• Indi

Cz. I - NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNA TECHNOLOGIA, KTÓRĄ KIEDYKOLWIEK WYNALEZIONO...

Zaktualizowano: paź 27

Arthur Firstenberg arthur@cellphonetaskforce.org


Część Pierwsza

W 1995 roku branża telekomunikacyjna przygotowywała się do wprowadzenia do Stanów Zjednoczonych nowego niebezpiecznego produktu: cyfrowego telefonu komórkowego. Istniejące do tej pory telefony komórkowe były analogowe i drogie, należały głównie do bogatych, używane były tylko przez kilka minut jednorazowo. Wiele z nich to były telefony samochodowe, których anteny znajdowały się na zewnątrz samochodu, a nie były (jak obecnie) trzymane w dłoni i nie przy mózgu. Telefony komórkowe działały tylko w dużych miastach lub w ich pobliżu. Nieliczne wieże komórkowe, które istniały, znajdowały się głównie na szczytach wzgórz, szczytach gór lub wieżowcach, a nie w pobliżu miejsc, w których mieszkali ludzie.

Problemem branży telekomunikacyjnej w 1995 roku była odpowiedzialność. Promieniowanie mikrofalowe było szkodliwe. Telefony komórkowe mogły uszkodzić mózg każdego człowieka, spowodować otyłość i wywołać u milionów ludzi raka, choroby serca i cukrzycę. A wieże komórkowe mogły niszczyć lasy, zabijać owady, męczyć i zabijać ptaki i dzikie zwierzęta.

To wszystko było wiadome! Szeroko zakrojone badania zostały już przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Związku Radzieckim, Europie Wschodniej i innych miejscach. Biolog Allan Frey, mający kontrakt z US Navy, był tak zaniepokojony wynikami swoich badań na zwierzętach, że odmówił eksperymentowania na ludziach. „Widziałem zbyt wiele”, powiedział kolegom na sympozjum w 1969 roku. „Sam bardzo ostrożnie unikam narażenia i to już od dłuższego czasu. Nie czuję, że mogę wpuścić ludzi w te pola i narazić ich na promieniowanie i z całą szczerością wskazać im, że idą w coś bezpiecznego”.

Frey odkrył, że promieniowanie mikrofalowe uszkadza barierę krew-mózg – barierę ochronną, która utrzymuje bakterie, wirusy i toksyczne chemikalia z dala od mózgu i utrzymuje stałe ciśnienie wewnątrz głowy, zapobiegając udarowi. Odkrył, że zarówno ludzie, jak i zwierzęta słyszą mikrofale. Odkrył, że może zatrzymać żabie serce, synchronizując impulsy mikrofalowe w precyzyjnym punkcie rytmu serca. Poziom mocy, którego użył w tym eksperymencie, wynosił zaledwie 0,6 mikrowata na centymetr kwadratowy, tysiące razy niższy niż promieniowanie z dzisiejszych telefonów komórkowych.


Okulista Milton Zaret, który miał kontrakty z armią USA, marynarką wojenną i siłami powietrznymi, a także z Centralną Agencją Wywiadowczą, odkrył w latach 60., że promieniowanie mikrofalowe o niskim poziomie powoduje zaćmę. W 1973 zeznawał przed Komisją Handlu Senatu Stanów Zjednoczonych. „Istnieje wyraźne, obecne i stale rosnące zagrożenie”, powiedział senatorom, „dla całej populacji naszego kraju z powodu ekspozycji na całą niejonizującą część widma elektromagnetycznego. Zagrożeń nie można przecenić…”. Zaret powiedział komisji o pacjentach, którzy mieli nie tylko zaćmę spowodowaną ekspozycją na mikrofale, ale także nowo