top of page

Donacje (równowaga energii)
Szk
oła Wyzwolenia "BIAŁA ŚCIEŻKA"

Witaj w krainie białego szamanizmu, w której dajemy Dar, aby móc otrzymać Dar. 

Ta niezwykła zasada łamie już cały matriksowy paradygmat. Szamanizm bowiem, to tak naprawdę ANTY-konsumpcjonizm; dezaktywuje program "szczęśliwego konsumenta" (który płaci i wymaga), ponieważ żadne pieniądze, dobra i strategiczne zabiegi nigdy nie przyniosą efektu oczekiwanego w ścieżce duchowo-szamańskiej: połączenia z Wielkim Duchem i prowadzenia przez własną Duszę (są to Dary Szamańskie). Tego bowiem się nie kupuje, lecz odnajduje i samodzielnie wypracowuje własną ścieżkę, która umożliwi tę magię Ducha.
Donacje, jakie tu wnosisz, to nie jest opłata za Twój sukces duchowy, lecz za MOŻLIWOŚĆ WYTRWAŁEJ PRACY W POLU ISTOTY, KTÓRA POSIADA TE DARY OD URODZENIA I MA WOLĘ, ABY CI JE POKAZAĆ, OPISAĆ WŁASNĄ ŚCIEŻKĘ I POŚREDNICZYĆ POMIĘDZY TOBĄ TUTAJ, A ŚWIATEM SPIRYTUALNYM.

Przez kilka lat przygotowywałam swój Dom (Malokę) do takiej pracy i intensywnie pracując, przygotowałam tę przestrzeń dla istot z wolą ewolucji. Jest to mój Dar dla tego świata, dla Ciebie, dla Dobra Całości.

Jako numerologiczna silna 22, tworzę struktury sprzyjające ewolucji i podniesieniu ogólnej świadomości ludzkiej na Ziemi. Szkoła Wyzwolenia "Biała Ścieżka" jest jedną z takich struktur, do której otrzymałaś/eś zaproszenie.
Powodzenia więc na tej Ścieżce, Indi

Spotkania Szkoły Wyzwolenia (różne poziomy zaawansowania)

 Początkujący (początek, pierwsze trzy Ceremonie Uzdrawiających Wibracji; Kręgi Duchowego Wsparcia)
 Średniozaawansowani (uczestnicy minimum 3 Ceremonii Uzdrawiających Wibracji)

 Zaawansowani (Ludzie Białej Ścieżki, po ukończeniu Stażu Podstawowego i w przygotowaniu do Stażu Zaawansowanego)

 Pomocnicy (Ludzie Białej Ścieżki, po ukończeniu Stażu Podstawowego i wybrani oraz przeszkoleni na Pomocnika)

 

Krąg Duchowego Wsparcia "BIAŁA ŚCIEŻKA"

(Spotkanie Podstawowe)


 Początkujący (stacjonarnie) - 350 zł

 Początkujący (ONLINE) - 300 zł

+ Średniozaawansowani i Zaawansowani - 250 zł

 Rodziny i pary/wspólne gospodarstwo domowe - druga istota 50 zł mniej!

 Pomocnicy - 100 zł
❤ NOCLEG W MALOCE - 70 zł (w okresie grzewczym - 90 zł)

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ 

 Ceremonia "UZDRAWIAJĄCYCH WIBRACJI"

(Spotkanie Podstawowe i Średniozaawansowane)

 Początkujący - 750 zł
+ Średniozaawansowani i Zaawansowani - 550 zł
 Pomocnicy - 350 zł (+ nocleg free)

 Rodziny i pary/wspólne gospodarstwo domowe - druga istota 100 zł mniej!

❤ NOCLEG W MALOCE - 50 zł (w okresie grzewczym - 70 zł)

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ 

Krąg Warsztatowy Pieśni "DUSZA GRA i ŚPIEWA"

(Spotkanie Średniozaawansowane)

 Średniozaawansowani - 650 zł

 Zaawansowani - 550 zł

 Rodziny i pary/wspólne gospodarstwo domowe - druga istota 100 zł mniej!

❤ NOCLEG W MALOCE - 50 zł (w okresie grzewczym - 70 zł)


❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ 

Krąg Medycyny Serca "W ŚCIEŻCE TRADYCJI"

(Spotkanie Zaawansowane)

KRĄG MEDYCYNY SERCA:

 Średniozaawansowani - 750 zł
 Zaawansowani - 650 zł
 Rodziny i pary/wspólne gospodarstwo domowe -
druga istota 100 zł mniej!
❤ NOCLEG W MALOCE - 50 zł (w okresie grzewczym - 70 zł)

SZAMAŃSKI KRĄG MEDYCYNY SERCA:
 Zaawansowani - 750 zł

 Pomocnik - 400 zł

❤ NOCLEG W MALOCE - free

♡♡♡♡♡♡ ❤ ​​

Krąg Inicjacyjny Medycyny Tytoniu

(Spotkanie Zaawansowane)

 Zaawansowani - 800 zł (plus materiały: 100-200 zł)

 Rodziny i pary/wspólne gospodarstwo domowe - druga istota 100 zł mniej!

