top of page

Donacje (równowaga energii)
Szk
oła Wyzwolenia "BIAŁA ŚCIEŻKA"

Witaj w krainie białego szamanizmu, w której dajemy Dar, aby móc otrzymać Dar. 

Ta niezwykła zasada łamie już cały matriksowy paradygmat. Szamanizm bowiem, to tak naprawdę ANTY-konsumpcjonizm; dezaktywuje program "szczęśliwego konsumenta" (który płaci i wymaga), ponieważ żadne pieniądze, dobra i strategiczne zabiegi nigdy nie przyniosą efektu oczekiwanego w ścieżce duchowo-szamańskiej: połączenia z Wielkim Duchem i prowadzenia przez własną Duszę (są to Dary Szamańskie). Tego bowiem się nie kupuje, lecz odnajduje i samodzielnie wypracowuje własną ścieżkę, która umożliwi tę magię Ducha.
Donacje, jakie tu wnosisz, to nie jest opłata za Twój sukces duchowy, lecz za MOŻLIWOŚĆ WYTRWAŁEJ PRACY W POLU ISTOTY, KTÓRA POSIADA TE DARY OD URODZENIA I MA WOLĘ, ABY CI JE POKAZAĆ, OPISAĆ WŁASNĄ ŚCIEŻKĘ I POŚREDNICZYĆ POMIĘDZY TOBĄ TUTAJ, A ŚWIATEM SPIRYTUALNYM.

Przez kilka lat przygotowywałam swój Dom (Malokę) do takiej pracy i intensywnie pracując, przygotowałam tę przestrzeń dla istot z wolą ewolucji. Jest to mój Dar dla tego świata, dla Ciebie, dla Dobra Całości.

Jako numerologiczna silna 22, tworzę struktury sprzyjające ewolucji i podniesieniu ogólnej świadomości ludzkiej na Ziemi. Szkoła Wyzwolenia "Biała Ścieżka" jest jedną z takich struktur, do której otrzymałaś/eś zaproszenie.
Powodzenia więc na tej Ścieżce, Indi

Spotkania Szkoły Wyzwolenia (grupy otwarte i zamknięte)

Krąg Duchowego Wsparcia "BIAŁA ŚCIEŻKA"

Spotkanie otwarte (ogólnodostępne)

- KRĄG - 250 zł
(rabat dla rodzin i par/wspólne gospodarstwo domowe: druga istota 50 zł mniej)

- NOCLEG W MALOCE - 70 zł (w okresie grzewczym - 90 zł)

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ 

 Ceremonia "UZDRAWIAJĄCYCH WIBRACJI"

Spotkanie w ramach Szkoły Wyzwolenia (grupa zamknięta)
 

- CEREMONIA - 550 zł
(rabat dla rodzin i par/wspólne gospodarstwo domowe: druga istota 100 zł mniej
)

- CEREMONIA DLA POMOCNIKÓW - 450 zł (+ nocleg free)

- NOCLEG W MALOCE - 70 zł (w okresie grzewczym - 90 zł)


❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ 

Krąg Medycyny Serca "W ŚCIEŻCE TRADYCJI"

Spotkanie w ramach Szkoły Wyzwolenia (grupa zamknięta)

- KRĄG - 650 zł
(rabat dla rodzin i par/wspólne gospodarstwo domowe: druga istota
100 zł mniej)

- KRĄG SPECJALNY - 750 zł

- KRĄG DLA ASYSTENTA - 450 zł

- NOCLEG W MALOCE - 70 zł (w okresie grzewczym - 90 zł)

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ​​

Krąg Inicjacyjny Medycyny Tytoniu

Spotkanie w ramach Szkoły Wyzwolenia (grupa zamknięta)

- KRĄG - 800 zł (plus materiały: 100-200 zł)
(rabat dla rodzin i par/wspólne gospodarstwo domowe: druga istota
100 zł mniej)

- NOCLEG W MALOCE - 70 zł (w okresie grzewczym - 90 zł)

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ 

"Vita Temporalis et Spiritualis, 2024"

- Cz.I, ogólnodospna (spotkanie otwarte) - 220 zł

- Cz. I i II łącznie (dla Szkoły Wyzwolenia) - 400 zł

- NOCLEG W MALOCE - 70 zł (w okresie grzewczym - 90 zł)

