi już w niepamięć. Zacierają się granice między sferą fizyczną, cyfrową i biologiczną. Trwała modyfikacja człowieka jest egzystencjalnym zagrożeniem dla gatunku ludzkiego. Nasza biologia coraz bardziej podlega wpływom i manipulacjom. A to wszystko odbywa się bez naszej zgody i wiedzy i służy min. do manipulowania i kontrolowania oraz podporządkowania jednostki do życia w nowym technologicznym systemie.


Konwergencja – zbieżność, upodobnienie się; nabieranie wspólnych cech, podobieństwa. Jest to proces powstawania morfologicznie i funkcjonalnie podobnych cech (czyli analogicznych) w grupach organizmów odlegle spokrewnionych (niezależnie w różnych liniach ewolucyjnych), z odrębnymi dla tych grup cechami pierwotnymi.


Najpierw był pomysł i obietnica wykorzystania technologii do przezwyciężenia chorób, starzenia się i śmierci, potem wprowadzono pojęcie ochrony technologicznej, aby chronić gatunek ludzki przed wojną nuklearną, zderzeniem asteroidy, wypadkiem technologicznym lub pandemicznym.

Teraz jesteśmy już w dobie technologii cyfrowej, a konwergencja biocyfrowa dopiero zaczyna swój rozruch i jest wstępem do transhumanizmu.


Konwergencja biocyfrowa pozwala na to, aby „Technologia cyfrowa mogła być osadzona w organizmach, a komponenty biologiczne mogły istnieć jako części technologii cyfrowych. Fizyczne zazębianie, manipulowanie i łączenie tego, co biologiczne i cyfrowe, tworzy nowe hybrydowe formy życia i technologii, z których każda funkcjonuje w namacalnym świecie, często ze zwiększonymi możliwościami. Roboty z biologicznym mózgiem i biologiczne ciała z cyfrowym mózgiem już istnieją, podobnie jak interfejsy człowiek-komputer i mózg-maszyna. Medyczne zastosowanie urządzeń cyfrowych u ludzi, a także cyfrowo manipulowane owady, takie jak dron ważka i szarańcza inwigilacyjna, to przykłady łączenia technologii cyfrowej z bytami biologicznymi. Wykorzystując układ nerwowy i manipulując neuronami, można dodać technologię do organizmu, aby zmienić jego funkcję i cel. W miarę postępu konwergencji mogą powstać nowe ludzkie ciała i nowe poczucie tożsamości”.


W wyniku życia w epoce biocyfrowej idea biologii jako posiadającej przewidywalne i sterowalne cyfrowo cechy może staje się coraz bardziej powszechna. Modele biologiczne są wykorzystywane do opracowywania narzędzi cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja oparta na sieciach neuronowych. Wykorzystując układ nerwowy i manipulując neuronami, można dodając technologię do organizmu, zmienić jego funkcję i cel. System zaczął naśladować cechy świata biologicznego, prowadząc do pojęcia ekosystemów technologicznych.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą rozwój biocyfrowej konwergencji? Niektóre z nich to:

  • zmiany istoty ludzkiej – naszych ciał, umysłów i zachowań,

  • manipulowanie genami,

  • zmienianie i eliminowanie całych gatunków, zastępowanie gatunków ich ulepszonymi wersjami,

  • tworzenie nowych organizmów,

  • przekształcenie organizmów w biokomputery,

  • monitorowanie czynności życiowych i wpływanie na nie,

  • tworzenie nowych organów z nowoczesnego druku 3D oraz wszczepianie chipów,

  • zmiany ekosystemów,

  • wykrywanie, przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji (np. w ludzkim DNA, mózgu, komórkach).

Aby dokonywać takich zmian będą potrzebne systemy pobierania danych z ludzkich ciał i ekosystemu oraz platformy ich przetwarzania ponieważ „technologie i aplikacje wykorzystujące konwergencję biocyfrową nie będą mogły działać bez dużej ilości danych” a „oparty na danych charakter konwergencji biocyfrowej oznacza, że zapotrzebowanie na dane może znacznie wzrosnąć – w szczególności dane dotyczące ludzi, zwierząt, roślin i bakterii”. Wobec tego rozwinie się technologia nadzoru i cyfrowa tożsamość, służące do zbierania i przetwarzania danych (BIG DATA).


