top of page
  • Zdjęcie autoraIndi

PRZEKAZ OD INDI - "Ujawnienie", cz.III

Zaktualizowano: 4 sie 2021

UJAWNIENIE, ciąg dalszy - w Podcaście mówię o tym, co wydarzy się jesienią i jak się do tego nastawić. Natomiast w poniższym artykule znajdziesz cały pakiet informacji o części Planu psychopatów - technologii chemtrails. Jeśli chcesz rozpoznać całość, zajrzyj do I i II części "Ujawnienia": https://www.maloka.pl/post/przekaz-od-indi-ujawnienie-cz-i https://www.maloka.pl/post/przekaz-od-indi-ujawnienie-cz-ii


Indi ------------------------------------


CHEMTRAILS OFICJALNIE - wszystko zaczęło się w roku 1988, od raportu Edwarda Tellera, nazywanego „Ojcem Bomby Wodorowej”.

E. Teller był członkiem ekskluzywnego zespołu naukowego z Lawrence Livermore National Laboratory, a to oznacza, że bezpośrednio lub pośrednio był zaangażowany w większość najbardziej tajnych projektów rządu USA.

Na International Seminar on Planetary Emergencies (Międzynarodowe Seminarium Planetarnych Zagrożeń) zaproponował program tworzenia podniebnej tarczy ze sztucznie tworzonych chmur, które miałyby chronić ziemię przed promieniowaniem komicznym i zbytnim jej nagrzewaniem (już teraz wiemy, że to była tylko przykrywka, służąca do zatuszowania prawdziwego celu - depopulacji rozłożonej na lata).

W celu pseudo-ochrony ziemi przed promieniowaniem niezbędne byłoby wg Tellera, rozpylenie cząsteczek odbijających promieniowanie! Sugerowane były różne składniki, w tym: cząsteczki aluminium i srebra. W końcu zdecydowano się na aluminium, ze względu na niższe koszty i jego łatwą dostępność. Następnie w roku 1991, w Gacona na Alasce zostaje uruchomiony projekt HAARP. Podstawowym zadaniem tego projektu jest wysyłanie wiązek elektromagnetycznych w najwyższe warstwy atmosfery. Wiązek o mocy 3 gigawaty i więcej!

Podano wiele "oficjalnych" powodów i teorii na temat projektu HAARP, lecz wiemy też, że ma on swoją ważną rolę w innym projekcie, który powstał w tym samym roku - projekcie o nazwie „Deep Shield” (Głęboka Tarcza).

Projekt „Deep Shield” to nic innego jak tworzenie już wspomnianej powłoki chmur oraz rozpylanie nad nią cząsteczek aluminium.


Po latach obserwacji prowadzonych na całej Ziemi, dziś już wiemy, że HAARP rozprowadza charakterystyczne fale po napylonej zawiesinie chemtrails (widoczne na poniższym zdjęciu), wpływając w czasie ich emisji na ludzkie zachowania i emocje (od spadku samopoczucia, po dekoncentrację, a nawet agresywne zachowania).


Zrzuty chemtrails nad Polską prawdopodobnie rozpoczęły się w styczniu 2005r (po akcesji polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004r).

Uważa się, że eksperymenty i przygotowania do tego rozpoczęły się już w latach 90!

TRAKTAT TREATY ON OPEN SKIES powstał we wczesnych latach 90-tych XX w, ostatecznie wszedł jednak w życie dopiero 01.01.2002 r. Został ratyfikowany przez 34 państwa; obszarem zasięgu obejmuje Amerykę Północną oraz północną część kontynentu Euroazjatyckiego. Jego celem było umożliwienie samolotom państw, które ratyfikowały traktat, na nieograniczone, nielimitowane korzystanie z przestrzeni powietrznej pozostałych krajów ratyfikujących. W praktyce oznacza to, iż samoloty USAF mogą, bez żadnej kontroli i nadzoru, wkraczać w polską przestrzeń powietrzną. Lot taki nie musi być kontrolowany, monitorowany, zaś jego cel – weryfikowany. Oficjalnym jego celem jest umożliwienie wzajemnej kontroli przestrzeni powietrznych oraz działań naziemnych.