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤

Staż Białej Ścieżki

❤ Krok Pierwszy (Przebudzenie Świadomości) - Podstawa Ewolucji
Inspiracja i Przekaz od Świadomości Wielowymiarowej (Określenie Kierunku)

- MATERIAŁY PRZYGOTOWUJĄCE, ONLINE
1. https://www.youtube.com/@LIGHTforEARTH1

2. https://www.maloka.pl/wiedza-przekazy-indi

3. https://podcastanielski.podbean.com
 

- MATERIAŁY PRZYGOTOWUJĄCE, NAGRANIA PENDRIVE:

https://greenharmony.pl/152-plyty-zapis-cyfrowy

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤

❤ Krok Drugi (Oczyszczenie Świadomości) - Zasada Ewolucji
Terapia, Kręgi/Ceremonie i Praca Własna (Utrzymanie Właściwego Kierunku)

I. SZKOLENIA POZIOMU PODSTAWOWEGO:
- Ochrona i Oczyszczanie Energetyczne - Szkolenie Podstawowe
(materiały szkoleniowe powinny być dostępne w październiku 2023)
- KURS Chi Kung (Qigong) - STOPIEŃ I: "Podstawowy Chi Kung"

(materiały szkoleniowe powinny być dostępne pod koniec września 2023)

II. PODSTAWOWE OCZYSZCZANIE:
Wielopoziomowa Kuracja Oczyszczająca "PRZYGOTOWANIE DO AKTYWACJI DNA"

https://greenharmony.pl/plyty-zapis-cyfrowy/4232-pendrive-32gb-wielopoziomowa-kuracja-oczyszczajaca-przygotowanie-do-aktywacji-dna-14-dni.html

- Terapia Holistyczna - podstawowa diagnoza i JasnoRozpoznanie

https://www.maloka.pl/donacje-wymiana-energii

Uczestnictwo w Kręgach i Ceremoniach (spotkania w ramach Szkoły Wyzwolenia, grupy zamknięte)

https://www.maloka.pl/donacje-rownowaga-energii

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤

❤ Krok Trzeci (Rozszerzenie Świadomości) - Przyspieszenie Ewolucji
Praca w Polu Podwyższonej Energii Spirytualnej (Staż "Białej Ścieżki")

I. WERYFIKACJA PRACY WŁASNEJ:
- spotkanie egzaminacyjno-weryfikacyjne (online) - 165

II. ZAAWANSOWANE OCZYSZCZANIE:
Wielopoziomowa Kuracja Oczyszczająca (10 dni) "OPANOWANIE EGO-UMYSŁU" - 370 zł

III. SPOTKANIA GRUPOWE:

- 1 Spotkanie online - 220 zł

- 2 Spotkania online (1 miesiąc) - 380 zł

- 6 Spotkań online (3 miesiące) -  1100 zł

- 1 Spotkanie w Maloce Staniątki (NIE CEREMONIA i NIE KRĄG) - 400 zł (łącznie z noclegiem)

- treningi online: https://www.maloka.pl/donacje-przeplyw-energii

- Odosobnienie Podstawowe: https://www.maloka.pl/odosobnienie-bialej-sciezki

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤

❤ Krok Czwarty (Przebudowa i Rozbudowa Świadomości) - Ewolucja Wyższa
Ugruntowanie, Wolontariat i Praktyka Zaawansowana (WieDa "Białej Ścieżki")

I. SZKOLENIA POZIOMU ZAAWANSOWANEGO:
- Ochrona i Oczyszczanie Energetyczne - Szkolenie Zaawansowane
(materiały szkoleniowe powinny być dostępne w grudniu 2023, lub na początku 2024)
- Warsztaty POWRÓT NA ŚCIEŻKĘ DUSZY

(materiały szkoleniowe powinny być dostępne do wiosny 2024)

II. ZAAWANSOWANE OCZYSZCZANIE:

Wielopoziomowa Kuracja Oczyszczająca (10 dni) "OPANOWANIE ZMYSŁÓW" - 370 zł

Więcej informacji wkrótce...

❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤ ♡♡♡♡♡♡ ❤

 ZAPISY DO SZKOŁY WYZWOLENIA

 Materiały Szkoły Wyzwolenia (nagrania na pendrive)


Pracujemy Dla Dobra Całości!
Indi Iannai oraz Ludzie Białej Ścieżki

bottom of page