• Indi

PRZEKAZ OD INDI - "Ujawnienie", cz.I

48 lat czekałam na ten moment - na uwolnienie swoich Przekazów i prawdy o swoim Pochodzeniu. I kiedy ten czas następuje - czuję, jakbym zrzucała z siebie dziesiątki kilogramów ciężaru, bo skrywana Prawda staje się brzemieniem, z którym ledwie można iść przez życie. Przygniata i miażdży Duszę, opierając się jej Woli i Czystości.

Dusza jest tym kim jest - ma swoje Pochodzenie i ono jest dla niej Święte, ma swoją Misję i ona jest dla niej najcenniejsza, zaraz po Miłości do Stwórcy. Kiedy nie żyjesz w zgodzie z Duszą, kiedy nie ujawniasz jej Prawdy - czynisz jej (i sobie - bo Ona to Ty) krzywdę i zaburzasz jej ścieżkę. I ja właśnie porzucam tę strategię "ukrywania" Prawdy przed ludźmi, uwalniam to, co wypływa prosto z Serca. Powoli, krok po kroku staję w Prawdzie i stopniowo rozświetlam ciemność, którą zakryłam siebie, aby przetrwać w tym zagubionym świecie. Robię to też po to, aby każdy z was zobaczył, czym tak naprawdę jest WYZWOLENIE.

Indi ------------------------------------ Najpierw o tym, kim jestem Na początku Kreacji, Stwórca wydzielił z siebie przepiękne Iskry - Pierwiastki czystego Ducha, wypełnione po brzegi jego Miłością i Pełnią Doskonałości. Jestem jego Czystym i niewinnym Dzieckiem - jego Cząstką Pierwotną. Istniałam w stanie Miłości w Kreacji zwanej przez nas Niebo, lecz kiedy część moich Braci opuściła to miejsce i zeszła, aby doświadczać Wszechświatów i... nie wróciła - udałam się za nimi, aby pomóc im wrócić do Domu i wydobyć z zapomnienia. Przemieszczałam się poprzez różne przestrzenie, doświadczając też różnych form istnienia. Wiele z nich pamiętam (odzyskałam bowiem całkiem pokaźną ilość wspomnień), ale też otrzymałam Dar zapomnienia największych cierpień, gdyż nie poradziłabym sobie z taką ilością mroku, jaka musiała mnie skalać i zniszczyć, abym się nie wybudziła.

Dla tych, którzy tego nie wiedzą - czyste Boskie Dzieci nie mają w sobie zła. To jest zupełnie inna forma, która jako przeciwieństwo Stwórcy - przejawia się w całkowicie innej, nieznanej Aniołom manifestacji. Więc kiedy zło dotyka Anioła, zadaje mu NAJWIĘKSZĄ krzywdę, tak wielką, że największe cierpienie ludzi na Ziemi nawet tego nie przypomina... Kiedy "upada" (czyli schodzi do światów niższych) Anioł, zapisuje swoje Światło głęboko głęboko w sobie, aby móc istnieć w przestrzeni, w której króluje mrok. Więc aby odnaleźć Braci, ja również dokonałam tego procesu, ucząc się tej techniki "ukrycia" poprzez kolejne wcielenia. Tak też było i w obecnym życiu. Jednak jesteśmy obecnie NA KOŃCU pewnego cyklu, kiedy to siły Światła mają możliwość dokonać rewolucyjnej transformacji rzeczywistości, w kontrze do bezwzględnej zagłady duchowej, jaką zaplanował mrok dla młodszych Dzieci Stwórcy. Dlatego też kończę obecnie czas "ukrycia", gdyż moja Dusza WOŁA MNIE DO SWOJEJ/MOJEJ MISJI. Wcieliłam się tu, aby pomóc się wybudzić jak największej ilości Istot Światła i wskazać im drogę do Domu. Co tu się dzieje Wiedza o tym JAK JEST, jak naprawdę wygląda rzeczywistość, jest tak potężna, skomplikowana i nieprzystępna dla umysłów obecnych ludzi, że nie będę jej ujawniać jeszcze do końca - na to potrzeba pewnego ewolucyjnego skoku Świadomości, który ludzkość musi dokonać, aby przyjąć i pojąć rozumienie większej części Kreacji. Muszę więc to uprościć tak bardzo, jak się da, aby było przyjęte.