Jak tworzone są sztuczne chmury (chemtrails)

Powstają one na skutek rozpylania mieszanki biologiczno-chemicznej, na wysokościach pomiędzy 6000 a 10000 metrów. W skład tej mieszanki wchodzi barek sodu, który absorbuje wodę i polimery (biologiczne – o szybkim stopniu degradacji), ponieważ służą one do wiązania struktur chmurzastych w stabilną powłokę. Polimer ma właściwości statyczne, dzięki czemu przyciąga i łączy się z innymi cząsteczkami, tworząc zawiesinę, która dość długo może utrzymywać się w powietrzu i bardzo wolno opada. Rozpylanie przeciwdziała zasadniczo opadom atmosferycznym i prowadzi do suchej, chłodnej pogody pod mglistym niebem lub suchych burz z licznymi wyładowaniami atmosferycznymi.

Mieszanka ta rozpylana jest przez samoloty ze specjalnie do tego celu skonstruowanych zbiorników. Wygląda to na początku podobnie jak pas kondensacyjny (contrail) powstały po przelocie samolotu, tyle tylko że pas kondensacyjny znika po 20 sekundach (do 2 minut), a pas po rozpylonej mieszance (chemtrail) utrzymuje się w powietrzu godzinami i rośnie, tworząc m.in. „pasiaste” chmury.


Chemtrails są już od wielu wielu lat, CODZIENNIE tworzone na wszystkich kontynentach. Kto bierze udział w tym projekcie? Jest on realizowany „pod kontrolą” ONZ, przez takie kraje jak: USA, Kanada, Rosja, Unia Europejska i Australia.

Mieszanka chemtrails jest produkowana w różnych krajach, przesyłana do wspólnych składów w krajach „trzecich” i tam pod kontrolą międzynarodowych obserwatorów, rozsyłana jest metodą „na ślepo” (blind method) w różne części świata. Można się tylko domyślać, że jest to jeden z powodów tak agresywnej polityki USA na świecie i tak intensywnie prowadzonej polityki globalizacji.

Projekt ten zaczęto realizować na dużą skalę od roku 1998 (w Europie rozpoczęto od Szwajcarii w roku 2002) i ma być realizowany do roku 2025 –2050.


Skład chemtrails

Według badań niezależnych od rządów instytucji, niezależnych badaczy i osób ujawniających ten proceder, w opryskach znajdowano: - różne formy bakterii patogennych; - zarodniki grzybów (w szczególności MUCOR – perfidny grzyb który wnika do płuc powodując zapalenie dróg oddechowych; może powodować przerzuty do mózgu i panoszy się po całym ciele wraz z krwią). Grzyby dramatycznie upośledzają nasz układ odpornościowy, poprzez "konsumowanie" tych składników odżywczych, których potrzebuje nasz system immunologiczny aby się naprawiać i odbudowywać. Ponieważ jest on wówczas pozbawiany możliwości regeneracji - wynikiem tego jest słaba reakcja na ataki patogenów z zewnątrz (stąd tyle gryp i przeziębień, a także nowotworów, AIDS itp);

- drożdże (ponieważ są bardzo duże i do ich wnętrza można wprowadzić dowolną bakterię lub "wirusa", przyczyniając się do jego namnożenia);

- pleśnie;

- związki czynnie biologiczne, zrzucane w otoczkach (jak kapsułki leków), aby mogły się aktywować na odpowiedniej wysokości przy odpowiednim środowisku;

- olbrzymie ilości posklejanych, zasuszonych czerwonych krwinek, ulokowanych pomiędzy włóknami typu "morgellon", wykorzystywanych prawdopodobnie jako czynnik do transportowania patogenów (nanotechnologia);

- włókna typu "morgellon" (biologiczno-syntetyczna nanotechnologia);

