top of page

Organoidy, Organoidalna Inteligencja i Biokomputer

Zaktualizowano: 16 paź 2023

Czy prowadzone badania nad organoidami, oraz koncepcja inteligencji organoidalnej jako potencjalnej ścieżki rozwoju sztucznej inteligencji mogą być kolejnym elementem planu rozwoju linii transhumanizmu w tej rzeczywistości?. Czym są organoidy? Organoidy to grupy komórek wyhodowane w laboratorium, które organizują się w struktury komórkowe podobne do tych, jakie możemy znaleźć w organach człowieka.

Co niepokojące to to że już od około dwóch dekad tkanki używane są przez naukowców do eksperymentowania na „narządach” bez konieczności przeprowadzania testów na zwierzętach, czy ludziach.

Obecnie tworzone organoidy pod wieloma względami przypominają prawdziwe organy, więc to, co wytwarzają naukowcy można nazwać syntetyczną wersją oryginalnej, naturalnej tkanki żywego organizmu. Proces ich tworzenia rozpoczyna się od komórek macierzystych. W celu utworzenia określonych organoidów, naukowcy muszą pobrać odpowiednie komórki macierzyste oraz zapewnić im sprzyjające warunki do rozwoju, namnażania i przemiany. W zależności od tego jaki organoid ma zostać wyhodowany używane są ich różne typy komorek np. embrionalne czy macierzyste. „ Poszczególne typy komórek macierzystych mają różne zdolności, ograniczenia oraz potrzeby do wzrostu. Aby wytworzyć organoidy, badacze zapewniają komórkom macierzystym specjalne warunki, które mogą wymagać szczególnej odżywki, czynników wzrostu, cząsteczek sygnalizacyjnych oraz fizycznego środowiska (np. materiału białkowego, na którym mogą wzrastać). Procedury hodowania organoidów często wymagają podawania poszczególnych składników w konkretnej kolejności oraz w wyznaczonym czasie. Warunki hodowli mają sprzyjać namnażaniu komórek, a także ich przemianie (różnicowaniu) w rodzaje komórek typowych dla organu, które dany organoid ma reprezentować.”

Alamy Stock Photo/BE&W Organoid to skupisko żywych, funkcjonujących komórek właściwych dla danej tkanki i organizujących się tak jak ona. Czym jest organoidalna inteligencja? Inteligencja organoidalna odnosi się do koncepcji tworzenia sztucznych wersji organów lub tkanek, które wykazują zdolność do myślenia, uczenia się i rozwiązywania problemów. Celem badań jest stworzenie organoidów, które mogą wykonywać złożone funkcje, takie jak przetwarzanie informacji, na przykład hodując organoidy, które naśladują strukturę mózgu. W ten sposób naukowcy mają nadzieję stworzyć sztuczne systemy, które mogą przetwarzać informacje i wykazywać podstawowe zdolności poznawcze. To co nadal stanowi wyzwanie to próba odtworzenia złożonych sieci neuronowych istniejących w ludzkim mózgu. Czy to nie brzmi co najmniej alarmująco?

Pracuje nad tym między innymi prof. Thomas Hartung wraz z zespołem badaczy. Sam naukowiec mówi: Mózg jest nadal niedościgniony przez nowoczesne komputery. Frontier, najnowszy superkomputer w Kentucky, to instalacja o wartości 600 milionów dolarów i powierzchni 2000 m kwadratowych. W czerwcu ubiegłego roku po raz pierwszy przekroczył on zdolność obliczeniową ludzkiego mózgu, ale zużywając przy tym milion razy więcej energii… Postępy w komputeryzacji i sztuczna inteligencja napędzają rewolucję technologiczną, ale mają swoje ograniczenia. Aby przekroczyć istniejące granice konieczne jest znaczne zagęszczenie mocy obliczeniowej i zwiększenie jej wydajności, a do tego idealne będą biokomputery.”


Taki biokomputer mógłby zatem znacznie ograniczyć zużycie energii, skuteczniej podejmować złożone decyzje logiczne, usprawnić prędkość i moc obliczeniową oraz zwiększyć wydajność przetwarzania i przechowywania danych. Wszystko to miałoby się opierać na organoidalnej inteligencji zdolnej do nauki, zapamiętywania, czy wchodzenia w interakcję z otoczeniem...

Kolejnym wyzwaniem jest potrzeba stworzenia z pojedynczych komórek. "umysłu roju" , ponieważ aby stworzyć organoid z inteligencją, konieczne jest stworzenie sieci połączonych ze sobą komórek, które mogą komunikować się ze sobą i przetwarzać w ten sposób informacje.

