top of page
  • Zdjęcie autoraIndi

Prawda o szczepionce, cz.I - dowody naukowe

Autorki tekstu opracowały go na podstawie ogromnej ilości materiałów, udostępnianych przez lekarzy, terapeutów, badaczy. Temat został dogłębnie zbadany, a publikacja tego artykułu zbiegła się z doniesieniami o tysiącach powikłań poszczepiennych, a także zgonach - szczególnie po 2 dawce. Rozważ dokładnie poniższe informacje, zbadaj temat samodzielnie, a potem podziel się wiedzą z innymi osobami - aby zwyciężyła Prawda i Mądrość. Dziękuję, za czas i uwagę, jaką temu poświęcisz - być może dzięki temu uratujesz komuś życie... Indi


**************************

1. Czy to jest pandemia?

Według WHO na świecie zachorowało na COVID-19 ok. 73 milionów ludzi (0,9 % populacji), a zmarło ok. 1,6 miliona (0,02% populacji). Ponad 90% osób zarażonych tą chorobą zdrowieje, lub nie rozwija żadnych objawów choroby, a śmiertelność w stosunku do zachorowań wynosi średnio ok. 2 % (https://ourworldindata.org/mortality-risk-covid) - porównaj te dane ze statystyką pandemii grypy z 1918r, gdzie zachorowało ok. 500 milionów i zmarło ok. 50 milionów z ówczesnego ogółu ludności (ok. 1,6 miliarda) – czyli zachorowało ok. 30%, a zmarło ok 3%. Po zestawieniu tych liczb, trudno uznać (nawet mocno naciągane) dane covidowe jako znamiona strasznej pandemii, tym bardziej, gdy porównamy dane covidowe ze statystyką standardowej umieralności na świecie. Rocznie umiera ok. 50 milionów osób, co wynosi 0,75% populacji (https://ourworldindata.org/births-and-deaths). Zgony „covidowe” (0,02% populacji) stanowią więc znikomą część wszystkich rocznych zgonów.

Jako ciekawostkę, przeczytaj o tym w jaki sposób zmieniona została definicja pandemii: https://pubmedinfo.org/2020/10/21/kiedy-who-zmienila-definicje-pandemii/2. Szczepionka jedynym rozwiązaniem na „pandemię”?

Każdego powinno zastanowić dlaczego propagowane jest szczepienie na COV-19, a nie pracuje się nad wyleczeniem chorych osób! W dodatku Ministerstwo Zdrowia nawet blokuje istniejące skuteczne metody leczenia COV-19, stosowane przez tysiące lekarzy i terapeutów na świecie i w Polsce, które włączają użycie tanich leków, takich jak amantadyna czy hydrochlorochina z azytromycyną, cynkiem i witaminą D3. Terapie naturalne, holistyczne oraz medycyna integracyjna, mają już opracowane skuteczne leczenie ziołami i suplementami, kuracjami oraz profilaktykę zwiększającą odporność organizmu.

W poniższym linku odnajdziesz rzetelny artykuł opisujący suplementy i leki, którymi można leczyć choroby wywołane tym patogenem, jak również informacje, co stosować prewencyjnie:3. Masowe szczepienia w ramach eksperymentu medycznego

W przypadku szczepionek zawsze jest ustalony sposób ich wytwarzania, a także prowadzenia badań nad nimi trwa to od kilku do kilkunastu lat! Tymczasem każda ze szczepionek p/COV-19 dostała OFICJALNE zezwolenie na dopuszczenie do obrotu w warunkach nadzwyczajnych (takich jak stan wojny lub klęska żywiołowa), z niewystarczającymi dowodami klinicznymi!. Nasz kraj oficjalnie nie pozostaje w stanie wojny, jak również nie został ogłoszony stan klęski żywiołowej, a pomimo nie spełnienia tego warunku, szczepionki p/COV-19 zostały wprowadzone do obrotu i organy władzy dokładają wszelkich starań, aby jak najwięcej Polaków wzięło udział w tym eksperymencie medycznym. Na dzień 15.05.2021 zaszczepiło się 15 mln 509 tys. Polaków...