Ogólny zarys spirytualny: 1. Ten Wszechświat jest jednym z wielu; 2. Został on podzielony na pewne "strefy" (również wpływów); 3. Strefy te tworzone są i zarządzane, zgodnie z zasadą Wolnej Woli; 4. Nasz Świat, zwany Ziemią, to tylko niewielki, mikroskopijny wycinek Rzeczywistości;

5. Wycinek ten, Ziemia, został również podzielony na strefy wpływów; 6. Ziemia to nie jest kulka planetarna, jak nam wmówiono - to Żywa i Przepiękna Istota Duchowa, posiadająca podobną do nas formę istnienia, m.in. ciało "fizyczne" (zagęszczoną formę energii), ciało bardziej subtelnej energii, ciało eteryczne, mentalne (noosfera), astralne i DUCHOWE; 7. Przestrzeń Astralna jest pod całkowitym wpływem istoty o wielu imionach - tu będziemy nazywać ją demiurgiem; 8. Demiurg posiada ogromną moc, która wynika z jego przyrodzenia, lecz stanowi całkowite przeciwieństwo Mocy Stwórcy - to czyste zło; 9. Demiurg doświadcza ogromnej zawiści do Aniołów i Wysokich istot i stara się "odtworzyć" ich Dar Wiecznego Istnienia (otrzymany od Stwórcy) w swojej strefie wpływów, aby być wiecznie istniejącym "Bogiem" swojego prywatnego, anty-boskiego wszechświata; 20. Demiurg doświadcza ogromnego obrzydzenia i nienawiści do dzieci Matki Ziemi i Stwórcy - istot zwanych ludzkimi. Teraz zacieśnię jeszcze bardziej nasz ogląd i skupię się na tym, co znacie w tym życiu: 1. Ten świat jest odcięty od domeny Stwórcy (pomimo, że w niej się znajduje, jak wszystko inne); 2. Odcięcia dokonał demiurg i jego "twory", aby móc dokonywać tutaj dowolnych zbrodni w imię własnej wizji królestwa nie-boskiego - elementem tego jest syntetyczna KOPUŁA, przykrywająca część Matki, na której żyjemy; 3. Byty, twory i inne mroczne jednostki bez Boskiego Pierwiastka w sobie, są tylko podwykonawcami demiurga, wierząc w jego moc i nieskończoność i w zagubieniu swoim duchowym - stwarzają i zarządzają tym, co zwiemy "ziemskim" więzieniem; 4. Ich/jego celem finalnym, jest: - pozyskanie Kodów Boga związanych z Mocą Duchową oraz Wiecznością istnienia (aby podtrzymywać swoje własne istnienie i sięgać po niedostępną dla nich Moc Spirytualną), - stworzenia świata sterowanego technologią, gdzie Dusze ludzkie używane będą w nieskończonym cyklu/pętli do podtrzymywanie energetycznego tego świata/systemu, - pełnego wytworzenia i ZAPIECZĘTOWANIA upadłego świata transhumanizmu, podlegającego PEŁNEJ kontroli technologicznej, co (wg ich zamysłu) uniemożliwi ucieczkę Dusz poza strefę kontroli i zarządzania; 5. Znana nam część tego świata, określana przez nas potocznie Ziemia - to tylko kawałeczek Matki Ziemi, podzielony również wewnętrznie na część dla plebsu (znane nam kontynenty) oraz część dostępną tylko dla elit pracujących dla demiurga (są to obszary znajdujące się poza ścianą lodową Antarktydy, część światów wewnętrznych oraz inne, niedostępne dla nas obszary działania elit rządzących);

6. Elitarne grupy podwykonawców demiurga przeprowadzają regularne RESETY, aby dokonywać modyfikacji genetycznych ludzkości i zatrzymywać naturalnie przyrastającą świadomość ludzką;

7. Obecnie znajdujemy się w trakcie 7 epoki i uruchomiony został ostatni RESET ludzkości.