- związki pierścieniowe (odpady z produkcji rakiet i ładunków wybuchowych), które powodują m.in. białaczkę;

- rtęć;

- ołów - odkłada się on głównie w kościach, m.in. wypierając wapń; podobnie, jak rtęć, wykazuje tendencję do tworzenia wysoce toksycznych związków, jego akumulacja prowadzi do wzrostu ilości poronień, urodzeń z ciężkimi defektami genetycznymi i obniżonym ilorazem inteligencji. Ołów w opadzie chemtrails może pochodzić z już obecnych w atmosferze zanieczyszczeń, pociąganych za sobą przez opad, co sugeruje jego stosunkowo niskie, względem pozostałych metali, stężenie;

- mangan – ponieważ świetnie łączy się z wodą (nadmiar możne również sprzyjać rozwojowi demencji, schizofrenii oraz pogłębiać chorobę Parkinsona) oraz pierwiastki ziem rzadkich, dla katalizowania nieznanych nam procesów;

- wanad – ciekawy przypadek: w formie tlenków (głównie tlenku (V) wanadu), jest on katalizatorem utleniającym tlenki siarki, przede wszystkim (IV) -> (VI); może to prowadzić do jeszcze silniejszego zakwaszenia obecnego nad miastami smogu oraz tworzenia się większych ilości toksycznego i żrącego (m.in. śluzówki i nabłonki, głównie płuc) kwasu siarkowego;

- wapń – olbrzymie stężenia sugerują, że jest także składnikiem (jednym z podstawowych) owego toksycznego koktajlu – w postaci nieorganicznej jest zasadniczo nieprzyswajalny dla organizmu, w środowisku i organizmach żywych będzie jednak odkładał się w olbrzymich ilościach, prowadząc do m.in.: przejściowego lub trwałego wyjaławiania gleb, zwapniania tętnic, mózgu i serca (miażdżyca, objawy toksoplazmozy i inne), a także, wraz z m.in. obecnym w nadmiernych ilościach w środowisku fluorem, przyczyniał się do przetrwałego i nieodwracalnego otępienia jednostek i populacji oraz obniżenia ich inteligencji i świadomości poprzez udział w procesie zwapnienia szyszynki;

- Iterb(YB) – powoduje zaburzenia metabolizmu (utlenia się na powietrzu, reaguje z wodą, rozpuszcza się w kwasach, dodawany jest do stopów glinu); - bar, który wypłukuje prawie cały potas z organizmu (objawami mogą być palpitacje serca, osłabienie mięśniowe, skurcze). Bar również silnie reaguje z wodą; powoduje zaburzenia równowagi wapniowej, wypierając wapń z jego związków i wiążąc się trwalej od niego – prowadzi to do ogólnego osłabienia organizmu, szczególnie układu odpornościowego i układu ruchu – mięśni i kości;

- nikiel – silny alergen, podrażnia układ odpornościowy do gwałtownej reakcji – ostatecznie prowadzi to do jego osłabienia i ciągłych stanów nadaktywności; - jony aluminium połączone z jonami magnezu - zlepiają one (zagęszczają) krew.

Aluminium jest niezwykle toksyczne, przy trwałej ekspozycji powoduje zaburzenia pamięci oraz procesów myślowych, a wynikiem jego długotrwałej akumulacji jest choroba Alzheimera.

Wprowadzenie aluminium do stratosfery może doprowadzić do eksplozyjnego rozmnożenia się występujących tam nanobakterii – wykryte i zbadane w latach 60-tych przez dr. Roberta Folk, żerujące na aluminium (oddziaływanie na organizm ludzki jeszcze nieznane). Ich opad na ziemię może być nieobliczalny w skutkach i prowadzić do dalszych ofiar.