Produkt, którym jest szczepionka p/COVID–19:

- został wprowadzony warunkowo do użytku na okres 1 roku tj. do lipca 2021 r.,

- jest w fazie badań klinicznych planowanych do końca 2023 r.,

- nie ma wystarczających informacji co do skuteczności oraz bezpieczeństwa produktu, w tym co do ewentualnych skutków ubocznych mogących wystąpić w późniejszym czasie, w tym skutków o charakterze poważnym,

- nie został zbadany pod kątem interakcji z innymi lekami,

- uzyskał warunkowe pozwolenie na jego używanie, pomimo, iż zostało ono wydane bez podania pełnej charakterystyki substancji czynnej i produktu końcowego przez Producenta,

- w związku z jego produkcją, stanowił podstawę zawieszenia przepisów zezwalających odpowiednim organom na żądanie od producentów szczepionek natychmiastowego zaprzestania stosowania GMO w sytuacji o znaczących konsekwencjach dla życia ludzkiego,

- został wprowadzony do użytku pomimo, iż nie wypełniono obowiązku wskazanego w art. 29 ust. 1. Ustawy tj.: uzyskania obligatoryjnej i pozytywnej opinii o projekcie, wydanej przez niezależną komisję bioetyczną,

- nie przeprowadzono badań rakotwórczości ani genotoksyczności,

- wpływ na ciążę i laktację nie został rzetelnie zbadany,

- wszyscy producenci szczepionek p/COVID–19 uchylają się od odpowiedzialności za skutki stosowania tych preparatów i fakt ten został zaakceptowany przed Rząd RP przy decyzji zakupu tych preparatów,

- badania przedkliniczne: firmy nie miały obowiązku ich ujawniania, pomimo, że wszystkie szczepionki mRNA testowane wcześniej powodowały masowe zgony wśród testowanych zwierząt, szczególnie po powtórnym wystawieniu na patogen.


Potwierdzenie części powyższych informacji odnajdziesz w ulotce producenta z 2020r:

UWAGA! Treść ulotki umieszczona w internecie w 2021 została już znacznie okrojona w stosunku do ulotki z 2020r, a tłumaczenia w różnych krajach często znacząco odbiegają od siebie: https://www.salon24.pl/u/wawel24/1103385,co-kraj-to-ulotka-o-osobliwosciach-informowania-przez-pfizera-o-zagrozeniach-szczepionki-dla-plodnosci,2

4. Szczepionka, która nie jest szczepionką

Preparat, który obecnie jest wykorzystywany w wielu krajach na całym świecie do zaszczepienia ludzi p/COVID–19, to nie jest szczepionka, lecz preparat eksperymentalnej terapii genowej. Preparat nazywany szczepionką na Covid-19 jest produktem inżynierii genetycznej w postaci zrekombinowanego mRNA, co potwierdza informacja na ulotce producenta: "Jednoniciowy, informacyjny RNA (ang. messenger RNA, mRNA) z czapeczką na końcu 5’, wytwarzany z wykorzystaniem bezkomórkowej transkrypcji in vitro na matrycy DNA, kodujący białko szczytowe (ang. spike, S) wirusa SARS-CoV-2."


Na podstawie opracowania prof. Marii Majewskiej oraz ulotek informacyjnych producentów, możemy potwierdzić, że na rynku pojawiły się „szczepionki” wyprodukowane przez firmy Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Janssen, na bazie mRNA patogenu, których opublikowany skład budzi mocne wątpliwości etyczne i zdrowotne, zarówno ze względu na wykorzystanie w składzie cząstek abortowanych płodów oraz substancji modyfikujących ludzkie DNA.


Każda dawka szczepionki:

- Pfizera zawiera 30 mikrogramów genetycznie zmodyfikowanego RNA (modRNA), kodującego kolcową glikoproteinę (S/spike) SARS-CoV-2, która pomaga patogenowi COV-19 przymocować się do komórek i atakować je. Wirusowy RNA (bardzo nietrwały) znajduje się w otoczce lipidowej w postaci nanocząstek o składzie: (4-hydroxybutyl)-azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholina, cholesterol). Wszelkie nanocząsteczki są elementami niekompatybilnymi z ludzkim organizmem i odkładają się wewnątrz naszych komórek, nie mogąc ulec jakiejkolwiek transformacji lub rozkładowi!

W szczepionce znajduje się też chlorek potasu, jednozasadowy fosforanu potasu, chlorek sodu, dwuzasadowy fosforanu sodu, i sacharoza.