Dalsza bezkrytyczna analiza w tym temacie opisuje obszar zagrożeń i możliwości zaradzenia katastrofom, choć cały pomysł modyfikacji bio-sfery jest katastrofą samą w sobie. Stwierdza się, że „bezpieczeństwo biologiczne może być ważne w świecie, który zależy od systemów biocyfrowych”. Na przykład inicjatywa DARPA Safe Genes ma na celu opracowanie narzędzi do kontrolowania, przeciwdziałania i być może odwracania skutków edycji genomu, w tym napędów genowych, w systemach biologicznych.


Podsumowując, konwergencja biocyfrowa otwiera drzwi do zmiany naszego ciała, umysłu i zachowania, pozwala modyfikować nasze ekosystemy i tworzyć nowe organizmy. Wprowadza nowy sposób spostrzegania, przetwarzania i przekazywania informacji.


Konsekwencje monitorowania ludzi i biosfery oraz tworzenie i uwalnianie nowych form życia doprowadzić może do bezpowrotnej katastrofy ekologicznej, gdzie biocyfrowa ewolucja obejmie cały świat w mikro i makro skali.


Czy tego właśnie chcemy i tak ma wyglądać nasza najbliższa przyszłość?


Ciało ludzkie jest analogiczną, ale genialną, cudowną i boską technologią (serce to generator, żebra to anteny). Zawiera wszelkie aspekty umożliwiające funkcjonowanie w tej ziemskiej rzeczywistości, ale również umożliwia połączenie z nieodebranymi przez zmysły wymiarami łączącymi nas ze Wszystkim/Uniwersum.

I tutaj dochodzimy do momentu, kiedy staje się absolutnie jasne, że nieodłączną częścią planu „ciemnej strony” staje się taka modyfikacja ciała i umysłu człowieka, która umożliwi integrację analogowej infrastruktury ludzkiej z cyfrową zewnętrzną.

Chipy wielkości ziarenka ryżu, to zamierzchła technologia. Gigantyczny rozwój nanotechnologii już na przełomie wieków objawił się patentami w tej dziedzinie, a współcześnie są one po prostu realizowane.

Grafen i nanocząsteczki metali...


Co takiego chcieliby oni wprowadzić do naszych ciał? Ich działanie miało by być synergiczne i wielowątkowe. To nie będzie jedna substancja, metal czy samoskładające się nano-urządzenia.

Na pierwszym miejscu wydaje się być tym GRAFEN. Ta wielka teoria spiskowa, że w tzw. „szczepionkach” znajduje się tlenek grafenu niestety już upadła, ponieważ koncerny wprost się do tego przyznały. Dr Andreas Noack – jeden z największych ekspertów w Europie od grafenu zapłacił życiem za informowanie ludzkości o tym zagrożeniu, a obecnie tlenek grafenu jest już oficjalnym adiuwantem.

Unia Europejska natomiast oficjalnie stworzyła program GRAPHENE FLAGSHIP, który stanowi badawczą inicjatywę wszechczasów mającą na celu wprowadzić ludzkość w nową erę - erę CZŁOWIEKA 2.0 (HUMANITY 2.0).Program GRAPHENE FLAGSHIP ogólnie mówiąc, zajmuje się zastosowaniem GRAFENU wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe, a możliwości jest bardzo wiele. Największe zastosowanie grafenu jest w medycynie - jako lekarstwo na wszystkie choroby, co jest zgodne z Agendą 2030, która zakłada m.in. wyeliminowanie wszelkich chorób w krótkim czasie, i to właśnie m.in. grafen ma wprowadzić człowieka w nową erę transhumanizmu.


Elektrody grafenowe w medycynie akademickiej mają być oficjalnie wszczepiane (wystarczy zastrzyk do mięśnia, ponieważ elektroda formułuje się sama) do mózgów chorym na Parkinsona i Alzheimera. Temat grafenu jest rozległy jak ocean i na swój sposób fascynujący. Nano cząsteczki grafenu mogą tworzyć i budować w fizycznym ciele skomplikowane struktury wrażliwe na pola elektryczne, elektromagnetyczne oraz mogą reagować na określoną długość fali przesłanej za pomocą ŚWIATŁA!


Kolejną grupą substancji wprowadzanych do ciał ludzkich są nanocząsteczki metali. Podstawową ich funkcją jest wzmocnienie oddziaływania fal elektromagnetycznych emitowanych z zewnątrz i wpływających na kształtowanie ludzkiego układu nerwowego.

Przebywanie w pobliżu włączonych odbiorników telewizyjnych lub ekranów komputerów może od lat determinować dowolne i zaprogramowane przez zewnętrzne czynniki emocje i zachowania takie jak strach, apatia, złość, gniew czy pożądanie seksualne.

