top of page

Świadomość, Poznanie, Wieda
Szkoła Wyzwolenia "BIAŁA ŚCIEŻKA"

"Stawianie Dobra Całości ponad własny interes nazywa się „białą ścieżką prawości”. 
Benny Smith, Cherokee Keetowaha 

 

BIAŁA ŚCIEŻKA

Wielka Swarga poruszyła sobą, a zarazem całą Wewnętrzna Rzeczywistością... Lecz jej poruszenie to pierwsze drgnięcie struny, która zabrzmi swoją Muzyką we właściwym akordzie, gdy Czas dotrze do swojego końca.
Swarga to Spirala Życia Wiecznego, niczym Wdech i Wydech Stwórcy, porusza się na zewnątrz i do wewnątrz, daje i przyjmuje, tworzy i oczyszcza....
Wydech kończy się oktawą symbolicznej ciszy (symbolicznej dla istot, bo w matriksach trwa chaos i zamieszanie...), zanim Wdech zamanifestuje się swoją siłą uwolnienia od cierpienia iluzji.

Wielka Swarga symbolizuje, dla nas tutaj, Wielkiego Stwórcę - to złota spirala/koło słoneczne/swastyka, z której emitowane są promienie z białego złota. Dla Ludów Północy wskazuje kierunek praktyki (północny), tam gdzie Polaris jarzy się swoim srebrno-błękitnym blaskiem, aby przypomnieć nam, że nawet w ciemnym półkolu YI-YANG, zawsze znajdziemy kroplę Światła Świadomości i Miłowania. Również we własnym upadku.

Biała Ścieżka uznaje Biel za kierunek ewolucji. Główne jej działania to ciągłe doskonalenie i ewolucja w kierunku większej świadomości. Dlatego praktycy podróżują „białą ścieżką” ku Boskości.

Ludzie na Białej Ścieżce również rozpoznają, że Wszechświat zawiera ciemną stronę, cień lub anty-białą siłę, która stara się ugasić lub choćby stłumić płomień Białego Złota. Lecz  Ludzie na Białej Ścieżce pojmują znaczenie tego oporu, jako siły wzmacniającej ich własną determinację do rozkurczu świadomości, niczym sztanga na siłowni, dająca opór, aby rozwinąć mięśnie i dyscyplinę...
 

Ścieżka do "Boskości" wymaga przejścia przez etap doskonałości człowieka, czyli etap Nadczłowieka (ponad-wyższego-ssaka). Są to istoty na najwyższym poziomie ziemskim, wciąż są połączone z materią.

Ostateczne wzniesienie się do Boskości pociąga za sobą przemianę w czystego ducha. Nadludzie są swego rodzaju krótkoterminowym celem na Białej Ścieżce, bez połączenia funkcji poznawczych z komputerami oraz AI (innymi słowy, nie są to „transludzie” z mózgami podłączonymi do sieci chmurowych), lecz są to istoty autonomiczne, które zachowają "człowieczeństwo" wykreowane ze Źródła, we wszelkim tego znaczeniu.

Jak długo trwa ten proces? Często możemy się spieszyć, aby przyswoić tę wiedzę, ale Ścieżka jest podróżą, którą należy podjąć i cierpliwie przyswoić sobie przez wiele wcieleń. Na czym to polega? Ścieżka, którą wszyscy podążamy, ma wiele ustalonych etapów, które zachodzą na wszystkich poziomach, nie tylko w naszym ciele fizycznym, ale na wszystkich innych, w tym w naszych ciałach emocjonalnych i mentalnych. Orzeł Biały nazywa te etapy „inicjacjami”.

Ostatecznym celem ludzkości jest rozwinięcie wewnętrznego światła tak promiennego, że nawet komórki ciała fizycznego zostaną przekształcone na tyle, aby pokonać śmiertelność.

Jakie są Nauki? Nauki podawane w formie przemówień tworzą szeroką filozofię życia opartą na praktyce i pracy z innymi. Zawierają wewnętrzne, podstawowe prawdy, które są esencją i sercem wszystkich duchowych tradycji i religii.
ciag dalszy nastąpi (treść w trakcie opracowania)


Indi Iannai

 

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤


"BIAŁA ŚCIEŻKA"

 

Jej pełna nazwa brzmi: Ścieżka Białego Szamanizmu "SERCE MATKI ZIEMI" (Corazon de la Madre Tierra). Idea ta opiera się na Przekazach i Wiedzy Duchowej, płynących z kilku źródeł:
- tradycji duchowej rdzennych ludów Ameryki Centralnej i Północnej (głównie plemion Hopi i Lakota);
- starożytnej wizji świata i rzeczywistości, tradycjach himalajów, Andów, prerii, Polan oraz innych starych kultur;
- przekazów duchowych, jakie od urodzenia otrzymuję prosto ze Źródła oraz całej mojej ścieżki życia, ściśle połączonej z oryginalną, pierwotną spirytualnością oraz przedwieczną Tradycją.

W ogólnym zarysie, jest to połączenie głębokiej duchowości, wynikającej z indywidualnego połączenia ze Źródłem, jakie powstaje w Polu Wysokich Wibracji i aktywnego, Czystego Pola Serca, z miłością, szacunkiem i empatią, jakie okazujemy Matce Ziemi.