- Moderny - jedna dawka (0,5 ml) zawiera 100 mikrogramów informacyjnego RNA - mRNA (w nanocząsteczkach lipidowych SM-102). Jednoniciowy, informacyjny RNA (mRNA) z czapeczką na końcu 5’, wytwarzany z wykorzystaniem bezkomórkowej transkrypcji in vitro na odpowiedniej matrycy DNA, kodujący białko szczytowe (ang. spike, S) patogenu SARS-CoV. Przy czym lipid SM-102 jest zastrzeżony i jego skład jest nieznany, a więc może znajdować się tam wszystko. Substancje pomocnicze: Lipid SM-102 Cholesterol 1,2-Distearylo-sn-glicero-3-fosfocholina (DSPC) Glikol 1,2-dimirystylo-rac-glicero-3-metoksypolietylenowy o masie cząsteczkowej 2000 (PEG2000 DMG) Trometamol Trometamolu chlorowodorek Kwas octowy Sodu octan trójwodny Sacharoza

- Astrazeneka - jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Adenowirus szympansi, z sekwencją kodującą glikoproteinę S (ang. Spike) wirusa SARS-CoV-2 (ChAdOx1-S), nie mniej niż 2,5 x 108 jednostek zakaźnych (ang. infectious units, Inf.U), wytwarzany w genetycznie zmodyfikowanych, ludzkich embrionalnych komórkach nerki (HEK) 293 oraz za pomocą technologii rekombinacji DNA. Ten produkt zawiera organizmy modyfikowane genetycznie (GMO).

- Johnson&Johnson - jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Adenowirus typ 26 z sekwencją kodującą glikoproteinę S (ang. spike) patogenu SARS-CoV-2 (Ad26.COV2-S), nie mniej niż 8,92 log10 jednostek zakaźnych (ang. infectious units, Inf.U), wytwarzany w linii komórkowej PER.C6 TetR oraz za pomocą technologii rekombinacji DNA. Substancje pomocnicze: 2-hydroksypropylo-β-cyklodekstryna (HBCD), Kwas cytrynowy jednowodny, Etanol, Kwas solny, Polisorbat 80 Sodu, chlorek Sodu, wodorotlenek Sodu, cytrynian.


W założeniu nanocząstki lipidów mają wprowadzać wirusowy mRNA do wnętrza komórek, a mRNA ma dostarczać komórkom instrukcji, by produkowały wirusowe białka kolcowe S, które mają pobudzać układ odpornościowy do wytwarzania przeciwciał w celu zwalczania przyszłych infekcji COVID. Producenci nie ujawniają, czy ich szczepionki zawierają dodatkowe składniki ukrywane za parawanem „sekretów przemysłowych”, co jest częstą praktyką. Wcześniej testowano różne szczepionki na bazie RNA, lecz nigdy nie były one zatwierdzone, gdyż powodowały groźne reakcje i powikłania. Obecne wdrożenie takich szczepionek do masowego użycia jest niebezpieczne, bo nie są one gruntownie, długofalowo przebadane - ani na poziomie komórkowym, ani na zwierzętach, ani klinicznie. Wprowadzony do komórek wirusowy RNA może zaburzać ekspresję wielu genów, a więc i funkcje komórek. Jeśli te szczepionki zawierają też, jako ukryty składnik, enzym: odwrotną transkryptazę, wówczas wirusowe geny mogą się wbudować do DNA komórek, wywołując chorobotwórcze mutacje.5. Jak to na nas działa?

Nasz organizm, posiadając układ immunologiczny, pozbywa się cząsteczek patogenów (również COV-19) w powolnym procesie zwanym "chorobą". Jest to proces naturalny, związany z mechanizmami obrony, naprawy i stopniowej regeneracji ludzkiego organizmu. Natomiast po wstrzyknięciu zmodyfikowanych cząsteczek zawartych w szczepionkach COV-19, trafiają one do genów, zaczynają się przez nie "wyrażać", produkując cząsteczki patogenu bezpośrednio w naszym organizmie i przez to zaczynają stymulować układ odpornościowy od wewnątrz ciała. Nie można się już jednak pozbyć tego patogenu, ponieważ my sami stajemy się jego producentem. Ciało jednocześnie produkuje białka własne i białka „wirusa”. Układ odpornościowy zaczyna się go pozbywać, ale jednocześnie nadbudowuje ich ilość poprzez ciągłą produkcję. Nigdy nie da się wyplenić tych białek, ponieważ one teraz stają się częścią nas, człowiek staje się więc GENETYCZNIE MODYFIKOWANYM ORGANIZMEM, który produkuje ludzkie białka i białka „wirusa”.