Skażenie po opryskach kumuluje się w powierzchniowej warstwie gleby do 60cm głębokości, skąd jest pobierane przez rośliny i wbudowywane w komórki roślin oraz poprzez transpiracje (parowanie z liści) trafia do atmosfery, gdzie kumulują się w szczególności do wysokości 3 metrów! Pamiętajcie, że wszystkie zanieczyszczenia kumulują się na szczycie piramidy troficznej.

Dotychczas rozpoznanymi, bezpośrednimi objawami, często występującymi po przelotach samolotów rozpylających mieszankę do tworzenia tarczy są: objawy podobne do grypowych (bez gorączki), krótkie zaniki pamięci, chroniczne poczucie przemęczenia, duszności, reakcje alergiczne, stany depresyjne. Zgłaszano również: spontaniczne krwawienie z nosa, bóle głowy, zachwianie równowagi. Dochodziło również do epidemii grypy, występowania astmy, zapaleń tkanki łącznej, jak również utraty pamięci krótkookresowej.


Powyższy skład chemtrails został podany zgodnie ze stanem faktycznym. Jest on wynikiem badań laboratoryjnych składu grzybów, które chłoną wszystko i w każdych ilościach, bo nie mają ścian komórkowych - możecie sami to sprawdzić!

W chwili obecnej na 100% do mieszanki chemiczno-biologicznej zrzucanej na nasze głowy, dodany został GRAFEN (szara zawiesina), co ma posłużyć do skumulowania ogromnej ilości nanotechnologii grafenowej w ludzkich ciałach, która w połączeniu ze szczepieniami (również opartymi o grafen) ma być technologią główną, służącą pierwszej części RESETU obecnej cywilizacji (depopulacji).Moje osobiste doświadczenie Informacje powyższe opracowywane były przez lata, posłużyłam się materiałami przygotowanymi również przez inne osoby i miejsca (wiele z tych źródeł podałam na końcu). Tematem chemtrails zajmuję się od 2009-2010 roku i badałam go przez wiele lat bardzo dokładnie. Prowadziłam też eksperymenty w temacie NEUTRALIZACJI smug chemicznych, udoskonalając kolejne modele chembusterów (są to formy dział orgonowych, opartych na teorii Orgonu, życiodajnej energii, opracowanej i badanej przez W. Reicha). Najnowsze modele moich urządzeń neutralizujących możesz obejrzeć w Sklepie GreenHarmony.pl i ewentualnie zamówić poprzez e-mail: maloka.kontakt@gmail.com. Ja sama mam obecnie na swojej działce 5 dużych chembusterów i 1 mały - dzięki temu jestem chroniona na naprawdę dobrym poziomie, nie doświadczam tak potężnych anomalii pogodowych jak w innych miejscach i opad chemiczny jest powstrzymywany na tyle długo, że spada u mnie zdecydowanie mniej toksycznej zawiesiny.

Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że są to niewielkie aktywności, jakie możemy wykonać na powierzchni Ziemi, gdyż siła rażenia tego, co stosują obecnie w atmosferze (w tym grafenu) jest... potężna. Mam jednak pewną zasadę - póki żyję, póty będę się bronić przed najeźdźcą. I wam również polecam taką postawę, gdyż daje ona pewną wewnętrzną siłę, Duchową Moc, która sama w sobie jest wspaniałym Darem wypracowanym wtrakcie tej wojny, jaką toczy mrok z Boskim Życiem.

Wiara czyni Cuda. Indi
Źródła:

http://deepspace4.com, www.holmestead.ca/chemtrails/shieldproject.html, www.lightwatcher.com/chemtrails/smoking_gun.html, http://books.nap.edu/books/0309043867/html/index.html, www.carnicom.com/contrails.htm www.chemtrailcentral.com, www.centrexnews.com/chemtrails, http://andrzej3838.webs.com/projektdeepshield2.htm, www.globalnaswiadomosc.com, http://prawdaxlxpl.wordpress.com, http://lchx.wordpress.com, http://81.210.9.116/~apacz/smf/index.php, http://lchx.wordpress.com/category/chemtrails/

2774 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Σχόλια


bottom of page