Inwestycja w terapię

     PIERWSZE SPOTKANIE DIAGNOSTYCZNE -  w gabinecie  (1,5-3 godz.)

     (w przypadku kłopotów finansowych, możliwe zniżki i wymiana barterowa)
 

1 osoba - 250 zł

2 osoby (w ramach terapii rodzinnej, partnerskiej itp) - 350 zł

     KOLEJNE SPOTKANIA (TERAPIA I ZABIEGI) -  w gabinecie 
 

zabieg (w ramach cyklu zabiegów) do 45 min. - 100 zł
sesja 1-1,5 godz. -
150 zł
sesja 2-2,5 godz. - 200 zł

sesja 3 godz. - 250 zł
 

sesja dla 2 osób (2-2,5 godz.) - 300 zł

     TREAPIA  ONLINE 

sesja terapeutyczna (ok. 1,5 godz.) - 250 zł
(spotkania terapeutyczne online przeprowadzam tylko wówczas, gdy nie ma możliwości spotkania bezpośredniego)
 

Analiza AURY i ENERGETYKI -  ONLINE 
(możliwy jest również odczyt aktualnych wskazówek DUSZY) (1 godz.)
: 300 zł

Sesje "Śnienia" ONLINE  lub  w gabinecie  (2-2,5 godz.): 490 zł
WAŻNE!
Sesje Śnienia" wykonuję wyłącznie dla moich uczniów oraz osób, które są w trakcie terapii indywidualnej u mnie (lub odbyły wcześniej taką terapię). Jest to bowiem wzmocnienie procesu ewolucji i uzupełnienie podstawowej pracy nad własną samoświadomością.

     SESJE DODATKOWE (w celu pogłębienia terapii) -  w gabinecie  

(spotkania te są przeznaczone TYLKO dla osób, które są w trakcie całościowej Terapii Holistycznej lub odbywają zaawansowany trening szamański)
 

DODATKOWE sesje uzdrawiania dźwiękiem/wibracją (ok. 45 min.) - 80 zł

Oczyszczanie Energetyczne Ciała Fizycznego i Ciał Subtelnych 
(około 2-4 godz.) - 600 zł

Skrócone Oczyszczanie Energetyczne z MEDYCYNĄ RAPEE 
(około 1-1,5 godz.) - 300 zł