Podsumowując: będąc zaszczepionym stajesz się producentem patogenu COV-19 i jednocześnie wytwarzasz przeciwciała do tych cząsteczek. Wewnątrz ciała będzie trwała nieustanna walka. Nosząc w sobie ten patogen, będziesz go roznosił gdziekolwiek będziesz i z kimkolwiek będziesz miał kontakt! Dodatkowo, kiedy taki zaszczepiony człowiek trafi na naturalnie cyrkulujący w środowisku patogen Covid lub RSV, to patogeny zaszczepionego uaktywnią odpowiedź ze strony przeciwciał nagle, a normalnie trwałoby to ok. dwa tygodnie (standardowe przechorowanie). Oznacza to, że nasz organizm, który po szczepionce zdążył już wyprodukować sporą ilość białek patogenu, dostanie nagle jeszcze jego extra dodatkową porcje z zewnątrz, więc z wysokim prawdopodobieństwem dozna ogromnego wstrząsu, prowadzącego niejednokrotnie do śmierci.

Z drugiej strony, gdy w organizmie będzie dużo więcej cząsteczek obronnych niż jest potrzebne do zwalczania patogenów, atakowane będą inne cząsteczki naszego ciała, co może prowadzić do chorób autoimmunologicznych, czyli chorób z AUTOAGRESJI. Wszystko wskazuje na to, że lawinowy wzrost chorób z autoagresji będziemy obserwować 1-2 lata po rozpoczęciu masowych szczepień.


Szerzej omawia ten temat dr Dolores Cahill (Biolog Molekularny i Immunolog):

Również dr Hałat (Lekarz epidemiolog, były Minister Zdrowia) zwrócił uwagę, że w przypadku COV-19 mRNA szczepionki ma doprowadzić do ekspresji genów człowieka w kierunku, który będzie polegał na wytwarzaniu antygenu podobnego do kolca SARS-CoV. To właśnie ten antygen ma powodować uruchomienie przeciwciał w postaci limfocytów.

W artykule naukowego czasopisma Neurobiology of Disease czytamy, że białko kolcowe S1 uszkadza barierę krew-mózg, co oznacza, że osoby zaszczepione wchodzące w kontakt z patogenem COV-19, będą mocno narażone na uszkodzenie tej bariery i w konsekwencji powstanie chorób neurologicznych i nieodwracalne zmiany w mózgu.

Będąc zaszczepionym - wszystkie infekcje stają się o wiele większym zagrożeniem trwałego uszczerbku na zdrowiu.


Według genetyka prof. Zielińskiego (z 40-letnim stażem w pracy naukowej), człowiek zaszczepiony będzie nadal narażony na zakażenie COV-19 i cząsteczki te będą się namnażać w jego organizmie i będzie rozsiewał tego "wirusa" dalej.

Także, cytując opracowanie prof. Nauk Medycznych dr hab. Marii Majewskiej, neurobiologa: "szczepionki na bazie mRNA i lipidowych nanocząstek (Pfizer, Moderna) z łatwością przenikają do mózgu, gdzie sieją spustoszenia. Wyprodukowane w komórkach pod ich wpływem kolcowe białko uszkadza barierę krew-mózg, otwierając wrota do mózgu dla substancji, które nie powinny tam trafiać, np. toksyn, mikrobów, chemikaliów." Źródła: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33328624; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33053430/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32627524/ Patologicznym skutkiem poszczepiennego wzrostu białka kolcowego w komórkach mózgu jest silny stan zapalny, uszkodzenie naczyń krwionośnych i obrzęk, co prowadzi do rozległych uszkodzeń mózgu (podobnie niszczone są inne narządy w organizmie). Powikłania neurologiczne po szczepieniach p/COV-19 wyglądają podobnie do tych, jakie obserwuje się u chorych z cięższymi przypadkami COV-19.


Mając na uwadze powyższe informacje, staje się jasne, że substancje wprowadzone szczepionką, nie pozostają obojętne dla ludzkiego organizmu i widać to również w oficjalnych statystykach prowadzonych przez WHO (baza Vigiaccess), gdzie liczba powikłań i zgonów rośnie z dnia na dzień.

Profesor Maria Majewska, na podstawie danych z Amerykańskiej bazy statystycznej Vaers (vaers.hhs.gov), udowadnia, że szczepionki p/COV-19, w ciągu zaledwie 3 miesięcy stosowania, zabiły więcej ludzi niż wszystkie inne na przestrzeni ostatnich ponad dwudziestu lat!