Stare tradycje nigdy nie zatraciły połączenia z Wielkim Duchem (Źródłem) oraz Sercem Matki (Ziemi). Aż do dzisiaj kultywują tę filozofię i żyją w poszanowaniu tych wspaniałych, życiodajnych Energii.

 

Szczególne zasługi w przechowaniu pierwotnej filozofii Ludów Ziemi mają plemiona Hopi i Lakota - ich głęboka Mądrość i praktyka spirytualna są wzorem godnym naśladowania, szczególnie w obecnych Czasach Przełomu.

Indianie Hopi wierzą, że Świadomość składa się z trzech części:
1. Wewnętrznego Ducha, czyli PASJI SERCA
Pasja (Ogień Serca) jest tajemnicą wszystkiego. Scal się z nią, a wszystko zostanie ci objawione. Być bez pasji to przegrać walkę o życie - tych, którzy nie mają Wewnętrznego Ognia, łatwo jest bowiem podbić i manipulować.
Pojmij i zintegruj w sobie wewnętrznego Ducha, a pojmiesz i opanujesz Fizyczność.

2. Zewnętrznej Istoty, czyli CIAŁA i MATERII
Czy jesteś ciałem? Nie, to tylko NOŚNIK Twej Jaźni. Lecz możesz go uczcić jako swą Świątynię, aby w jej wnętrzu kultywować swoje materialno-duchowe istnienie.

Tym samym jest świat - to scena dla gry Twego życia, a Macierz jest Polem Twojego doświadczenia. Tak jak i ciało winno być uświęcone, tak Matka Ziemia i jej Materia są Świętością samą w sobie.
3. Zewnętrznego Ducha (Wielkiego Ducha), czyli DUCHOWOŚCI (SPIRYTUALNOŚCI).
Najpierw musisz opanować wewnętrzną jaźń, wewnętrznego Ducha (oczyszczając, równoważąc i scalając świadomość z podświadomością oraz aktywując Pole Serca). Następnie opanować należy fizyczną istotę - ciało (doskonaląc je, oczyszczając, odbudowując do oryginalnego genotypu, wzmacniając, hartując i scalając z nim swoją świadomość). I dopiero wtedy (i tylko wtedy) możliwe staje się bycie prawdziwie Duchowym (otwiera się wówczas przestrzeń na połączenie ze swoim Wyższym Ja oraz Wielkim Duchem).

BIAŁA ŚCIEŻKA to szamanizm oparty o wysokie, spirytualne Prawdy, a barwa Biała odnosi się do świetlistości i nieskazitelności Oryginalnych Dzieci Źródła, POLAN, które obecnie budzą się do swojego pochodzenia i aktywują się, by w chwale powrócić do Domu.
Inicjuję tę Ścieżkę w Polsce, aby wibracje Światła wsparły aktywację Domu Polan - Strażników Ziemi i Świętego Rdzenia, z którego się wywodzimy.

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤

 

Metody Pracy ze Świadomością w Szkole Wyzwolenia

 

Rok 2023 jest momentem aktywacji "Białej Ścieżki" na Ziemiach Polan. Cała jej idea opiera się na Czterech Filarach, które są wzmacniane, kultywowane i rozwijane w ramach działania Szkoły Wyzwolenia:

1. Wysokie duchowe wartości, etyka, lojalność, prawdomówność, czystość intencji i Dobro Serca;
2. Pasja Serca, zdrowie oraz hart ciała i Ducha oraz SamoUświadomienie Cielesne;
3. Dyscyplina mentalna, opanowanie zmysłów, emocji i energii, czyli Opanowanie Siebie;
4. Badanie Rzeczywistości, Poznanie i kontemplacja wewnętrzna, czyli Gnoza.

W pewnym sensie Szkoła Wyzwolenia to pewien etap Twojej osobistej ewolucji wewnętrznej, w której "od nowa" uczysz się siebie, świata, Ducha i oczyszczając swoją Jaźń, dojrzewając w świadomości wewnętrznej - przechodzisz pewną niezwykłą transformację, która nie podlega opisowi, nie ulega modzie, ani trendom świata współczesnego, jest Twoim prywatnym doświadczeniem ukierunkowanym na WYZWOLENIE ze wszelkich iluzji tego wewnętrznego świata, w którym odbywa się Twoja obecna inkarnacja.

Aby móc sięgnąć do swojej własnej wewnętrznej mocy Wojownika Serca, na Ścieżce tej konieczna jest dyscyplina umysłu i siła charakteru oraz decyzja o tym, że żadne błyskotki matriksa nie odciągną Cię więcej od kierunku WYZWOLENIA.

Poniższe aktywności są pierwszymi krokami na Białej Ścieżce, a lata kolejne przyniosą ich ewolucję, gdyż wszystko co czynię tutaj jako Indi, zawsze podlega ewolucji...

 

 Kręgi i Ceremonie

 Vita Temporalis et Spiritualis, 2024 - Cykl Spotkań Białej Ścieżki

 Medytacje Strażników Światła

 ODOSOBNIENIE Białej Ścieżki

 SamoUświadomienie Cielesne - treningi adeptów "Białej Ścieżki"

 Materiały Szkoły Wyzwolenia (nagrania na pendrive)

 ZAPISY oraz INFORMACJE TECHNICZNE

biala_sciezka
bottom of page