Czy umysł można stworzyć? Idea stworzenia umysłu jest obecnie jednym z najbardziej złożonych i kontrowersyjnych tematów w nauce. Wśród naukowców toczy się debata na temat drogi do osiągnięcia "prawdziwej" (czyli świadomej?) sztucznej inteligencji. Niektórzy twierdzą, że zrozumienie działania ludzkiego mózgu jest warunkiem koniecznym, podczas gdy inni uważają, że inteligencję można osiągnąć poprzez rozwój zaawansowanych maszyn. Jednym z podejść do tworzenia umysłu jest budowanie sztucznych sieci neuronowych, które naśladują strukturę i funkcję ludzkiego mózgu, tak jak robi to wyżej wymieniony Prof. Thomas Hartung. Sieci te składają się zazwyczaj z połączonych ze sobą węzłów lub neuronów, które mogą komunikować się ze sobą za pomocą sygnałów elektrycznych lub chemicznych. Programując te sieci za pomocą algorytmów, które mogą uczyć się na podstawie danych wejściowych, naukowcy mają nadzieję stworzyć maszyny, które będą w stanie rozpoznawać wzorce, przewidywać i wykonywać inne złożone zadania. To jest zarówno bardzo ważna jak i niepokojąca informacja, ponieważ pokazuje to, że sieci te mogą być programowane, i uczone w oparciu o określone wzorce zaprojektowane ku różnym intencjom...

Emulacja mózgu do komputerów krzemowych. Co to za zjawisko?


Emulacja mózgu to proces kopiowania struktury i funkcji mózgu do komputera. Polega na stworzeniu szczegółowego, cyfrowego modelu biologicznego mózgu, w tym jego struktury i funkcji, aby odtworzyć jego procesy poznawcze w symulacji komputerowej. Celem emulacji mózgu jest stworzenie sztucznej inteligencji, która naśladuje ludzką świadomość i może na przyklad wykonywać zadania podobne do tych wykonywanych przez człowieka. Krótko mówiąc chodzi o stworzenie cyfrowej kopii umysłu danej osoby, którą można przesłać do komputera lub innego urządzenia, potencjalnie umożliwiając transfer ludzkiej świadomości i możliwość pseudo-nieśmiertelności.


Według Nicka Bostroma, emulację mózgu można osiągnąć poprzez proces stopniowego zastępowania, w którym neurony w biologicznym mózgu są stopniowo zastępowane cyfrowymi odpowiednikami, aż cały mózg stanie się cyfrowy!!! Czyli wygaszenie organicznego mózgu i przejęcie go przez ten cyfrowy, synteyczny. Alternatywnie, proces skanowania mógłby zostać wykorzystany do stworzenia cyfrowej mapy struktury i funkcji mózgu, która następnie mogłaby zostać wykorzystana do stworzenia cyfrowego modelu mózgu. Model ten można następnie uruchomić na komputerze, tworząc cyfrowy umysł, który funkcjonalnie odpowiada biologicznemu mózgowi. Jednym z kluczowych wyzwań związanych z emulacją mózgu jest poziom szczegółowości wymagany do stworzenia dokładnego cyfrowego modelu mózgu. Bostrom sugeruje, że wymagany poziom szczegółowości będzie prawdopodobnie bardzo wysoki, co będzie wymagało opracowania nowych technik skanowania i modelowania. Argumentuje on jednak, że moc obliczeniowa wymagana do emulacji mózgu będzie prawdopodobnie dostępna w najbliższej przyszłości, potencjalnie czyniąc ją realną technologią XXI wieku.

Podsumowując Organoidalna Inteligencja ma potencjał do adaptacji, kreatywności, a nawet posiadania prawdziwych emocji. Na starcie może być również zaprojektowana w określony sposób. Niestety tworzy to swego rodzaju zagrożenie dla nas oraz naszego dotychczasowego zdrowia, życia oraz wolności. Rozwój technologii organoidalnej jest elementem agendy transhumanizmu, która na celu ma połączenie człowieka z technologią oraz sztuczną inteligencją. Organoidy mogły by być wykorzystywane w wielu sektorach, na przykład w medycynie. Przkładowo wyobraźmy sobie przeszczep serca, na to wyhodowane w laboratorium, i zaprogramowane według życzenia naukowców. Jest to też poniekąd próba "wyhodowania" istoty AI posiadającej aspekt biologiczny, którym nie tylko byłaby zasilana (wykorzystanie komórek macierzystych), ale i dzięki któremu, bardziej przypominałaby nas, ludzi... ŹRÓDŁA https://www.eurostemcell.org/pl/organoidy-czym-sa-i-jak-pomagaja-w-medycynie-regeneracyjnej

Opracowanie: Oliwia

Korekta: Olita

303 wyświetlenia0 komentarzy

Komentarze


bottom of page