Dane w Tabeli 1. porównują śmiertelność różnych szczepionek:

Do dnia 30.04.2021r, do europejskiej bazy Vigiaccess zgłoszono już 118 901 przypadków powikłań oraz 3543 zgony po szczepieniach p/COV-19, a do bazy VAERS zgłoszono 4074 zgonów. Ponieważ są to liczby bardzo niedoszacowane, tych przypadków może być ok. 100 razy więcej.

Wykresy 1 i 2 ilustrują tygodniowe przyrosty powikłań i zgonów zarejestrowane w Vigiaccess. Ok. połowy zgonów po szczepionce p/COV-19 wystąpiło w okresie 48 godzin po szczepieniu.Aby sprawdzić aktualne dane w bazie WHO należy wejść na stronę www.vigiaccess.org i wpisać w wyszukiwarce handlową nazwę szczepionki (w przypadku produktu firmy Pfizer: Comirnaty, AstraZedneca: Vaxzevria, Moderna: Covid-19 Vaccine Moderna, Johnson&Johnson: Covid-19 vaccine Janssen).

Systematycznie wzrastają także liczby powikłań neurologicznych po szczepieniach p/COV-19, które stanowią ok. 50% wszystkich powikłań. To niezwykle dużo.

Można zaobserwować charakterystyczną prawidłowość pojawiania się tych zaburzeń po szczepieniach. Niektóre pojawiają się w ciągu 3 dni po szczepieniu, a inne po ok. 10 dniach.

W Vigiaccess zarejestrowano również 22146 powikłań psychiatrycznych po tych "szczepieniach". Jak długo będą trwać te zaburzenia neurologiczne i czy przekształcą się w ciężkie choroby mózgu, to się okaże, lecz już dziś neurolodzy donoszą o dramatycznym wzroście takich schorzeń. Prawdopodobnie można oczekiwać w niedalekiej przyszłości tsunami chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroby Alzheimera, Parkinsona i wielu innych, wśród osób zaszczepionych.


Doktor Geert Vanden Bossche, jeden z najbardziej znanych na świecie czołowych badaczy szczepionkowych, położył na szali całą swoją wiarygodność i karierę naukową i zwrócił się oficjalnie do WHO, po rozmowach z innymi badaczami, aby natychmiast przerwać masowe szczepienia na COVID-19, bo jego konsekwencje "mogą być dla zdrowia publicznego opłakane".

Poniżej obszerny fragment jego apelu do WHO:


Pełny wywiad z dr Geert Vanden Bossche - A coming Covid Catastrophe: https://www.bitchute.com/video/T81amHHeeTtL/


Również polscy naukowcy i lekarze są zaniepokojeni masowymi szczepieniami niebezpiecznymi i nieprzebadanymi substancjami i wystosowali list otwarty do ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień p/COV-19:6. Dlaczego zaczepieni ludzie są zagrożeniem dla niezaszczepionych?

Zważając na wcześniejsze informacje, że człowiek zaszczepiony produkuje białko kolcowe S i staje się inkubatorem patogenu COV-19, automatycznie stanowi on zagrożenie dla mających z nim kontakt osobami.

Grupy badawcze rozpoczęły już analizę tego aspektu:7. Czy można zaufać producentom szczepionek?

Firma Pfitzer ma na swoim koncie udokumentowane oszustwa, promocje sprzedaży leków niezgodnie z ich przeznaczeniem, sprawy karne, eksperymenty w krajach trzeciego świata oraz przekupywanie lekarzy:

Firma Astra-Zeneka ma na swoim koncie udokumentowane oszustwa oraz przekupywanie lekarzy:

Firma Johnson&Johnson ma na swoim koncie oszustwa, m.in. zatajanie informacji o możliwych skutkach ubocznych produktów i promocje sprzedaży leków niezgodnie z ich przeznaczeniem:

Firma Moderna to firma, która powstała w 2010r i do tej pory żaden z jej produktów nie wyszedł poza 1 fazę testów klinicznych. Szczepionka p/COV-19 jest pierwszym warunkowo dopuszczony produktem tej firmy!


Czy w takim wypadku jesteś zdecydowany na korzystanie z produktów tych korporacji? CDN...


**************************

Autorki: Marta Zwolińska, Paulina Żak Korekta: Indi

13 726 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page