❤ NOCLEG W MALOCE - 50 zł (w okresie grzewczym - 70 zł)

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ 

"Vita Temporalis et Spiritualis, 2024"

Cz.I, ogólnodostępna (spotkanie otwarte) - 350 zł

+ Cz. I i II łącznie (dla Szkoły Wyzwolenia) - 400 zł

❤ NOCLEG W MALOCE - 70 zł (w okresie grzewczym - 90 zł)

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤

Staż Białej Ścieżki

❤ Krok Pierwszy (Przebudzenie Świadomości) - Podstawa Ewolucji
Inspiracja i Przekaz od Świadomości Wielowymiarowej (Określenie Kierunku)

- MATERIAŁY PRZYGOTOWUJĄCE, ONLINE
1. https://www.youtube.com/@LIGHTforEARTH1

2. https://www.maloka.pl/wiedza-przekazy-indi

3. https://podcastanielski.podbean.com
 

- MATERIAŁY PRZYGOTOWUJĄCE, NAGRANIA PENDRIVE:

https://greenharmony.pl/152-plyty-zapis-cyfrowy

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤

❤ Krok Drugi (Oczyszczenie Świadomości) - Zasada Ewolucji
Terapia, Kręgi/Ceremonie, Szkolenia i Praca Własna (Utrzymanie Właściwego Kierunku)

I. SZKOLENIA POZIOMU PODSTAWOWEGO:
Ochrona i Oczyszczanie Energetyczne - Szkolenie Podstawowe
(materiały szkoleniowe powinny być dostępne w 2024)
 KURS Chi Kung (Qigong) - STOPIEŃ I: "Podstawowy Chi Kung"

(materiały szkoleniowe powinny być dostępne w 2024)

II. PODSTAWOWE OCZYSZCZANIE:
 Wielopoziomowa Kuracja Oczyszczająca "PRZYGOTOWANIE DO AKTYWACJI DNA"

https://greenharmony.pl/plyty-zapis-cyfrowy/4232-pendrive-32gb-wielopoziomowa-kuracja-oczyszczajaca-przygotowanie-do-aktywacji-dna-14-dni.html

Terapia Holistyczna - podstawowa diagnoza i JasnoRozpoznanie

https://www.maloka.pl/donacje-wymiana-energii

 Ceremonie i Kręgi - donacje jak początkujący: patrz powyżej

(Warunkiem uczestnictwa w Stażu Podstawowym jest obecność na min. 3 Ceremoniach Uzdrawiających Wibracji)

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤

❤ Krok Trzeci (Rozszerzenie Świadomości) - Przyspieszenie Ewolucji
Praca w Polu Podwyższonej Energii Spirytualnej (Staż "Białej Ścieżki")

I. WERYFIKACJA:
Odczyt Bezpośredni (Maloka Staniątki): https://www.maloka.pl/odczyt-bezposredni

II. ZAAWANSOWANE OCZYSZCZANIE:
 Wielopoziomowa Kuracja Oczyszczająca (10 dni) "OPANOWANIE EGO-UMYSŁU" - 370 zł

III. SZKOLENIE I PRAKTYKA W RAMACH STAŻU POCZĄTKUJĄCEGO (grupy 4-6 osobowe):

spotkanie szkoleniowo-praktyczne w Maloce (pt, g.18 - nd, g.12) - 800 zł (łącznie z noclegami)

Ceremonie i Kręgi - donacje jak średniozaawansowani: patrz powyżej

treningi online: https://www.maloka.pl/donacje-przeplyw-energii

Odosobnienie Podstawowe, Etap I: https://www.maloka.pl/odosobnienie-bialej-sciezki

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤

❤ Krok Czwarty (Przebudowa i Rozbudowa Świadomości) - Ewolucja Wyższa
Ugruntowanie, Wolontariat i Praktyka Zaawansowana (WieDa "Białej Ścieżki")

I. SZKOLENIA POZIOMU ZAAWANSOWANEGO:
Ochrona i Oczyszczanie Energetyczne - Szkolenie Zaawansowane
(materiały szkoleniowe powinny być dostępne w 2024)
 Warsztaty POWRÓT NA ŚCIEŻKĘ DUSZY

(materiały szkoleniowe powinny być dostępne do lata 2024)

II. ZAAWANSOWANE OCZYSZCZANIE:

 Wielopoziomowa Kuracja Oczyszczająca (10 dni) "OPANOWANIE ZMYSŁÓW" - 370 zł

III. SZKOLENIE I PRAKTYKA W RAMACH STAŻU ZAAWANSOWANEGO (grupy 2-4 osobowe):

spotkanie szkoleniowo-praktyczne w Maloce (pt, g.18 - nd, g.17) - 700 zł (łącznie z noclegiem)
Ceremonie i Kręgi - donacje jak zaawansowani:
patrz powyżej

treningi online: https://www.maloka.pl/donacje-przeplyw-energii

Odosobnienie Podstawowe, Etap II: https://www.maloka.pl/odosobnienie-bialej-sciezki

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤

 ZAPISY DO SZKOŁY WYZWOLENIA

 Materiały Szkoły Wyzwolenia (nagrania na pendrive)


Pracujemy Dla Dobra Całości!
Indi Iannai oraz Ludzie Białej Ścieżki

ceremonie_kregi
biala_sciezka
bottom of page