Patenty mają już ponad 20 lat!

Nanocząsteczki aluminium, baru, strontu, niklu, chromu, wanadu są rozpylane w powietrzu na coraz większą skalę. Państwa już oficjalnie przyznały, że pogoda jest moderowana między innymi poprzez zacienianie nieba.

Poprzez niezależnych badaczy są one znajdowane w wodzie, glebie, jedzeniu, lekach, zwierzętach i ludziach w ilościach przyrastających lawinowo z roku na rok. W przyrodzie nie występują wolne cząsteczki aluminium czy baru (symbole chemiczne tworzą imię Baal) więc, aby wysycić tymi nanocząsteczkami środowisko wydaje się olbrzymie ilości środków pieniężnych i technicznych. To jest zaplanowane i realizowane już od kilkudziesięciu lat.

Od dawna aluminium jako adiuwant jest też dodawane do szczepionek.


Czy zatem dotyk ekranu smartfona poprzez palec wskazujący prawej ręki może spowodować jego stan zapalny?

Grafen jest opto przewodnikiem, czyli można sterować nim łatwo również falą z zakresu światła. Niebieskim światłem (m.in. ekran smartfonu) można również łączyć się z zaimplementowanym przez grafen interfejsem.

Nanocząsteczki metali znajdują się w każdym z nas, o ile nie prowadzimy regularnej detoksykacji czy chelatacji.

Ekran jakiegokolwiek urządzenia można zaprogramować wielotorowo.

Po pierwsze, może on podprogowo wpływać i sterować ludzkim układem nerwowym. Realizuje to obrazem lub dźwiękiem odbieranym przez zmysły, a nie odbieranym przez świadomość.

Podświadomość to wszystko jednak dekoduje i skutecznie wpływa na rzeczywistość!

Po drugie, światło jako fala i odpowiednia sekwencja jego zmian wygenerują pole, które w pierwszej kolejności będą oddziaływać na nanocząsteczki metali. Ich przemieszczanie się, przyciąganie lub odpychanie.

Jeśli w jakiejkolwiek części ciała nastąpi ich zagęszczenie, to stan zapalny pozostaje tylko kwestią czasu. Organizm się broni, wysyłając czytelne i jasne sygnały o jakiejkolwiek dysharmonii.


Chityna z grafenem razem w ciele tworzą nanokompozyty o niezwykłym spektrum zastosowań...


Dlaczego promuje się akurat teraz jedzenie robaków bogatych w chitynę? Dlaczego wszystkie ostatnio słynne tzw. szczepionki zawierają tlenek lub wodorotlenek grafenu? Ponieważ chityna ma doskonałe właściwości biologiczne, a grafen doskonałe właściwości fizycznochemiczne, mechanicznie i optyczne. Ponieważ to połączenie ma szczególnie wysoką absorbcję błękitu metylowego, a kto czytał książki autorki Hulda Regehr Clark (naturopatka, autorka, i kontrowersyjna propagatorka medycyny niekonwencjonalnej) to wie, że to jedno z ogniw do powstania nowotworu. Pozostaje pytanie, co zatem stworzy w organizmie człowieka kompozyt chitynowo-grafenowy? Poniżej opracowania naukowe dotyczące połączeń chityny z grafenem z 2010, 2018 i szczególnie ciekawe z 2022 roku:

Dobrze rozproszone nanokompozyty chitozan/tlenek grafitu Xiaoming Yang†‡, Yingfeng Tu†, Liang Li*, Songmin Shang*‡. oraz Xiao-ming Tao‡. Cite this: ACS Appl. Mater. Interfaces 2010, 2, 6, 1707-1713 Data publikacji: 7 czerwca 2010 https://doi.org/10.1021/am100222m Copyright © 2010 Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne Abstrakt: Nanokompozyty chitozanu i tlenku grafenu otrzymano w wyniku prostego samoorganizowania się obu składników w środowisku wodnym. Zaobserwowano, że tlenek grafenu jest zdyspergowany w skali molekularnej w matrycy chitozanowej oraz występują pewne interakcje pomiędzy matrycą chitozanową a arkuszami tlenku grafenu. Odpowiadają one za efektywne przenoszenie ładunku pomiędzy nanonapełniaczem grafenem a matrycą chitozanową. W porównaniu z czystym chitozanem, wytrzymałość na rozciąganie oraz moduł Younga materiałów opartych na grafenie ulegają znacznej poprawie, odpowiednio o ok. 122 i 64%, po wbudowaniu 1% mas. tlenku grafenu. Jednocześnie, wydłużenie w punkcie zerwania znacznie wzrasta. Wyniki eksperymentu wskazują, że arkusze tlenku grafenu wolą dobrze rozpraszać się w nanokompozytach. Kompozytowy materiał tlenek grafenu-chitozan do oczyszczania modelowych ścieków pofarbowych Mina Sabzevari, Duncan E. Cree i Lee D. Wilson Cite this: ACS Omega 2018, 3, 10, 13045-13054 Data publikacji:11 października 2018, https://doi.org/10.1021/acsomega.8b01871 Copyright © 2018 Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne Abstrakt: Tlenek grafenu (GO) został usieciowany chitozanem w celu otrzymania kompozytu (GO-LCTS) o zmiennej morfologii, zwiększonej powierzchni i szczególnie wysokiej zdolności adsorpcyjnej błękitu metylenowego (MB). Materiały scharakteryzowano strukturalnie przy użyciu analizy termograwimetrycznej i metod spektroskopowych (dyfrakcja rentgenowska, spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera, spektroskopia Ramana i 13C solid-state NMR), aby potwierdzić, że sieciowanie zachodzi pomiędzy grupami aminowymi chitozanu i grupami -COOH GO. Badania pęcznienia równowagowego potwierdzają zwiększoną stabilność strukturalną materiałów usieciowanych GO w porównaniu z syntetycznymi prekursorami. Badania w skaningowej mikroskopii elektronowej ujawniają zwiększoną powierzchnię i zmienną morfologię usieciowanych materiałów GO, wraz z wynikami równowagowego i kinetycznego poboru barwnika MB w środowisku wodnym, ujawniając większy pobór kompozytów GO-LCTS niż czystego GO. Zdolność absorpcji jednowarstwowej (Qm; mg g-1) z MB wykazuje dwukrotną różnicę dla Qm, gdzie GO-LCTS (402,6 mg g-1) > GO (286,9 mg g-1). Kinetyczne profile absorpcji MB wykazują tendencję pseudo-second-order, gdzie kompozyt GO wykazuje szybszą absorpcję niż GO. Badanie to ujawnia, że właściwości sorpcyjne GO ulegają znacznej poprawie po utworzeniu kompozytu GO-chitozan. Łatwa strategia usieciowania GO pokazuje, że jego właściwości fizykochemiczne można dostosować do szerszego zakresu zastosowań w usuwaniu zanieczyszczeń, zwłaszcza w wielu cyklach adsorpcji-desorpcji, w porównaniu z czystym GO w postaci wysoce rozproszonych nanocząstek. Biomedyczne zastosowania nanokompozytów chitozan-tlenek grafenu Autorzy: Wenjun Feng, Zhengke Wang https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.103629 iScience Volume 25, Issue 1, 21 January 2022, 103629 Abstrakt: Nanokompozyty chitozanu (CS) i tlenku grafenu (GO) cieszą się dużym zainteresowaniem w dziedzinach biomedycznych ze względu na efekt synergiczny pomiędzy CS, który ma doskonałe właściwości biologiczne, a GO, który posiada doskonałe właściwości fizykochemiczne, mechaniczne i optyczne. Nanokompozyty oparte na CS i GO mogą być wytwarzane w różnych formach, takich jak nanocząstki, hydrożele, rusztowania, filmy i nanowłókna. Dzięki łatwości funkcjonalizacji, wydajność tych nanokompozytów w różnych formach może być dalej poprawiana poprzez wprowadzenie innych funkcjonalnych polimerów, nanocząstek lub czynników wzrostu. Na tym tle, obecny przegląd podsumowuje najnowsze osiągnięcia nanokompozytów CS-GO w różnych formach i składach w zastosowaniach biomedycznych, w tym w dostarczaniu leków i biomakrocząsteczek, gojeniu się ran, inżynierii tkanki kostnej i biosensorach. Zaproponowano również przyszłe kierunki rozwoju i wyzwania dla praktyki klinicznej. Poniżej zamieszczam patent Patent Pfizera nr: US011107588B2 (https://patents.google.com/patent/US11107588B2/en), który został przyznany w 2021 roku. Dotyczy komunikacji pomiędzy wieżami telefonii komórkowej a grafenem, który jest wstrzykiwany (i nie tylko) ludziom na całym świecie.ŹRÓDŁA:


Opracowanie: Anna

376 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page